Biuletyn JRG 8

JRG-8 Podziękowania dla funkcjonariuszy

W dniu 17.05.2019 podczas zmiany służby, Zastępca Dowódcy JRG kpt. Jarosław Szewczyk przekazał dwóm naszym kolegom serdeczne podziękowania od Wójta Gminy Czerwonak za udzieloną pomoc w organizacji spotkania z młodzieżą pod hasłem „Zostań jednym z nas”.

St. ogn. Rafał Pułkowski oraz mł. ogn Grzegorz Zawodny spotkali się z uczniami, celem propagowania zawodu strażaka wśród uczniów kończących naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

JRG 8 - Pożar pustostanu po byłej stolarni!!!

Dnia 06.05.2019r po godzinie 15:30 wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego zgłoszenie o pożarze budynku po byłej stolarni w Murowanej Goślinie przy ul. Raduszyńskiej. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 8 a także wozy bojowe z OSP Murowana Goślina, Promnice, Boduszewo, Białężyn oraz Rakowni. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono palący się dach pustostanu po byłej stolarni. Utrudnieniem dla prowadzonej akcji była spora odległość do hydrantów z wodą a także silny wiatr powodujący momentalne rozprzestrzenianie się pożaru.

Ćwiczenia zgrywające z OSP z terenu gmin Murowana Goślina i Czerwonak

Dnia 06.04.2019 r. na przystani kajakowej "Binduga" w Mściszewie odbyły się ćwiczenia zgrywające wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Czerwonak oraz Murowanej Gośliny. W ćwiczeniach oprócz ochotników udział wzięła również zmiana I z JRG 8 a także dowódcy jednostki. Celem ćwiczeń było sprawdzenie wydajności wszystkich pomp a także autopomp będących na samochodach, które w razie zagrożenia byłyby do dyspozycji i mogłyby uczestniczyć w akcji ratowniczo - gaśniczej.

JRG 8 Ćwiczenia z wysokościówki.

27 marca 2019 roku zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego strażaków zmiany III z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8, odbyły się zajęcia o charakterze warsztatowym na temat: „Ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym”, które przeprowadzone były przez ratownika wysokościowego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 - st.sekc.Sosińskiego Mikołaja.

JRG 8 - Kolejny wypadek na obwodnicy Murowanej Gośliny

Drugiego marca o godzinie 12:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o wypadku drogowym na obwodnicy Murowanej Gośliny w Bolechowie.
Do zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8, OSP Promnice, OSP Murowana Goślina, Policja oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego z Bolechowa i Poznania.

JRG- - 8. "Mały ratownik"

Dnia 20.02.2019 r. funkcjonariusze zmiany I zostali zaproszeni przez władze przedszkola "Bajkowe Ludki" w Koziegłowach na przedstawienie pt. "Mały ratownik"- przedszkolnego programu dotyczącego bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem przedstawienia między innymi było pokazanie zebranym gościom na czym polega praca w poszczególnych służbach ratowniczych oraz na jakie numery alarmowe należy dzwonić w przypadku zagrożeń. Dzieci przy licznej publiczności wypadły wzorowo za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.

JRG8 Rozpoznanie operacyjne obiektu - Poligon Biedrusko

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu w dniu 28.02.2019 r. zmiana III przeprowadziła rozpoznanie operacyjne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na poligonie w Biedrusku. Na poligon udały się zastępy GBA 2,5/24 z JRG 8, GBA 2/16 z OSP Promnice oraz GBA z Wojskowej Straży Pożarnej.
Celem przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej na tym trudnym terenie,

JRG 8 - zatrucie tlenkiem węgla i wypadek na jednej służbie

24. lutego strażacy z JRG-8 w Bolechowie zadysponowani zostali do miejscowego zagrożenia w Czerwonaku. Po dojeździe i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że w jednym z mieszkań doszło do załączenia się alarmu w czujce tlenku węgla. 70-letnie kobieta przebywająca w pomieszczeniu poinformowała o bólach i zawrotach głowy.

JRG 8 Spotkania sprawozdawcze za rok 2018 OSP Promnice i OSP Murowana Goślina.

W dniach 22.02.2019 oraz 23.02.2019 odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2018 w OSP Promnice oraz OSP Murowana Goślina.
Podczas zebrań druhowie podsumowali działalność własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, omówili statystyki wyjazdowe, odbyte szkolenia, działalność społeczną oraz charytatywną w roku 2018. Kolejnym punktem było wskazanie planów i kierunków działania w roku 2019.

Strony