Aktualności

Prewencja społeczna podczas Letniego Targu Ekologicznego

W dniach 29 i 30 sierpnia 2020 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się kilka imprez jednocześnie - Letni Targ Ekologiczny, Babi Targ i Pchli Targ.
Jak podaje Głos Wielkopolski: „Letni Targ Ekologiczny to sobotnio-niedzielna prezentacja ekologicznych produktów, wykonywanych przez rodzimych producentów.
W ramach wydarzenia odbyły się eko warsztaty edukacyjne i artystyczne, a także konkursy, zabawy i quizy związane z ochroną powietrza, elektromobilnością, retencją wody, segregacją odpadów czy odnawialnymi źródłami energii.”

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego

24 sierpnia 2020 roku zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego st. sekc. Karol Niedźwiedzki przeprowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratownictwa medycznego. Podczas zajęć omówiono wszystkie procedury ratownicze z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W ostatnim czasie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Poznaniu wzbogaciła się o nowy defibrylator zewnętrzny AED firmy ZOLL, co również wykorzystano podczas ćwiczeń. Założenie praktyczne symulowało wypadek komunikacyjny.

Środki dla szkół

Możliwość ponownego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom.
W związku z tym MEN oraz Minister Zdrowia wspiera w tym zakresie szkoły i placówki edukacyjne.
Za pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniach
26-28.08.2020r na terenie JRG-4 w Poznaniu nastąpiło przyjęcie oraz dystrybucja środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni jak również masek ochronnych dla Miasta Poznań oraz gmin powiatu poznańskiego.

Nowa pralnica oraz suszarka do odzieży specjalnej w JRG-7

Strażacy na co dzień walczą z różnego rodzaju zagrożeniami. Główną „areną” tych zmagań są bez wątpienia akcje ratownicze. To tam występuje wiele czynników, które w negatywny sposób wpływają nie tylko na osoby ratowane. W oczywisty sposób na działanie szkodliwych substancji narażeni są także ratownicy.

JRG 5 - pożegnanie ze służbą ogn. Łukasza Szwarczyńskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2020 r. po raz ostatni do zmiany służby w dniu powszednim stanął ogn. Łukasz Szwarczyński. Już wkrótce, wraz z początkiem września, zasili on grono funkcjonariuszy pożarnictwa w stanie spoczynku. Łukasz znany też jako "WINI" trafił do naszej jednostki jesienią ubiegłego roku po wielu latach służby w JRG 4 i wcześniej JRG 9. Jako doskonale wyszkolony młodszy ratownik wysokościowy idealnie wpasował się w naszą specyfikę grupy wysokościowej. Zapalony miłośnik wspinaczki wyszkolił i doszkolił również naszych ratowników.

JRG 8 - Rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody.

W dniach 04 - 07 sierpnia 2020 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie przeprowadzili rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody w obszarach leśnych Nadleśnictwa Łopuchówko
W jego skład wchodzą obręby: Kąty, Łopuchówko, Biedrusko oraz Dziewicza Góra.
Celem nadrzędnym rozpoznań było praktyczne sprawdzenie stanu i oznakowania dróg pożarowych w lasach sektora chronionego oraz weryfikacja możliwości przejazdu samochodów pożarniczych.

Ćwiczenia z obsługi sonarów

W dniach 17-19 sierpnia 2020, zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego, zmiany służbowe JRG 1 przeprowadziły ćwiczenia z zakresu poszukiwań obiektów podwodnych przy użyciu urządzeń hydroakustycznych. Na wyposażeniu jednostki obecnie znajduje się sonar dookólny Konsberg MS 1000 oraz sonar holowany Explorer MKII. Podczas zajęć omówiono zasady działań obu urządzeń, ich różnice oraz taktykę prowadzenia poszukiwań.

Strony