Aktualności

„Widoczny pierwszoklasista”

W dniu 15 października 2019 przedstawiciele Starostwa Poznańskiego, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szewcach, Szkoły Podstawowej w Strykowie oraz Szkoły Podstawowej w Pecnej. W ramach akcji „Widoczny pierwszoklasista” uczniom pierwszych klas przekazano kamizelki odblaskowe. Podczas spotkania przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, numerach alarmowych i ogólnych zasadach bezpieczeństwa.

Ćwiczenia SGRW-N i szkolenie dla JRG-6

17 października 2019 roku zgodnie z planem doskonalenia zawodowego grupy specjalistycznej na rok 2019 na Jeziorze Strzeszyńskim realizowano szkolenie z metod poszukiwań przy użyciu nurka, oznaczania zatopionego obiektu oraz zwiadu nurkowego podczas prac podwodnych. Po zakończonych ćwiczeniach grupy specjalistycznej przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym dla funkcjonariuszy zmiany III JRG-6.

Rozpoznanie obiektu Dom Pomocy Społecznej Lisówki

W dniu 17 października 2019 roku zmiana III z JRG 4 przeprowadziła rozpoznanie operacyjne Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach gm. Dopiewo.
Celem przeprowadzonego rozpoznania było między innymi:
• zapoznanie strażaków z obiektami znajdującymi się na terenie DPS-u,
• sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
• rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych,
• zaznajomienie z instalacjami i systemami przeciwpożarowymi występującymi w budynkach,
• sprawdzenie dróg dojazdowych i pożarowych,

Wyniki V etapu naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty docelowo - starszy inspektor w Wydziale Finansów

Komisja rekrutacyjna publikuje w załączeniu wyniki V etapu naboru do służby - rozmowa z komisją rekrutacyjną, na stanowisko stażysty (docelowo starszego inspektora) w Wydziale Finansów.

Spotkanie w sprawie przyznania pomocy finansowej realizowanej ze „Zbiórek koleżeńskich” przy Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu

W dniu 14 października bieżącego roku odbyło się spotkanie w ramach „Zbiórek koleżeńskich”. Zebranie przedstawicieli w trybie pilnym było spowodowane koniecznością podjęcia działań w celu pomocy dla funkcjonariusza, dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym.
Podczas zebrania poruszono m. in.:
1. Przyznanie pomocy finansowej dla funkcjonariusza JRG-3 w kwocie 5 tys. zł. Przyznana suma ma zostać przeznaczona na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do odbudowy zniszczonego domu.

JRG 9 - Ćwiczenia zgrywające OSP

Dnia 12 października 2019r w godzinach wieczornych na ulicach Dakowy Suche odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z sektora operacyjnego JRG 9. Ze względu na dużą ilość sił i środków, które zostały przewidziane do działań, ćwiczenia zostały rozplanowane na dużej powierzchni i zawierały kilka wątków. Wszystkie zdarzenia toczyły się w tym samym czasie, co dodatkowo utrudniało strażakom prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Scenariusz zakładał wypadek samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym, gdzie poszkodowane zostały dwie osoby.

Wyniki IV etapu naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty docelowo - starszy inspektor w Wydziale Finansów

Komisja rekrutacyjna publikuje w załączeniu wyniki IV etapu naboru do służby - ocena dokumentów, na stanowisko stażysty (docelowo starszego inspektora) w Wydziale Finansów.

Cwiczenia z WOT w Śremie

W dniu 05 października 2019 roku zorganizowane szkolenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie , w których udział brali zarówno strażacy z JRG4 oraz żołnierze WOT .
Celem szkolenia było przećwiczenie działań z zakresu SGPR:
- współpracy strażaków z podmiotem administracyjnym podczas tego typu zdarzeń.
- doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań na poziomie taktycznym.
- organizacji łączności.
- Poszukiwanie osób zaginionych w terenie.
- Zapoznanie się z technikami oraz metodami poszukiwań metodą z wykorzystaniem psa.

Ćwiczenia w komorze dymowej

W dniach 04 i 11 października 2019r. na terenie JRG 6 w Krzesinach, przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. W ćwiczeniach uczestniczyło 53 strażaków ochotników z OSP Mosiny, OSP Strykowa i OSP Pecna. Powyższe ćwiczenia zrealizowano w oparciu o „Zasady organizacji ćwiczeń i testów w komorach dymowych dla województwa wielkopolskiego“ zatwierdzone przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w dniu 28 maja 2013 roku.

Ćwiczenia ewakuacyjne w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego

Dnia 10.10.2019 r. w szpitalu św. Rodziny w Poznaniu przy ul. Jarochowskiego odbyły się ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, w których uczestniczył zastęp GBA 2,5/16 z JRG 2. Po dojeździe na miejscu zdarzenia dokonano rozpoznania, w wyniku którego uzyskano informacje od pracowników szpitala na temat przebiegającej ewakuacji oraz pożarze umiejscowionym na pierwszym piętrze budynku. Ustalono, że jeden pracownik szpitala prawdopodobnie pozostał na zadymionej kondygnacji.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w szpitalu - omówienie wykonywanych zawodów

Dnia 10 października 2019 r. w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej w Poznaniu strażacy z JRG 2 wraz ze Strażą Miejską przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat wykonywanych zawodów. Zajęcia prowadzone były w salce lekcyjnej na oddziale dziecięcym. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z charakterystyką zawodu strażaka oraz omówienie zagadnień dotyczących postępowania i zachowania się w trakcie pożaru lub innego zagrożenia.

Ćwiczenia zgrywające na budynku Collegium Altum w Poznaniu

Udział w ćwiczeniach zgrywających wraz z JRG 1.
W dniu 9. Października 2019 roku odbyły się ćwiczenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Komendę Miejską PSP w Poznaniu w zakresie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu będące również ćwiczeniem zgrywającym dla sił i środków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. Ćwiczenia miały miejsce na obiekcie Collegium Altum przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, czyli jednym z najwyższych obiektów w Poznaniu.

Ćwiczenia zgrywające

Dnia 7 października odbyły się ćwiczenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Komendę Miejską PSP w Poznaniu w zakresie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu będące również ćwiczeniem zgrywającym dla sił i środków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. Ćwiczenie prowadzone zostały na obiekcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdującego się przy al. Niepodległości.

Strony