Aktualności

Ewakuacja i rozpoznanie operacyjne NOVOTEL&IBIS Centrum Poznań

9 stycznia 2020 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w próbnej ewakuacji pracowników oraz przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu NOVOTEL&IBIS Centrum Poznań. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Andersa w Poznaniu. Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- ocena przeprowadzonej ewakuacji,
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Ślubowanie strażaka - 08.01.2020 r.

8 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł.bryg. Rafał Kociemba oraz kierownicy komórek organizacyjnych.
Strażak Ewelina Marek, złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar. Treść roty oddaje cały charakter i sens służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.
Rota ślubowania

Ćwiczenia wodno - nurkowe Malta

Dnia 02.01.2020 Zmiana II Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 udała się na ćwiczenia wodno – nurkowe realizowane zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Zajęcia odbyły się nad Jeziorem Maltańskim z uczestnictwem Dowództwa JRG. Pierwsza część ćwiczeń obejmowała omówienie wyposażenia sprzętowego zarówno ratownika podejmującego działania na powierzchni wody tzw. „człowiek żaba” jak i „szybkiego nurka” pracującego pod wodą. Przedstawiono prawidłowe techniki i sposoby prowadzenia działań w sytuacjach niebezpiecznych na akwenach.

Nagrody Komendanta Głównego dla członków grup specjalistycznych

31.12.2019r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jacek Michalak wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka o nagrodach finansowych dla członków grup specjalistycznych.
W poznańskiej komendzie nagrodę otrzymało siedmiu funkcjonariuszy.

Nagrodzonym strażakom składamy gratulacje i życzymy dalszych wielu sukcesów w służbie.

Tekst: st.kpt. Emilia Kuczkowska
Zdjęcia: st.kpt. Michał Kucierski

Kalendarze PSP dla ratajskich szkół

W ostatnich tygodniach grudnia funkcjonariusze JRG-7 zaangażowali się w akcje rozwożenia kalendarzy Państwowej Straży Pożarnej na rok 2020 połączoną z prelekcjami na temat występujących w okresie zimowym zagrożeń.
Kalendarze rozwieziono do szkół podstawowych oraz przedszkoli znajdujących się w rejonie chronionym JRG-7. Wręczenie kalendarzy z zamieszczonymi konkursami edukacyjnymi było doskonałą okazją do spotkań z dyrekcją oraz uczniami. Strażacy zachęcali do brania udziału zarówno w konkursach kalendarzowych jak i plastycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Akcja rozdawania kalendarzy

W ostatnich dniach strażacy z JRG-8 prowadzili akcje rozdawania kalendarzy w szkołach na terenie gminy Czerwonak oraz Murowana Goślina. Spotkania te były świetną okazją aby zapoznać podopiecznych placówek z pracą strażaka oraz by zwrócić uwagę na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Ich celem było zwiększenie świadomości odnośnie istniejących zagrożeń oraz umiejętnego postępowania w przypadku ich wystąpienia. Podsumowaniem spotkań było zachęcenie do udziału w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego PSP, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych.

Życzenia świąteczne dla poznańskich Strażaków

24 grudnia 2019 roku podczas porannej zmiany służby na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 obecni byli Zastępca Prezydenta miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Witold Rewers oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.

Powierzenie obowiązków

Z dniem 16 grudnia 2019 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

Kalendarze PSP na 2020

W ostatnich tygodniach funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 zaangażowani byli w akcje rozwożenia kalendarzy Państwowej Straży Pożarnej na rok 2020 połączoną z prelekcjami na temat występujących w okresie zimowym zagrożeń. Kalendarze plakatowe z konkursami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży rozwieziono do szkół podstawowych państwowych jak i prywatnych znajdujących się w rejonie chronionym JRG-1. Byłą to doskonała okazja do spotkań nie tylko z dyrekcją szkół ale również dziećmi i młodzieżą.

Akcja " kalendarze".

W miesiącu grudniu strażacy z JRG-3 odwiedzają placówki szklone w rejonie operacyjnym aby przekazać kalendarze na przyszły rok. Ponadto, w trakcie spotkań, strażacy przedstawiają i omawiają konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2020 rok. W czasie wizyt wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

Alarm "BURZA" w JRG-7

W dniu 17.12.2019 na JRG-7 roku zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 zorganizowano i przeprowadzono alarm "Burza" która miała na celu zaalarmowanie całego stanu osobowego Jednostki JRG-7 do stawienia się w miejscu pełnienia służby.

Strony