Szkolenia

JRG5 - Szkolenie z zakresu użytkowania i obsługi pił mechanicznych (łańcuchowych)

W dniach od 14-16 lutego 2017 roku funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu użytkowania i obsługi pił mechanicznych. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie przeznaczonym pod budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Lotniczej w Poznaniu.

JRG4- Ćwiczenia z taktyki działań gaśniczych

W dniu 17.02.2017 wykorzystując obiekty na terenie przyszłej JRG przeprowadzono zajęcia z tematyki ,,pożary wewnętrzne” - ćwiczenia różnych wariantów taktycznych podczas gaszenia pożarów wewnątrz obiektów. Budynki pozwalają na wytworzenie warunków panujących podczas prawdziwych pożarów, dzięki czemu ratownicy mogą ćwiczyć operowanie prądami gaśniczymi oraz skuteczne zastosowanie wentylacji. Zajęcia pozytywnie wpływają na zgranie ratowników oraz skuteczne wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Opracował: st.kpt. Tomasz Chróściel

JRG 7 - Ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym

Dnia 16 lutego 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Zajęcia prowadzili mł. kpt. Konrad Janeczko oraz st. sekc. Tomasz Jeger, którzy uczestniczyli w szkoleniu o wspomnianej tematyce organizowanym przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego "Poznań-5".

JRG 7 Ratownictwo wodno - lodowe na akwenach

Od dnia 14.02. do 16.02.2017 roku trwa cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Doskonalenie zawodowe prowadzą specjaliści w ratownictwie wodno – nurkowym z SGRW-N JRG Nr 1 Poznań. Rejony chronione JRG Nr 1 oraz JRG Nr 7 są w ścisłym sąsiedztwie, z tego tytułu pierwszy etap instruktażu polega na dopracowaniu zasad współdziałania między jednostkami. Standaryzacji podlegają między innymi gesty wykorzystywane nad wodą oraz zasady użytkowania sprzętu ratowniczego.

JRG 4 - SGPR i OSP GRS Poznań wspólne ćwiczenia

11.02.2017r Strażacy z SGPR Poznań wraz z OSP GRS Poznań ćwiczyli na terenie VI fortu w Poznaniu. Podczas treningu z psami ratowniczymi, przećwiczono prace psów w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach. Powyższe szkolenia pozwoliły przećwiczyć sytuacje z jakimi możemy się spotkać podczas działań ratowniczych .

Sporządził: mł.asp. Biszczanik Krzysztof

JRG Nr 7 - popołudnie z pilarką w ręku

Zajęcia praktyczne na dzisiejszej służbie w JRG Nr 7 rozpoczęły trzydniowy cykl szkoleń dla każdej zmiany służbowej z zakresu obsługi łańcuchowej pilarki spalinowej do cięcia drzewa. Po wcześniejszych zajęciach teoretycznych, na których przypomniano sobie budowę pilarki, techniki pracy oraz zasady BHP, udano się na tereny przyszłej strażnicy JRG Nr 4, gdzie przeprowadzono część praktyczną. Nad właściwą organizacją zajęć czuwali strażacy posiadający zawodowe kwalifikacje pilarza – drwala.

JRG 7 Badania nad wydolnością anaerobową ratajskich strażaków

Dnia 31 stycznia 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu zostały przeprowadzone specjalistyczne badania oceniające wydolność anaerobową ratajskich strażaków. Program badawczy składał się z dwóch etapów:
- pierwszy stanowił zmierzenie wysokości i masy ciała, następnie przy wykorzystaniu nieinwazyjnej metody opartej na bioimpedancji elektrycznej określono komponenty składu ciała profesjonalnym analizatorem firmy Tanita,

JRG 7 Doskonalenie zawodowe z urządzeń pomiarowych

W dniach od 01.02. do 03.02.2017 roku wszystkie trzy zmiany służbowe JRG Nr 7 uskuteczniały doskonalenie zawodowe w temacie aparatury pomiarowej. Zajęcia składały się z pionu teoretycznego oraz praktycznego. W pierwszym etapie, przy pomocy prezentacji multimedialnej zostały przypomniane wszystkie przyrządy pomiarowe, które są na stanie poznańskiej „Siódemki”. Zadania praktyczne polegały na utrwaleniu obsługi sprzętu. Odświeżeniu podlegały też przeliczenia ppm na mg/m^3 oraz odwrotnie. Usystematyzowaniu uległy też rodzaje gazów, którymi skalibrowane są eksplozymetry ratajskich strażaków.

JRG 7 Codzienne ćwiczenia

Wczoraj, w ramach doskonalenia zawodowego, strażacy z Rataj wykorzystali najczęściej dysponowany do zdarzeń zestaw samochodów, czyli samochód ciężki gaśniczy oraz wysięgnik koszowy. Założenie, polegające na ugaszeniu pożaru na dachu budynku, w trudno dostępnym miejscu, zostało przeprowadzone w kilku wariantach i z użyciem różnego sprzętu. Dzięki temu mogliśmy zarówno przypomnieć sobie podstawy taktyki działań jak i wykorzystać sprzęt, którego nie używamy codziennie.
Po przeprowadzonych ćwiczeniach asp. sztab. Grzegorz Kalista dokonał wnikliwego podsumowania.

JRG 4 - Ćwiczenia z zakresu obługi pilarek

Dnia 28.01.2017r. zmiana 1 służbowa JRG-4 brała udział w ćwiczeniach z zakresu obsługi pilarek.
W pierwszej części omówiono zasady BHP podczas działań z pilarkami. Następnie strażacy doskonalili swoje umiejętności z obsługi pilarek poprzez wycinkę drzew.
Po powrocie do bazy omówione zostały poszczególne taktyki wykonywania nacięć na drzewach.

Opracował: mł. asp. Cezary Rosiak
Zdjęcia: mł. asp. Cezary Rosiak

JRG4 - Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniu 21 stycznia 2017 roku na jeziorze Rusałka odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.
W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z JRG 4.
Zastępy miały za zadanie zwodować sanie lodowe i przećwiczyć różne warianty zdarzeń:
- podjęcie osoby tonącej z wykorzystaniem sań;
- podjęcie osoby tonącej przez ratownika bezpośrednio w wodzie;
- ratowanie osoby tonącej z pomostu z wykorzystaniem koła ratunkowego, rzutki oraz bosaka,
- podjęcie osoby z użyciem sań lodowych,
- współdziałanie strażaków z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.

JRG 4 - Zajęcia doskonalenia zawodowego - 14.01.2017

W dniu 14 stycznia 2017 r. strażacy ze zmiany II JRG nr 4 udali się nad Jezioro Kierskie w celu przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego.
Po przygotowaniu sprzętu i wykonaniu przerębla przystąpiono do symulowanej akcji wyciągnięcia osoby pod której załamał się lód.
Ćwiczenia praktyczne poprzedzały zajęcia teoretyczne z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – postępowanie ratownicze w stosunku do osób wyciągniętych z wody oraz hipotermii.

Opracował: mł. kpt. Kantorski Tomasz
Zdjęcia : mł. kpt. Kantorski Tomasz

Ćwiczenia - lód

W dniu 11.01.2017r. odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodno-lodowego na jednym z zamarzniętych akwenów na terenie chronionym JRG- 9. Na początku zajęć funkcjonariusze odbyli szkolenie teoretyczne, w którym zostały omówione techniki ratowania tonących osób oraz sprzęt do ratownictwa wodnego będący na wyposażeniu JRG-9.

Strony