Biuletyn JRG 1

Ratownictwo na wodach powodziowych

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Poznaniu w składzie st. asp. Romaniuk Tomasz, mł. asp. Melerowicz Michał, ogn. Stachowiak Paweł, mł. ogn. Bartkiewicz Piotr oraz st. str. Stanisławiak Damian w dniach 21 – 25.05. 2018r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych odbywający się w Nowych Sączu.

Szpital Ortopedyczny – zajęcia edukacyjne

W dniu 12.05.2018r. strażacy z JRG-1 wzięli udział w zajęciach edukacyjnych podczas plenerowej imprezy na terenie Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Był to rodzinny piknik pod hasłem „Krok w Przyszłość… Szpital Dęgi Dzieciom z wadami kończyn” zorganizowany głównie dla młodych pacjentów ww. szpitala, które zostały poddane leczeniu zabiegiem tzw. metodą Paleya.

312 kilometrów w jeden dzień dookoła Majorki.

28 kwietnia 2018 r. po kilku miesiącach przygotowań,
st. asp. Piotr Kustoń z JRG-1 wziął udział w kolarskim wyścigu szosowym „Mallorca 312”.

Wymagająca trasa poprowadzona była przez najpiękniejsze, przede wszystkim górskie zakątki Majorki, a zawodnicy mieli do pokonania 312 kilometrów oraz 5050 metrów w pionie!

Trasę 312 kilometrów st. asp. Piotr Kustoń pokonał w czasie 12 godzin 21 minut 04 sekundy, dzięki czemu zajął 574 miejsce na 6534 zawodników.

Rozpoznanie operacyjne Zespołu Jednostek Skarbowych

W ostatnich dniach funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili rozpoznanie operacyjne Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu. Powierzchnia całkowita obiektów to około 21 000 m2 (5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna). Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Uroczysta zmiana służby

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne starszego ogniomistrza Przemysława Wolnego, w dniu 25.04.2018 r. przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Poznaniu miała miejsce uroczysta zmiana służby. W ostatniej zmianie służby Przemka udział wziął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak, Dowódca JRG-1 mł. bryg. Mariusz Kowalski, Zastępca Dowódcy JRG-1 st. kpt. Piotr Mądry, strażacy w stanie spoczynku oraz systemu zmianowego tutejszej jednostki.

Pożar budynku na działce przy ulicy Warszawskiej

Dnia 16.04.2018 r. około godziny 16:02 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Dyżurny SKKM zadysponował zastępy z JRG-1 oraz JRG-3. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów ratowniczo-gaśniczych stwierdzono, że pali się budynek mieszkalny (w całości zadymiony i objęty pożarem).

Pożar altany na ulicy Warszawskiej

Dnia 16.04.2018 r. około godziny 13:07 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o pożarze altany przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Dyżurny SKKM zadysponował zastępy: GBA Rt 2,5/16, GCBA 5/32 z JRG-1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów ratowniczo-gaśniczych stwierdzono, że pali się altana na ogródkach działkowych. Pożarem objęte było całe pomieszczenie.

Pożary wewnętrzne - ćwiczenia.

W dniach 9-11 kwietnia 2018 r. zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia wszystkie zmiany służbowe z JRG-1 wzięły udział w ćwiczeniach na terenie JRG-8, dotyczących prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz budynku w warunkach symulowanego pożaru. Szkolenie miało na celu doskonalenie elementów dowodzenia, organizacji łączności, rozwinięć bojowych, a także poruszania się ratowników w ciemnych i zadymionych pomieszczeniach z jednoczesnym ich przeszukiwaniem.

Rozpoznanie wodne j.Strzeszynek

Dnia 08.04.2018 odbyły się ćwiczenia wodno - nurkowe na j. Strzeszyńskim w trakcie których nurkowie doskonalili umiejętność orientacji oraz nawigacji pod wodą. Nurkowie w swych działaniach wykorzystali także maski pełnotwarzowe oraz łączność przewodową. Pozostała część funkcjonariuszy SGRW-N ćwiczyła podejmowania osób z powierzchni wody i ewakuacji na brzeg, oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie dojazdu na miejsce ćwiczeń zapoznano się z nowymi drogami dojazdowymi oraz ewakuacyjnymi, powstałymi w wyniku przeprowadzonej niedawno modernizacji kąpieliska.

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego na JRG-1

W marcu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyło się szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla funkcjonariuszy systemu zmianowego tutejszej jednostki. Organizatorem szkolenia była Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „Ton”. W zajęciach uczestniczyli strażacy wszystkich zmian służbowych, którzy wcześniej zadeklarowali chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz podpisali stosowne umowy, współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W sumie zrealizowano 32 godziny zajęć dydaktycznych na każdej zmianie służbowej.

Potrącenie pieszego na Rondzie Śródka

W dniu 19.03.2018r. zastępy GBA, SLRr z JRG-1 oraz GCBA, SCRt z JRG-7 zostały zadysponowane do zdarzenia, w którym został potrącony pieszy przez samochód ciężarowy na Rondzie Śródka. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w działaniach medycznych. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Na miejsce zdarzenia przybył również Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

Nurkowanie podlodowe

W ostatnich dniach, zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 przeprowadziły ćwiczenia na zamarzniętych akwenach. Miały one na celu doskonalenie technik nurkowania pod lodem.

Szkolenie liderów w zakresie ratownictwa lodowego

Dnia 01.03.2018 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyła się cześć teoretyczna szkolenia dla liderów KM PSP Poznań w zakresie ratownictwa lodowego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z Programem Szkolenia Komendanta Głównego PSP z dnia 1 września 2015 r.
Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków do udzielania pomocy osobom zagrożonym na zalodzonych obszarach wodnych w ramach zespołu ratowniczego.
Szkolenie zakłada zrealizowanie tematów takich jak:
- działania ratownicze na lodzie,

Strony