Koło emerytów

Komunikat - Zabawa Andrzejkowa

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Nr 1 województwa wielkopolskiego organizuje zabawę andrzejkową, która zaplanowana została na dzień 24.11.2017 roku w godzinach 19.00 - 01.00 w restauracji Hotelu "IKAR" przy ul. Kościuszki 118 w Poznaniu.

Wycieczka na Cypr

Koło Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP województwa wielkopolskiego planuje zorganizować w czerwcu 2018 roku samolotową wycieczkę integracyjną na Cypr.

Kondolencje

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Nr 1
w Poznaniu składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony Gabrieli naszego kolegi
st. ogn. w st. spocz. Adama Janka.

Odszedł na wieczną służbę...

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarł emerytowany, wieloletni wykładowca Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 Poznańskiej Zawodowej Straży Pożarnej – płk poż. w st. spocz. Leszek Wencel. Najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia składa rodzinie i osobom najbliższym Zarząd Koła nr 1
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 13:10 na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Zmarł ś.p. ogn. w st.spocz. HENRYK LIS

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł ś.p. ogn. w st.spocz. Henryk Lis (emerytowany funkcjonariusz KM PSP, w dniu przejścia na emeryturę pełnił służbę w JRG 2).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 17.06.2017r. o godz 12:00 na cmentarzu w Gortatowie.
Koło nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Poznaniu składa głębokie kondolencje rodzinie zmarłemu.
Za Zarząd
Prezes
Kazimierz Kucierski

JRG nr 5 - pożegnanie Dowódcy zmiany

Z dniem 31 maja br. na zaopatrzenie emerytalne odszedł długoletni pracownik naszej Jednostki st. kpt. Robert Krzykowiak. Robert swoją przygodę z naszą JRG zaczął w 1994 roku kiedy to po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP został przydzielony do nowej wówczas Jednostki. Przez kolejne 21 lat był ważnym ogniwem zmiany służbowej nr 2. W 2015 roku awansował na stanowisko Dowódcy zmiany nr 1, na której zakończył swoją karierę.

Strony