Aktualności

Ewakuacja i rozpoznanie operacyjne Andersia Business Centre

23 października 2019 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w próbnej ewakuacji pracowników oraz przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Andersia Business Centre. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Andersa w Poznaniu. Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- ocena przeprowadzonej ewakuacji,
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Ćwiczenia - ewakuacja w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu

Dnia 28.10.2019r Jednostka Ratownicza Gaśnicza z Grunwaldu brała udział w próbnej ewakuacji zorganizowanej przez Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu. Wychowawcy i nauczyciele najpierw zapoznali uczniów z topografią obiektu i zasadami ewakuacji, a następnie sprawnie przeprowadzili ewakuację. Strażacy z JRG 2 pełnili rolę obserwatorów, ale również uświadomili osobom biorącym udział w ćwiczeniach jak ważna jest sprawna ewakuacja w razie wystąpienia zagrożenia.

Ostatnia służba st. ogn. Łukasza Mendyka

29 października 2019 roku ostatnią służbę w podziale bojowym JRG-1 Poznań pełnił st. ogn. Łukasz Mendyk. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nowym miejscem pełnienia służby Łukasza będzie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po kilkunastu latach na JRG-1 będzie kontynuował swoją karierę zawodową jako funkcjonariusz systemu zmianowego SA PSP Poznań.

Sonar ARC Explorer Mk II na JRG-1.

W dniach 28-29.10.2019 r. na JRG-1 odbyło się szkolenie z obsługi nowo zakupionego sonaru holowanego ARC Explorer Mk II. Zakupu dokonano przy pomocy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dwudniowym cyklu szkoleniowym udział brał przedstawiciel producenta firmy ATLAS North America Pan Kyle Dufault.

Nowy Zastępca Dowódcy JRG 6

W dniu 30 października 2019r. podczas narady służbowej z kadrą kierowniczą Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu miało miejsce szczególne wydarzenie. Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak wręczył decyzję personalną w sprawie mianowania na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 z dniem 1 listopada 2019r. mł. kpt. Markowi Paczkowskiemu.

Akcja Burza - Ćwiczenia JRG 3

W dniu 3 października 2019 roku zgodnie z Rozkazem nr 15/2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu został przeprowadzony Alarm „Burza” dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3.
Alarm ćwiczebny polegający na zebraniu całego stanu osobowego danej JRG w miejscu pełnienia służby został podzielony na dwa etapy. Pierwszy dotyczył przeprowadzenia alarmowania i powiadomienia funkcyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu ich weryfikacji. Drugi etap dotyczył szkolenia, które obejmowało następujące zagadnienia:

JRG4 - próbna ewakuacja w budynku IMiGW.

29 października 2019 roku w budynku oddziału IMiGW przy ulicy Dąbrowskiego 174/176 odbyła się próbna ewakuacja pracowników. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w oddziale dbając o poziom świadomości pracowników w kwestii sprawnej ewakuacji przeprowadziły próbę przy udziale strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu w roli obserwatorów. Wykorzystując okazję, strażacy zapoznali się z układem pomieszczeń w budynku, lokalizacją znajdujących się w nim systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz sprawnością pobliskich hydrantów.

Otwarcie sportowego Żegrza

29 października 2019 roku na Żegrzu nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego i wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Obiekt usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Mogą z niego korzystać poznaniacy
w każdym wieku.

Pokaz sprzętu firmy ROSENBAUER

W czwartek 24.10, w Poznaniu na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1, odbył się pokaz firmy Rosenbauer - austriackiej firmy produkującej sprzęt i samochody dla straży pożarnej. Zaprezentowane zostały m.in.: drabina mechaniczna L32A-XS na podwoziu Mercedes-Benz Atego, z łamanym przęsłem i 5-osobowym koszem ratowniczym, do którego Rosenabuer oferuje całą gammę osprzętu dodatkowego, zaczynając od podestów na nosze, przez działka wodno-pianowe, kończąc na trapie do ewakuacji osób na wózkach inwalidzkich. Wysokość robocza drabiny wynosi 30m, całkowita to 32m.

Ćwiczenia TRIAGE

W dniu 21.10.19r. na służbowej zmianie I w JRG-1 zrealizowano ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych tzw. TRIAGE, wykorzystywanej w przypadku, gdy liczba osób wymagających pomocy medycznej w wyniku zdarzenia przekracza możliwości sił i środków przybyłych na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów ratowniczych. Poprowadził je Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej. Pierwszą część zajęć obejmowało teoretyczne omówienie zagadnień: zdarzeń mnogich i masowych oraz procedur START i Jump START.

JRG 5 - SGRW obóz kondycyjno-szkoleniowy

Zgodnie z Rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach 13-18 października 9 naszych ratowników wysokościowych, wraz z kolegami z SGRW Kalisz i SGRW Piła, uczestniczyło w tytułowym zgrupowaniu. Jak co roku takie manewry odbywają się w innym terenie niż nasze strony i obecna edycja została zlokalizowana na terenie Kotliny Kłodzkiej z bazą w Dusznikach Zdroju. Codziennie ratownicy mieli napięty grafik całodniowych zajęć. Pierwszego dnia skupiliśmy się na tzw. "przecierce w skałach" tj.

JRG5 - Akcja Kamizelka

W dniu 17.10.2019 na terenie operacyjnym JRG-5 odbyła się akcja przekazania kamizelek odblaskowych pierwszoklasistom z terenu powiatu poznańskiego. Akcja ta odbywa się pod egidą Starostwa Powiatowego, które wraz z funkcjonariuszami Straży Pożarnej oraz Policji po raz kolejny przekazało „odblaski” pierwszakom, a tym samym wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa najmłodszych.

Strony