Biuletyn JRG 1

Wycieczka edukacyjna dzieci na JRG-1

W dniu 22.02.2017 Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą odwiedziło około pięćdziesięcioro uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu. Naszych gości po wcześniejszym przedstawieniu zasad bezpieczeństwa podczas pobytu, oprowadzali strażacy pełniący aktualnie służbę. Podczas wizyty dzieci miały możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu JRG, przymierzenia hełmu, ubrania specjalnego, aparatu powietrznego, wejściu do kabiny samochodów bojowych, a także obserwacji jak wygląda zjazd strażaka po ześlizgu.

Ćwiczenia na akwenach pokrytych lodem.

W dniu 21.02.2017r na jeziorze Strzeszyńskim strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 realizowali doskonalenie zawodowe w zakresie działań na akwenach pokrytym lodem. Podczas zajęć omówione i przećwiczone zostały zasady bezpieczeństwa , prawidłowej asekuracji ratownika, konfiguracji sprzętu , odpowiednie przygotowanie przerębla ,sygnalizacja (łączność) przy pomocy liny oraz zastosowanie śrub lodowych w ratownictwie lodowym .Ćwiczono również ewakuację ratownika z przerębla.

Bezpieczne Życie Seniorów

W dniu 16.02.2017 strażacy z JRG-1 we współpracy z Policją oraz Strażą Miejską odbyli kolejne spotkanie z seniorami realizowane w ramach programu „ Bezpieczne Życie Seniorów”. Głównym organizatorem akcji jest Zespół Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań -Stare Miasto, a spotkanie odbyło się tym razem w Dziennym Domu Opieki Społecznej w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1. Podczas wizyty funkcjonariusze przybliżyli seniorom tematykę bezpieczeństwa publicznego oraz prewencji przeciwpożarowej.

JRG 7 Ratownictwo wodno - lodowe na akwenach

Od dnia 14.02. do 16.02.2017 roku trwa cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Doskonalenie zawodowe prowadzą specjaliści w ratownictwie wodno – nurkowym z SGRW-N JRG Nr 1 Poznań. Rejony chronione JRG Nr 1 oraz JRG Nr 7 są w ścisłym sąsiedztwie, z tego tytułu pierwszy etap instruktażu polega na dopracowaniu zasad współdziałania między jednostkami. Standaryzacji podlegają między innymi gesty wykorzystywane nad wodą oraz zasady użytkowania sprzętu ratowniczego.

Wycieczka dzieci na JRG-1

Dnia 08.02.2017 r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Poznaniu odwiedziła grupa 25 młodych sympatyków wraz z opiekunkami. Spotkanie rozpoczęło się od powitania naszych gości oraz podzielenia dzieci na dwie grupy zwiedzające. Wygląd strażaka wyposażonego w sprzęt ochrony układu oddechowego oraz nurka gotowego do zejścia pod wodę zaprezentował sekc. Krzysztof Fellmann.

Uroczysta zmiana służby.

27 stycznia 2017 roku odbyła się uroczysta zmiana służby. Na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby przeszedł dowódca zastępu st. ogn. Stawny Andrzej.
W tej podniosłej uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. mgr inż. Wojciech Mazur, Dowódca JRG-1 Poznań mł. bryg. Mariusz Kowalski, Z-ca dowódcy JRG-1 st. kpt. Piotr Mądry, Z-ca dowódcy JRG-3 mł. kpt Kominowski Rafał oraz koledzy z JRG-1.

Bezpieczne Ferie

Dnia 24.01.2017 strażacy z JRG-1 wraz z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Ochrony Kolei wzięli udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości. Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Spotkanie było również okazją do przekazania kalendarzy strażackich. Największy nacisk położono na bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych. Przedstawiono zagrożenia występujące na zamarzniętych akwenach wodnych jak również niebezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla.

Ćwiczenia - nurkowanie pod lodem.

W dniu 19.01.2017r na jeziorze Strzeszyńskim strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 realizowali doskonalenie zawodowe w zakresie przygotowania do działań na akwenach pokrytym lodem i pod jego powierzchnią. Podczas zajęć omówione i przećwiczone zostały zasady bezpieczeństwa , prawidłowej asekuracji nurka, konfiguracja sprzętu , dobór miejsca nurkowania , odpowiednie przygotowanie przerębla , sygnalizacja (łączność) przy pomocy liny a także zastosowanie śrub lodowych i kołowrotka do autoratownictwa.

Lodowisko - zabawa i bezpieczeństwo

W dniu 11.01.2017 r. strażacy z JRG-1 brali udział w przygotowywaniu lodowiska na terenie Ogródka Jordańskiego nr 1 w Poznaniu. Celem akcji, oprócz zapewnienia dzieciom możliwości zabawy było również ich bezpieczeństwo. Tego typu działania prewencyjne mają na celu ograniczenie pokusy korzystania z niebezpiecznych zamarzniętych akwenów, w których przypadku pojęcie „bezpieczny lód” nie istnieje.

Ćwiczenia Lód

W dniu 5.01.2017r. strażacy JRG1 ćwiczyli doskonalenie działań ratowniczych na akwenach pokrytych lodem. Temat dzisiejszych zajęć podyktowany był odpowiednimi warunkami i strukturą nośną lodu „nośno-nienośną” tzn. zachęca do wejścia z brzegu, gdzie jest płytko ale nie jest na tyle wytrzymały, pęka dalej i załamuje się pod osobą - bo tylko wtedy ćwiczenia praktyczne pozwalają ocenić nasze przygotowanie, dobrać odpowiednią technikę i sprzęt. Trenowanie na „grubym stropie” po pierwsze wydarzy się rzadko lub wcale i nie ma realnych warunków i nie zmusza do wyciągania wniosków.

Akcja edukacyjna - ''Nie róbmy zadymy''

W dniu 5.01.2017 służby mundurowe (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna) przeprowadziły na terenie Starego Miasta akcję informacyjną na temat ochrony środowiska oraz zagrożeń, które występują podczas palenia śmieci w piecach. Policja informowała także o zapobieganiu i ochronie przed kradzieżami kieszonkowymi. Podczas godzinnej akcji rozdano kilkadziesiąt ulotek. Inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem poznaniaków.

Nurkowanie pod lodem - doskonalenie zawodowe

W dniu 31.12.2016 na jeziorze Strzeszyńskim strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 realizowali doskonalenie zawodowe w zakresie przygotowania do działań na akwenach pokrytym lodem i pod jego powierzchnią. Ze względu na coraz bardziej mroźną aurę trenowali odpowiednią taktykę działań, konfigurację sprzętową, zabezpieczenie medyczne i logistyczne oraz przygotowanie psychofizyczne ratowników do prowadzenia akcji. Była to również wspaniała okazja do pożegnania spod wody pokrytej lodem „starego 2016r.” i powitania „nowego 2017 r.”.

Wyjątkowa zmiana służby

W dniu 23 grudnia podczas zmiany służby w JRG-1 obecni byli Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak. Panowie Komendanci złożyli podziękowania strażakom za zaangażowanie podczas akcji związanej z ratowaniem mężczyzny, który próbował targnąć się na swoje życie skacząc z mostu Chrobrego do Warty. Dzięki wspólnym działaniom policjantów i strażaków udało się najpierw znacznie opóźnić decyzję o skoku a później wydobyć na brzeg i przekazać ratownikom medycznym mocno wychłodzonego ale bezpiecznego mężczyznę.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci nad jeziorem Rusałka.

W dniu 20.12.2016r nad jeziorem Rusałka odbyły się warsztaty edukacyjne i pokazy z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzili członkowie SGRW-N z JRG-1 wraz z ratownikami WOPR. Celem zajęć było przedstawienie najmłodszym specyfiki działań wodno-nurkowych na akwenach oraz zaprezentowanie sprzętu jakim dysponują ratownicy. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, jak zachować się po wpadnięciu do wody, jak udzielić pomocy poszkodowanemu.

Podsumowanie roku

W dniu 15 grudnia na terenie JRG 1 odbyło się podsumowanie działalności SGRW-N Poznań. Sprawozdanie miało charakter odprawy roboczej podczas, której zaprezentowane i omówione zostały chronologicznie działania realizowane w 2016r. przez SGRW-N m.in. : działania w ramach doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, edukacji społecznej, warsztatów

Strony