Biuletyn JRG 6

Wizyta strażaków z JRG-6 w przedszkolu i żłobku - "Tomcio Paluch"

W ramach prewencji społecznej w dniu 13.09.2017 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 odwiedzili przedszkole oraz żłobek "Tomcio Paluch" zlokalizowane przy ul. Poznańskie Sady 18. Podczas spotkania nasi mali goście zapoznali się z pracą jaką wykonują strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W trakcie pogadanki omówiono podstawowe zagadnienia związane z zachowaniem się podczas pożaru. Na koniec uczniowie wraz z opiekunkami podziękowali strażakom za ukazanie specyfiki ich zawodu.

Akcja BURZA

Zgodnie z rozkazem nr 43/2017 Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu z dnia 29.08.2017 roku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe dla całego stanu osobowego JRG nr 6 KM PSP w Poznaniu.
Ćwiczenia rozpoczęto od przeprowadzenia ćwiczebnego alarmu „BURZA” o godz. 7.30. Po zakończonej akcji „Burza” p.o. Dowódca JRG 6 o godz. 9.00 przeprowadził krótką odprawę z przybyłymi strażakami, na której poinformował o celach ćwiczeń oraz dalszym harmonogramie akcji "BURZA".

Święto 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

W dniu 02.09.2017r. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa Wojskowego. W celu poprawy stopnia zabezpieczenia i skuteczności ewentualnych działań ratowniczych zadysponowane zostały zastępy z JRG 6, OSP Głuszyna oraz OSP Krzesiny. Współpracowano również z zastępami Wojskowej Straży Pożarnej. Funkcję oficera łącznikowego w wieży kontroli lotów wykonywał p.o. Dowódca JRG-6 kpt Paweł Zieliński. W trakcie uroczystości odbył się m.in. uroczysty apel oraz widowiskowe pokazy lotnicze.
Opracował: st. asp. Piotr Fiszer

Rozstawianie zapory na jeziorze Bnińskim

W dniach 24.08 – 26.08.2017 w ramach doskonalenia zawodowego zmiany służbowe z JRG 6 oraz druhowie z OSP Kleszczewo i OSP Krzesiny przeprowadziły ćwiczenia na jeziorze Bnińskim. Tematem zajęć było współdziałanie z jednostkami z terenu operacyjnego JRG6 podczas likwidacji rozlewisk olejowych na akwenach zamkniętych. Omówiono zagadnienia związane z metodami zwalczania rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Przedstawiono etapy organizacji akcji ratowniczej na cieku, technologie zbierania oleju oraz zasady BHP podczas sprawiania zapory przeciwolejowej typu FLEXI.

Zapoznanie z obiektem PAN

W dniach 21 – 23. 08.2017 zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dotyczącego aktualizacji kart rozpoznania obiektów zabytkowych i sakralnych przeprowadzono rozpoznanie operacyjne w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Biblioteka założona przez Tytusa Działyńskiego działa od 1826 roku, a jej zbiory liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów.

Rozpoznanie obiektu - firma Neuca

W dniu 17 sierpnia bierzącego roku przeprowadzono rozpoznanie obiektu – Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA, znajdującej się przy ul. Magazynowej w Gądkach. Jest to nowoczesny obiekt zaopatrujący w leki nie tylko apteki z Poznania i okolic, lecz wykraczający ze swoim zaopatrzeniem nawet poza obszar wielkopolski. Dla poprawy sprawności (logistyki) zaopatrzenia wykorzystywane są elementy automatyki i robotyki. Podczas rozpoznania operacyjnego strażacy z JRG-6 mieli możliwość zapoznania się z obiektem.
Opracowanie: mł. kpt. Piotr Grzebyta

JRG 6 - Ćwiczenia w komorze dymowej

Dnia 19 sierpnia 2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu rozpoczął się cykl ćwiczeń praktycznych w komorze dymowej dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodnie z harmonogramem zajęcia szkoleniowe rozpoczęli druhowie OSP z gminy Buk.
Przedmiotowe zajęcia doskonalące mają na celu przygotowanie oraz sprawdzenie druhów OSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas) w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

JRG 6 - Pożar budynku gospodarczego w Tulcach

W dniu 14.08.2017r o godzinie 08:38 do SKKM trafiło zgłoszenie o pożarze obory w miejscowości Tulce. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie obory palą się baloty siana.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów wody w natarciu na pożar oraz jednego prądu w obronie na przyległy budynek gospodarczy. Następnie przewietrzono oborę za pomocą wentylatorów i rozgarnięto pogorzelisko. Na terenie akcji udzielono KPP dwóm osobom, z czego jedna osoba została zabrana do szpitala przez ZRM.

JRG 6 - Wyciek amoniaku w miejscowości Kaźmierz

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:20 SGRChem została zadysponowana wycieku amoniaku w obiektach firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w miejscowości Kaźmierz. Po dojeździe na miejsce strażacy z SGRChem przystąpili do działań w pomieszczeniu sprężarkowni, gdzie nastąpiło rozszczelnienie na zaworach instalacji chłodniczej. Działania grupy chemicznej polegały na wyznaczeniu stref zagrożenia, prowadzeniu pomiarów wewnątrz pomieszczenia sprężarek oraz uszczelnieniu wyciekającego amoniaku.

Ćwiczenia z HDS

W dniach 2-4.08.2017 r. odbyły się ćwiczenia dla wszystkich zmian służbowych z zakresu obsługi HDS. Doskonalono min. umiejętność posługiwania się trawersem. Trawers służy do podnoszenia i przemieszania samochodów. Przećwiczono różne warianty mocowań pojazdów jak i operowanie HDS przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Opracował: mł. kpt. Mikołaj Lewandowski

Wypadek na drodze 434.

W dniu 28.07.2017 zastępy GBA/Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz OSP Kórnik zostały zadysponowane do wypadku na drodze 434. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano dwa samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy . Łącznie w zdarzeniu brały udział 3 osoby. Działania straży pożarnej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu,
- udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
Po przebadaniu przez ZRM jedna osoba została przewieziona do szpitala .

Wypadek w Kórniku

W dniu 27.07.2017 zastępy GBA/Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz OSP Kórnik zostały zadysponowane do wypadku na ulicy Stanisława Woźniaka w Kórniku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano dwa rozbite samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy. Łącznie w zdarzeniu brało udział 5 osób w tym dwoje dzieci. Działania straży pożarnej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu,
- udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

Strony