Koło emerytów

Kolejne spotkanie z przedstawicielami poszczególnychSłużb Mundurowych

W dniu 29 lutego 2012 roku planuje się przeprowadzić kolejne spotkanie Federacji Związku Emerytów
i Rencistów Służb Mundurowych. W spotkaniu mają wziąć udział mundurowi emeryci z Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie z przedstawicielami Służb Mundurowych

W dniu 9 grudnia 2011 roku w Klubie Seniora "U Florka" odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele  Policji, Służby Więziennej, Wojska Polskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Na spotkaniu omówiono największe problemy związane
z rewaloryzacją emerytur mundurowych.

Tymczasowe przeniesienie Klubu Seniora U Florka

W związku z prowadzoną gruntowną modernizacją obiektów na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Poznaniu Klub Seniora "U Florka" zostaje tymczasowo przeniesiony do pomieszczenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu (teren JRG Nr 7).

Powrót z Paryża

     Emeryci zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wrócili 9 września z wycieczki do Paryża i okolic.
     Uczestnicy pozostali po wycieczce zadowoleni, zdrowi i bogatsi w wiedzę o Paryżu, jego okolic oraz Brukseli.

Strony