Aktualności

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Poznaniu

Wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 25 czerwca 2020 roku powierzył obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Poznaniu st. kpt. Radosławowi Hurnikowi.

Uroczystego wręczenia aktu w siedzibie KW PSP w Poznaniu dokonał wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Dariusz Matczak w obecności swoich zastępców bryg. Jarosława Zamelczyka oraz mł. bryg. Roberta Natunewicza.

W uroczystości wręczenia aktu powierzenia obowiązków uczestniczył również komendant miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego

W dniach 16.06. – 18.06.2020 wszystkie zmiany służbowe JRG 9 uczestniczyły w szkoleniu z ratownictwa wysokościowego prowadzone przez instruktorów z JRG 5. W pierwszej kolejności odbyły się zajęcia teoretyczne na których, omówiono skrypt do szkolenia z ratownictwa realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. W tej części przedstawiono następujące tematy: standardy wyposażenia w sprzęt jednostki PSP, zadania ratowników, zasady dysponowania i współdziałania ze Specjalnymi Grupami Ratownictwa Wysokościowego oraz BHP podczas działań.

Informacja o śmierci ś.p. mł.bryg. w st.spocz. Jerzego Małeckiego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci naszego emerytowanego funkcjonariusza mł. bryg. w st. spocz. Jerzego Małeckiego, Naczelnika Wydziału Administracyjno-Szkoleniowego w latach 1992 - 1995 Komendy Rejonowej PSP w Poznaniu.

KOMUNIKAT

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody przez strażaków z JRG-3

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych od dnia 1 czerwca br. trwa kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo. Kontrola prowadzona jest przez Wydział Kontrolo-Rozpoznawczy oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 3. W zakresie kontroli znalazło rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody w obszarze Leśnictwa Jezierce. W dniu 5 czerwca br.

Rozpoznanie dróg dojazdowych - Wartostrada

4 czerwca 2020 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 przeprowadzili rozpoznanie dróg dojazdowych na poznańskiej Wartostradzie. Wartostrada to układ ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych po obu stronach rzeki Warty od mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy. Umożliwia ona aktywny wypoczynek oraz uprawianie różnych sportów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Strażacy sprawdzili możliwości wjazdu, wyjazdu, drożność oraz ewentualne utrudnienia związane z przejazdem Wartostradą. Zwrócono szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju przewężenia, blokady, słupki itp.

Rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody.

Zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP strażacy JRG 4 w dniu 30 maja 2020 r. przeprowadzili rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody na terenie Leśnictwa Strzeszynek należącego do Lasów Komunalnych Miasta Poznania. Jest to obszar chroniony przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 4.

Rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody.

Zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP strażacy JRG 8 w Bolechowie przeprowadzili w dniach 26 - 27 maja 2020 r. rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody w obszarach leśnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka.
W jego skład wchodzą Leśnictwa: Kamińsko, Potasze oraz Stęszewko.
Lasy znajdujące się pod ochrona przeciwpożarową Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 to lasy należące do Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka oraz Nadleśnictwa Łopuchówko.

Instruktor MSWIA w JRG-1

W dniu 22 maja 2020 roku mł. asp. Paweł Stachowiak otrzymał z rąk
bryg. Jarosława Zamelczyka zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego kwalifikacje nurka instruktora MSWiA. Strażak na co dzień pełni służbę w JRG 1 i jest członkiem SGRWN Poznań. Uzyskanie kwalifikacji instruktora MSWiA poprzedzone było ciężką, wytężoną pracą i licznymi kursami oraz szkoleniami w zakresie nurkowania

JRG 7 – doskonalenie z SCRT

W dniu 12.05.2020 roku zmiana D przeprowadziła doskonalenie zawodowe z obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu JRG. Możliwości ciężkiego samochodu do ratownictwa technicznego i drogowego są szerokie. Część możliwych scenariuszy, funkcjonariusze mogli udoskonalić przy wykorzystaniu ciągnika siodłowego wraz z naczepą. Strażacy z SCRT ćwiczyli możliwości czterech typów holowania: naczepy przy użyciu adaptera siodła, holowanie ciągnika siodłowego poprzez siodło, holowania ciągnika siodłowego przy użyciu systemu VDS i najprostszy poprzez hol sztywny.

Ćwiczenia na placu JRG-1

13 i 15 maja 2020 roku w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 przeprowadzili ćwiczenia. Tematyka zajęć obejmowała część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności obsługi pomp pożarniczych i armatury wodno–pianowej. Podczas ćwiczeń wykorzystano autopompy samochodów pożarniczych i armaturę znajdującą się na wyposażeniu jednostki.

JRG 8 - Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2020

Mimo, że tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka odbyły się w skromnej oprawie, uwzględniającej wymagania związane ze stanem epidemii, to nasi przyjaciele nie zawiedli. Otrzymaliśmy sporo życzeń i słów wsparcia.
Jak co roku nie zapomniał o nas także Wójt Gminy Czerwonak p. Marcin Wojtkowiak. W imieniu własnym i mieszkańców gminy przekazał najlepsze życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie dziękując jednocześnie za dotychczasową służbę m.in. na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wzorową współpracę.

Strony