Biuletyn JRG 1

Uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada br. na JRG-1 odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas ceremonii podniesiono flagę oraz odczytano okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP. W ten sposób poznańscy strażacy uczcili pamięć bohaterów, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości w 1918r.

Ewakuacja i rozpoznanie operacyjne Andersia Business Centre

23 października 2019 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w próbnej ewakuacji pracowników oraz przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Andersia Business Centre. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Andersa w Poznaniu. Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- ocena przeprowadzonej ewakuacji,
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Ostatnia służba st. ogn. Łukasza Mendyka

29 października 2019 roku ostatnią służbę w podziale bojowym JRG-1 Poznań pełnił st. ogn. Łukasz Mendyk. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nowym miejscem pełnienia służby Łukasza będzie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po kilkunastu latach na JRG-1 będzie kontynuował swoją karierę zawodową jako funkcjonariusz systemu zmianowego SA PSP Poznań.

Sonar ARC Explorer Mk II na JRG-1.

W dniach 28-29.10.2019 r. na JRG-1 odbyło się szkolenie z obsługi nowo zakupionego sonaru holowanego ARC Explorer Mk II. Zakupu dokonano przy pomocy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dwudniowym cyklu szkoleniowym udział brał przedstawiciel producenta firmy ATLAS North America Pan Kyle Dufault.

Pokaz sprzętu firmy ROSENBAUER

W czwartek 24.10, w Poznaniu na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1, odbył się pokaz firmy Rosenbauer - austriackiej firmy produkującej sprzęt i samochody dla straży pożarnej. Zaprezentowane zostały m.in.: drabina mechaniczna L32A-XS na podwoziu Mercedes-Benz Atego, z łamanym przęsłem i 5-osobowym koszem ratowniczym, do którego Rosenabuer oferuje całą gammę osprzętu dodatkowego, zaczynając od podestów na nosze, przez działka wodno-pianowe, kończąc na trapie do ewakuacji osób na wózkach inwalidzkich. Wysokość robocza drabiny wynosi 30m, całkowita to 32m.

Ćwiczenia TRIAGE

W dniu 21.10.19r. na służbowej zmianie I w JRG-1 zrealizowano ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych tzw. TRIAGE, wykorzystywanej w przypadku, gdy liczba osób wymagających pomocy medycznej w wyniku zdarzenia przekracza możliwości sił i środków przybyłych na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów ratowniczych. Poprowadził je Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej. Pierwszą część zajęć obejmowało teoretyczne omówienie zagadnień: zdarzeń mnogich i masowych oraz procedur START i Jump START.

Ćwiczenia SGRW-N i szkolenie dla JRG-6

17 października 2019 roku zgodnie z planem doskonalenia zawodowego grupy specjalistycznej na rok 2019 na Jeziorze Strzeszyńskim realizowano szkolenie z metod poszukiwań przy użyciu nurka, oznaczania zatopionego obiektu oraz zwiadu nurkowego podczas prac podwodnych. Po zakończonych ćwiczeniach grupy specjalistycznej przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym dla funkcjonariuszy zmiany III JRG-6.

Ćwiczenia na obiekcie - Uniwersytet Ekonomiczny

W dniu 07 października 2019 roku zorganizowane zostały ćwiczenia na obiekcie Uniwersytetu Ekonomicznego znajdującego się przy Al. Niepodległości 10, w których udział brali zarówno strażacy z JRG-1 oraz JRG-2.
Celem manewrów było przećwiczenie:
- współpracy strażaków z podmiotem administracyjnym podczas tego typu zdarzeń;
- doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań na poziomie taktycznym;
- organizacji łączności na poziomie taktycznym;
- ewakuacji dużej liczby osób z budynków publicznych;

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego dla KP PSP we Wrześni

W dniu 3 października br. członkowie SGRW-N Poznań przeprowadzili zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym dla JRG we Wrześni oraz podległych OSP w KSRG dysponujących sprzętem pływającym i mających realizować ww. działania.
Szkolenie odbywało się na wodach Zalewu Wrzesińskiego. Rozpoczęło się odprawą i przywitaniem przez Komendanta. W dalszej części omówiono ogólne zasady i niezbędne wyposażenie sprzętowe do bezpiecznego udzielania pomocy tonącym.

Szkolenie z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych

Od 24 do 26 września 2019 roku zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych dla strażaków PSP. Szkolenie zorganizowali funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP przy udziale strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu. Celem głównym szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.

Przeglądy techniczne

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w dniu 19 września odbył się, jak co roku przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego, innego sprzętu pożarniczego i zaplecza obsługowo-naprawczego. Pięcioosobowa komisja wyznaczona przez Komendanta Miejskiego przeprowadziła szereg czynności kontrolnych mających na celu sprawdzenie sprawności technicznej, utrzymania i konserwacji pojazdów.

Zgrupowanie SGRWN Łagów 2019

W dniach 02-07.09.2019r. SGRWN Poznań, która funkcjonuje na bazie JRG 1 KM PSP Poznań realizowała doskonalenie zawodowe na jez. Trześniowskim i jez. Łagowskim w miejscowości Łagów. Są to jeziora położone na pojezierzu lubuskim charakteryzujące się wysoką klasą czystości, gdzie przejrzystość wody wynosi nawet ponad 10 m., średnia głębokość 25 m, a max głębokość 58 m.

Wypadek Nad Wierzbakiem

W dniu 12.09.19r. około godziny 13 na ul. Nad Wierzbakiem doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zadysponowano zastępy GBA oraz SCRw z JRG-1 oraz GBA i GCBA z JRG-2. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, sorpcji płynów eksploatacyjnych, zakręceniu zaworu LGP w jednym z aut i podanie prądu piany do jego dymiącej się komory silnika. W wyniku zderzenia, jeden z pojazdów złamał betonowy słup oświetleniowy.

Pożar w kamienicy na ulicy Długiej

28 sierpnia 2019 r. około godziny 03:43 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okna mieszkania na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Długiej w Poznaniu. Dyżurny SKKM zadysponował zastępy z JRG-1 i JRG-2. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów ratowniczo-gaśniczych z JRG-1 potwierdzono informacje wynikające ze zgłoszenia.

Rozpoznanie zagrożenia na Ostrowie Tumskim

W dniu 26.08.2019 r. po zmianie służby dwa zastępy z JRG 1 w Poznaniu (GBA 2,5/16, SCD 41) zostały zadysponowane do zadymienia w pobliżu jednej z wież Bazyliki archidiecezjalnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Po przyjeździe na miejsce zdarzenie i zauważeniu podejrzanej ciemnej chmury przy jednej z wież Katedry podjęto działania w celu dokładnego rozpoznania obiektu. Pierwsza rota udała się do wnętrza wieży docierając do samego szczytu. Po sprawdzeniu kamerą termowizyjną i urządzeniami pomiarowymi nie stwierdzono oznak pożaru.

Strony