Biuletyn JRG 6

Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 434.

W dniu 28.09.2017 r. zastępy GBA/Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 zostały zadysponowane do wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej nr 434. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe znajdujące się w rowie oraz jeden samochód osobowy typu SUV znajdujący się na przeciwległym pasie ruchu. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych.

Seria wypadków w rejonie operacyjnym JRG-6

W dniu 25.09.2017 po groźnym wypadku na autostradzie A2 zastępy GBA/Rt 2,5/16, SCRt oraz SLRR z JRG-6 zostały zadysponowane jeszcze do dwóch wypadków. W miejscowości Czołowo samochód osobowy dachował a w miejscowości Szczytniki doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wypadek na A2

W dniu 25.09.2017 zastępy GBA/Rt i SCRt z JRG-6, GBA z OSP Kleszczewo oraz SLRR z JRG-6 zostały zadysponowane do wypadku na 180 km autostrady A2. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano dwa rozbite samochody osobowe. Łącznie w zdarzeniu brało udział 6 osób w tym jedno dziecko. Działania straży pożarnej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu,
- udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

Wypadek w Nagradowicach

W dniu 22.09.2017 zastępy GBA/Rt 2,5/16 i SCRChem z JRG-6, GBA 2,5/16 z OSP Kleszczewo oraz SLRR z JRG-6 zostały zadysponowane do wypadku na drodze 434 w miejscowości Nagradowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano samochód osobowy oraz samochód ciężarowy. Łącznie w zdarzeniu brały udział 2 osoby. Działania straży pożarnej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu,
- sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych,

Wizyta dzieci z Przedszkola nr 2 w Opalenicy

W dniu 18.09.2017 Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 6 odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 w Opalenicy. Podczas spotkania nasi mali goście zapoznali się z pracą jaką wykonują strażacy podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz ze specjalistycznym sprzętem będącym na wyposażeniu naszej JRG. Przedstawiono zasady jakie obowiązują strażaków podczas ćwiczeń w komorze dymowej. W czasie wizyty przedszkolacy widzieli wyjazd do działań ratowniczych zastępu GBA. Po przyjeździe z akcji zaprezentowano działania gaśnicze podczas symulowanego pożaru samochodu na placu jednostki.

JRG-6 Pożar samochodu na A-2

Dnia 14.10.2017 zastępy z JRG-6 oraz OSP Komorniki zostały zadysponowane do pożaru samochodu osobowego na 174 km autostrady A2. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów JOP zastano palącą się komorę silnika samochodu osobowego marki Alfa Romeo. Strażacy po dojeździe zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz podali jeden prąd piany ciężkiej w natarciu na palący się samochód. Konieczne było całkowite wstrzymanie ruchu pojazdów w kierunku Świecka.

Opracowanie: kpt. Adrian Fiszer

Wizyta strażaków z JRG-6 w przedszkolu i żłobku - "Tomcio Paluch"

W ramach prewencji społecznej w dniu 13.09.2017 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 odwiedzili przedszkole oraz żłobek "Tomcio Paluch" zlokalizowane przy ul. Poznańskie Sady 18. Podczas spotkania nasi mali goście zapoznali się z pracą jaką wykonują strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W trakcie pogadanki omówiono podstawowe zagadnienia związane z zachowaniem się podczas pożaru. Na koniec uczniowie wraz z opiekunkami podziękowali strażakom za ukazanie specyfiki ich zawodu.

Akcja BURZA

Zgodnie z rozkazem nr 43/2017 Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu z dnia 29.08.2017 roku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe dla całego stanu osobowego JRG nr 6 KM PSP w Poznaniu.
Ćwiczenia rozpoczęto od przeprowadzenia ćwiczebnego alarmu „BURZA” o godz. 7.30. Po zakończonej akcji „Burza” p.o. Dowódca JRG 6 o godz. 9.00 przeprowadził krótką odprawę z przybyłymi strażakami, na której poinformował o celach ćwiczeń oraz dalszym harmonogramie akcji "BURZA".

Święto 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

W dniu 02.09.2017r. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa Wojskowego. W celu poprawy stopnia zabezpieczenia i skuteczności ewentualnych działań ratowniczych zadysponowane zostały zastępy z JRG 6, OSP Głuszyna oraz OSP Krzesiny. Współpracowano również z zastępami Wojskowej Straży Pożarnej. Funkcję oficera łącznikowego w wieży kontroli lotów wykonywał p.o. Dowódca JRG-6 kpt Paweł Zieliński. W trakcie uroczystości odbył się m.in. uroczysty apel oraz widowiskowe pokazy lotnicze.
Opracował: st. asp. Piotr Fiszer

Rozstawianie zapory na jeziorze Bnińskim

W dniach 24.08 – 26.08.2017 w ramach doskonalenia zawodowego zmiany służbowe z JRG 6 oraz druhowie z OSP Kleszczewo i OSP Krzesiny przeprowadziły ćwiczenia na jeziorze Bnińskim. Tematem zajęć było współdziałanie z jednostkami z terenu operacyjnego JRG6 podczas likwidacji rozlewisk olejowych na akwenach zamkniętych. Omówiono zagadnienia związane z metodami zwalczania rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Przedstawiono etapy organizacji akcji ratowniczej na cieku, technologie zbierania oleju oraz zasady BHP podczas sprawiania zapory przeciwolejowej typu FLEXI.

Zapoznanie z obiektem PAN

W dniach 21 – 23. 08.2017 zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dotyczącego aktualizacji kart rozpoznania obiektów zabytkowych i sakralnych przeprowadzono rozpoznanie operacyjne w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Biblioteka założona przez Tytusa Działyńskiego działa od 1826 roku, a jej zbiory liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów.

Rozpoznanie obiektu - firma Neuca

W dniu 17 sierpnia bierzącego roku przeprowadzono rozpoznanie obiektu – Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA, znajdującej się przy ul. Magazynowej w Gądkach. Jest to nowoczesny obiekt zaopatrujący w leki nie tylko apteki z Poznania i okolic, lecz wykraczający ze swoim zaopatrzeniem nawet poza obszar wielkopolski. Dla poprawy sprawności (logistyki) zaopatrzenia wykorzystywane są elementy automatyki i robotyki. Podczas rozpoznania operacyjnego strażacy z JRG-6 mieli możliwość zapoznania się z obiektem.
Opracowanie: mł. kpt. Piotr Grzebyta

JRG 6 - Ćwiczenia w komorze dymowej

Dnia 19 sierpnia 2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu rozpoczął się cykl ćwiczeń praktycznych w komorze dymowej dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodnie z harmonogramem zajęcia szkoleniowe rozpoczęli druhowie OSP z gminy Buk.
Przedmiotowe zajęcia doskonalące mają na celu przygotowanie oraz sprawdzenie druhów OSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas) w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

Strony