Aktualności

Przeglądy techniczne

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w dniu 19 września odbył się, jak co roku przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego, innego sprzętu pożarniczego i zaplecza obsługowo-naprawczego. Pięcioosobowa komisja wyznaczona przez Komendanta Miejskiego przeprowadziła szereg czynności kontrolnych mających na celu sprawdzenie sprawności technicznej, utrzymania i konserwacji pojazdów.

PODZIĘKOWANIA

W dniu 6 września 2019 roku strażacy z JRG 4 zostali zadysponowani przez SKKM Poznań do usunięcia drzewa na terenie Przedszkola nr 118 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Poznaniu. Zagrażało ono dzieciom podczas zajęć na placu zabaw oraz groziło przewróceniem się na budynek przedszkola. Za profesjonalne i sprawne usunięcie drzewa, dzieci z Przedszkola wraz z Dyrekcją postanowiły podziękować listem gratulacyjnym.

sporządził str. Dawid Sapor

Zgrupowanie SGRWN Łagów 2019

W dniach 02-07.09.2019r. SGRWN Poznań, która funkcjonuje na bazie JRG 1 KM PSP Poznań realizowała doskonalenie zawodowe na jez. Trześniowskim i jez. Łagowskim w miejscowości Łagów. Są to jeziora położone na pojezierzu lubuskim charakteryzujące się wysoką klasą czystości, gdzie przejrzystość wody wynosi nawet ponad 10 m., średnia głębokość 25 m, a max głębokość 58 m.

JRG 5 - kurs śmigłowcowy II-go stopnia

Zgodnie z Rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniach 9-11 września 7 naszych ratowników wysokościowych uczestniczyło w tytułowym kursie. Po jego ukończeniu uzyskali oni tytuł starszych ratowników wysokościowych i mogą pełnić funkcję tzw. ratowników pokładowych śmigłowca. Taka funkcja jest niezmiernie ważna gdyż ratownik pokładowy jest "oczami i uszami" pilota. To od operatora zależy bezpieczeństwo ratowników na pokładzie i pod pokładem śmigłowca w trakcie zawisu/lotu jak również bezpieczeństwo wokół statku powietrznego podczas jego pracy na lądowisku.

Ćwiczenia SGPR Poznań

Od poniedziałku tj. 9 września br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu oraz grafikiem szkoleń z zakresu szkoleń specjalistycznych SGPR Poznań rozpoczęła pięciodniowy cykl szkoleń. W powyższych ćwiczeniach uczestniczą również druhowie z OSP GRS oraz żołnierze z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia zaplanowano jako działania ciągłe na wyznaczonych obiektach.

JRG 8 na festynie w Biedrusku.

W dniu 7.09.2019r. strażacy z JRG 8 pojawili się na festynie rodzinnym w Biedrusku. Celem wizyty strażaków z Bolechowa był pokaz sprzętu i wyposażenia strażackiego mieszczącego się w pojeździe GBA 2,5/24 . Najmłodsi uczestnicy festynu mogli zapoznać się z zawodem strażaka, obejrzeć z bliska samochód gaśniczy oraz wykonać pamiątkowe zdjęcie. Ponadto strażacy omówili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Chętne osoby mogły również spróbować swoich sił w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie treningowym.

JRG 5 - kurs śmigłowcowy I-go stopnia

W dniach 2-6 września Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu we współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu i działającą w jej strukturach Lotniczą Grupą Poszukiwawczą Ratowniczą zorganizowała tytułowy kurs. W tym kursie uczestniczyło 7 naszych ratowników wysokościowych. Ratownicy nabyli umiejętności współpracy ze specyficznym statkiem powietrznym jakim jest śmigłowiec. Nasi ludzie poznawali nowe oraz doskonalili swoje umiejętności w oparciu o śmigłowiec W-3 Sokół. Techniki desantu, ewakuacji z trudno dostępnych miejsc, ewakuacja techniką długiej liny i inne nie są im już obce.

Protest w ogrodzie zoologicznym.

W dniu 1 września 2019 roku w ramach protestu przeciwko niszczeniu światowego i polskiego dziedzictwa przyrodniczego Poznańskie ZOO zorganizowało akcję palenia ciosu słonia. To już kolejna taka akcja, która ma na celu przeciwstawienie się polowaniom na słonie w celu pozyskania kości słoniowej. Na terenie nowego Zoo oprócz opowieści, prelekcji i porad o zwierzętach i dla ochrony zwierząt odbyło się palenie ciosu słonia Ninio, (cios usunięty w wyniku zabiegu dentystycznego). Wydarzenie to zabezpieczał zastęp GBA z JRG -3.

Zdjęcia i tekst: kpt. W. Lusiak

Rozpoznanie zagrożenia na Ostrowie Tumskim

W dniu 26.08.2019 r. po zmianie służby dwa zastępy z JRG 1 w Poznaniu (GBA 2,5/16, SCD 41) zostały zadysponowane do zadymienia w pobliżu jednej z wież Bazyliki archidiecezjalnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Po przyjeździe na miejsce zdarzenie i zauważeniu podejrzanej ciemnej chmury przy jednej z wież Katedry podjęto działania w celu dokładnego rozpoznania obiektu. Pierwsza rota udała się do wnętrza wieży docierając do samego szczytu. Po sprawdzeniu kamerą termowizyjną i urządzeniami pomiarowymi nie stwierdzono oznak pożaru.

Strony