Biuletyn JRG 1

Ostatnia zmiana służby

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab. Przemysława Freitaga oraz asp. sztab. Roberta Mieczyńskiego dnia 30.01.2019 r. przed jednostka ratowniczo-gaśniczą nr 1 odbyła się uroczysta zmiana służby. Swoje podziękowania dla obu Panów za długoletnią służbę złożyli Komendant Miejski mł. bryg. Jacek Michalak, dowódca JRG-1 mł. bryg. Mariusz Kowalski, z-ca dowódcy JRG-1 st. kpt. Piotr Mądry, funkcjonariusze Komendy Miejskiej oraz koledzy ze zmian służbowych.

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego

W dniach 21-23.01 br. wszystkie zmiany służbowe z JRG-1 zrealizowały ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego na zamarzniętym akwenie jeziora Kierskiego. Aktualne warunki pogodowe umożliwiły wykorzystanie okazji do doskonalenia taktyki ratowniczej na powierzchni tafli lodu o grubości nazywanej w naszej nomenklaturze „nośno-nienośny”, tj. umożliwiający stanie na nim, lecz w każdej chwili mogącym się nieoczekiwanie zarwać.

Pożar samochodu osobowego przy ulicy Serbskiej.

Dnia 17.01.2019 zastęp GBA z JRG-1 został zadysponowany do pożaru samochodu osobowego przy ulicy Serbskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pojazd był już objęty pożarem. Brak osób poszkodowanych. Działania Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej polegały na ugaszeniu pojazdu przy pomocy dwóch prądów gaśniczych. Po ugaszeniu pożaru pojazd sprawdzono kamerą termowizyjną oraz przekazano użytkownikowi.
opracował: mł. asp. Bartosz Makowski

Rozpoznanie operacyjne obiektu

W dniach 07-09.01.2019r wszystkie zmiany służbowe JRG-1 brały udział w rozpoznaniu operacyjnym biurowca przy ul. Za bramką 1, którego administratorem jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Budynek składa się z trzech kondygnacji podziemnych tworzących parking oraz czterech nadziemnych, których powierzchnia całkowita wynosi 18488 metrów kwadratowych. Na samym wstępie przed wejściem do obiektu rozpoznano drogi dojazdowe, rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych oraz miejsca w których możliwe jest prowadzenie działań przy użyciu samochodów gaśniczych i drabiny mechanicznej SCD-41.

Pompowanie wody

Dnia 05.01.2018 zastęp GCBA 5/32 został zadysponowany do zalanego węzła cieplnego w jednej z poznańskich szkół. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu okazało się, że w wyniku awarii instalacji wodnej całkowicie zalana została piwnica o powierzchni około 400 m2, wychodząca również poza obrys budynku. Działania Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wypompowaniu wody. Piwnica została zalana czystą zimna wodą więc do działań oprócz trzech pomp zanurzeniowych wykorzystano autopompę samochodu pożarniczego GCBA 5/32 MAN.

Doskonalenie zawodowe z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym

W dniu 3-go stycznia strażacy z JRG-1, w ramach doskonalenia zawodowego, ćwiczyli na rzece Warta swoje umiejętności w ratowaniu osób tonących. Ćwiczono różne techniki ratownicze, zarówno indywidualne jak i grupowe z akcentem na zastosowanie rękawowej rzutki ratowniczej do pomocy osobie przemieszczającej się z nurtem rzeki. Przećwiczono podjęcie działań zgodnie z „taktyką pudełka” i postępowanie ratownicze zgodne z zasadą „6D” oraz z tzw. „człowiekiem żaba”. Przypomniano strukturę zespołu ratowniczego i podział zadań ratowników podczas akcji z wykorzystaniem wyżej wymienionej taktyki.

Nurkowanie sylwestrowe

W dniu 31.12.2018 r. nad jez. Strzeszyńskim w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzone zostały ćwiczenia wodno-nurkowe JRG 1. Zajęcia prowadzone są cyklicznie nie mniej jednak członkowie SGRW-N Poznań oprócz treningu nurkowego pożegnali „stary” 2018 rok i powitali „nowy” 2019 rok następnie otworzyli pod wodą szampana „Piccolo” i złożyli życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich strażaków w 2019 roku oraz „tylu wyjść na powierzchnię wody ile zejść pod wodę” dla wszystkich nurków.

Wyciek substancji ropopochodnej na rzece Warta

W dniu 19.12.18r. około godziny 12:30 zastępy z JRG-1, 5 oraz 6 zostały zadysponowane do wycieku cieczy nieznanego pochodzenia na rzece Warcie. Po przybyciu pierwszych Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej stwierdzono, że na rzece widać cienki film substancji ropopochodnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozstawieniu dwóch zapór sorpcyjnych. Pomiędzy nimi rozsypano sorbent pływający, użyto także dyspergentu celem zneutralizowania plamy za zaporą. Obecna na miejscu akcji Inspekcja Ochrony Środowiska pobrała próbki wody do badania.

JRG-1 Akcja rozwożenia kalendarzy strażackich połączona z edukacją dla bezpieczeństwa

JRG nr 1 w Poznaniu w dniach 11-13.12.2018 roku realizowała zajęcia edukacyjno-informacyjne w szkołach na terenie obszaru chronionego jednostki. Powyższe zajęcia odbywały się, podczas akcji związanej z przekazaniem kalendarzy strażackich na 2019 rok.
W trakcie zajęć strażacy poruszali zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych i niebezpieczeństwa jakie niesie korzystanie z zamarzniętych akwenów oraz tematy dotyczące tlenku węgla i zagrożeń pożarowych podczas okresu grzewczego pn.„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Ćwiczenia jezioro Malta

W związku z nocnymi przymrozkami i pojawieniem się pierwszej pokrywy lodowej na akwenach, w dniu 6-ego grudnia, poznańscy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do ratownictwa lodowego „RSKTM – systemu woda-lód”.

Operowanie prądami gaśniczymi - ćwiczenia

W dniu 29.11.2018 pełniąca służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 zmiana II przeprowadziła ćwiczenia realizując temat operowania prądami gaśniczymi. Wykorzystano tym samym sprzęt posiadający różne parametry dotyczące wydajności wodnej będący na wyposażeniu JRG. Strażacy mogli porównać, jak kształtuje się prąd wody podawany z różnych typów i modeli prądownic, uwarunkowany wysokością przepływu środka gaśniczego w litrach/minutę. Sprawdzono zasięg odległości podawania prądu zwartego, kształt i kąt tworzony przy podawaniu prądu rozproszonego i mgłowego oraz porównano wydajności wodne.

Nowa drabina SD-41

Dnia 19.11.2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyli ćwiczenia z nową drabiną mechaniczną typu SD-41. Najnowsza drabina poznańskich strażaków zabudowana została przez firmę Magirus na podwoziu Iveco EuroCargo.
Zastosowany został pięcioprzęsłowy zestaw drabin, ostatnie przęsło wyposażone zostało w suchy pion. Ratownicy przećwiczyli obsługę nowych urządzeń znajdujących się na pojeździe, takich jak:
• kamera termowizyjną oraz RGB montowana na koszu,
• platforma do mocowania noszy ratowniczych 200 kg,

Pożar garaży przy ul. Warszawskiej

W dniu 7 listopada br. ok. godziny 13:45 zastępy GBA z JRG-1 oraz GCBA z JRG-7 zostały zadysponowane do zadymienia z okolic pustostanu przy ul. Warszawskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem całkowicie objęte są dwa garaże, w tym jeden konstrukcji drewnianej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru dwoma prądami gaśniczymi w natarciu, następnie przeszukano pogorzelisko podejrzewając, iż w obiektach mogły przebywać osoby bezdomne.

Ćwiczenia w Centrum Akademickim Polonez

W dniu 9.11.2018 zastępy GBA i SD – 30 z JRG 1 brały udział w ćwiczeniach w Student Depot Poznań przy al. Niepodległości 36.
Celem ćwiczeń było ugaszenie pożaru oraz ewakuacja osoby poszkodowanej znajdującej się w jednym z pomieszczeń na 4 piętrze budynku, jak również:
- zapoznanie z treścią przedmiotowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym analiza planów ewakuacji, rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, planu sytuacyjnego,
- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,

Ćwiczenia nocne

W dniu 4 listopada na placu JRG-1 przeprowadzone zostały wieczorne zajęcia szkoleniowe. Celem ćwiczeń było użycie wszystkich możliwych źródeł oświetlenia. Podczas zajęć sprawiono również działko wodno-pianowe, przećwiczono ewakuację poszkodowanego przy użyciu noszy oraz omówiono zasady BHP podczas posługiwania się urządzeniami elektrycznymi (agregaty prądotwórcze, najaśnice, lampy, przedłużacze). Strażacy ćwiczyli zarówno na ziemi jak i w koszu SD-30. Brak światła dziennego przypomniał ratownikom jak ważnym elementem jest odpowiednie oświetlenie terenu prowadzonych działań.

Strony