Szkolenia

JRG 7 - Warsztaty z pożarów wewnętrznych

W dniu 29 kwietnia 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili warsztaty z pożarów wewnętrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo.
Po szkoleniu teoretycznym, w którym omówiono zasady BHP oraz taktykę działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznych przystąpiono do części praktycznej.
Ta część ćwiczeń została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na zaprezentowaniu poszczególnych technik operowania prądami gaśniczymi. Dużą uwagę poświęcono korzyściom wynikającym z oszczędnego podawania środka gaśniczego.

Czwórka prowadzi zajęcia w Lubuskiem

Na zaproszenie kolegów z województwa lubuskiego strażacy z JRG 4 SGPR Poznań przeprowadzili szkolenie w formie warsztatów praktycznych z zakresu zabezpieczania wykopów ziemnych podczas działań ratowniczych. Podczas dwudniowych warsztatów przeszkoliliśmy z tego zakresu czterdziestu strażaków w tym siedmiu z naszej jednostki. Szkolenie trwało dwa dni podczas których przećwiczono procedury zabezpieczania wykopów prostych, w kształcie "L" i w kształcie "T" wąsko przestrzennych o dużej głębokości.

JRG 7 - ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym cz. 2

W dniu 25 kwietnia br. zmiana I Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 brała udział w drugiej części ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego. Jako miejsce ćwiczeń wybrano teren w okolicach stawu Olszak. Starano się w ten sposób odtworzyć warunki terenowe ze szkolenia "liderów" ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym na poznańskiej Cytadeli (pozdrowienia dla kolegów z JRG-5, którzy owe szkolenie prowadzili).

Kontrole techniczne OSP.

Dnia 22.04.2017r z strażacy z JRG 4 przeprowadzili kontrolę techniczną w OSP Otusz i OSP Dakowy Suche. Kontroli poddano stan oraz wyposażenie pojazdów. Sprawdzono sprzęt pod względem utrzymania czystości, sprawności i umiejętności prawidłowej obsługi. Dokonano również oceny zgodność sprzętu z systemem SWD oraz sprawdzono wszelaką dokumentację. Kontrola wypadła pozytywnie, a ocena końcowa dobra potwierdza gotowość oraz bezawaryjność sprzętu.

Sporządził: mł. kpt. Hubert Jezierski

JRG 7 - wspólne ćwiczenia z JRG 5

W dniu 19 kwietnia br. rozpoczął się trzydniowy cykl wspólnych ćwiczeń Jednostek Ratowiczo - Gaśniczych nr 5 i 7. Miejscem ćwiczeń jest Dom Studencki nr 5 Politechniki Poznańskiej, a "sprawcami" całego zajścia było dowództwo obydwu jednostek.
Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie pożaru w jednym z akademików przy ul. św. Rocha. Ćwiczenia rozpoczęły się jazdą alarmową z terenu JRG 7 do miejsca zdarzenia, a zapowiedź dotyczyła uruchomionego SSP.

JRG 5 - Kombinacja Olsztyńska

W dniu 6 kwietnia 2017r. załoga zmiany III z JRG 5 przeprowadziła ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych. Głównym celem zajęć było przypomnienie wiadomości z zakresu metod opóźnienia rozwoju pożaru. Na koniec przeprowadzono symulację akcji gaśniczej, w której wykorzystano techniki „KOMBINACJI OLSZTYŃSKIEJ”, która została opisana w Przeglądzie Pożarniczym 6/2016 przez funkcjonariusza z piątkowskiej jednostki mł. kpt. Michała Osięgłowskiego.

Opracowanie:
mł. kpt. Michał Osięgłowski

JRG 4 - Ćwiczenia z zakresu wentylacji pożarowej.

W zeszłym tygodniu strażacy z JRG-4 zajmowali się zagadnieniem, związanym z pożarami wewnętrznymi, tj. wentylacją taktyczną. W tym czasie skupili się na wykonywaniu przecinek dachowych. Podczas zajęć na dachach przećwiczono różne warianty przecinek oraz porównano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostki, którym można wykonywać otwory wentylacyjne w dachach. Specjalne podziękowania dla zastępcy dowódcy zmiany z JRG-5, mł. kpt. Michała Osięgłowskiego za zaangażowanie oraz wsparcie merytoryczne podczas ćwiczeń.

Opracowanie: mł. kpt. Robert Skubel

JRG 4 - Szkolenie w Nowym Sączu

W dniach 27.03.2017-31.03.2017 dwóch strażaków z JRG 4 (mł. asp. Cezary Rosiak oraz sekc. Mariusz Napierała) udało się na szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR, które odbyło się na terenie JRG 2 w Nowym Sączu.

Strony