Szkolenia

JRG 7 - Cykl ćwiczeń z zakresu ratownictwa technicznego

W dniu wczorajszym strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 rozpoczęli sześciodniowy cykl ćwiczeń z zakresu ratownictwa techniczego. Dzięki uprzejmości firmy ECO-cars, w dniach 20-22 marca wszystkie trzy zmiany służbowe będą miały możliwość pogłębienia szeroko pojętej tematyki prowadzenia akcji ratowniczych przy zdarzeniach komunikacyjnych z wykorzystaniem udostępnionych wraków samochodów. Drugi etap ćwiczeń przewidziany jest w dniach 23-25 marca.

JRG Nr 7 - warsztaty przed egzaminem z KPP

Dnia 6 marca na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu odbyły się zajęcia szkoleniowe dla strażaków z Komendy Miejskiej przystępujących do egzaminu recertyfikującego z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warsztaty poprowadzone przez Miejskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP w Poznaniu, sekc. Michała Wrembla oraz funkcjonariuszy z JRG Nr 7 miały na celu weryfikację wiedzy i umiejętności strażaków.

Szkolenie dla studentów Uniwersytetu Medycznego

Pierwszego marca strażacy z JRG 4 przeprowadzili zajęcia szkoleniowe dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z działalnością Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej. Podczas zajęć zwrócono uwagę na wykorzystanie psów ratowniczych do poszukiwań osób zarówno na gruzach jak i w terenie otwartym, szkolenie psów ratowniczych, wykorzystanie elektronicznego sprzętu do lokalizacji osób zasypanych, wykorzystanie sprzętu do stabilizacji uszkodzonych konstrukcji.

JRG5 - Szkolenie z zakresu użytkowania i obsługi pił mechanicznych (łańcuchowych)

W dniach od 14-16 lutego 2017 roku funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu użytkowania i obsługi pił mechanicznych. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie przeznaczonym pod budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Lotniczej w Poznaniu.

JRG4- Ćwiczenia z taktyki działań gaśniczych

W dniu 17.02.2017 wykorzystując obiekty na terenie przyszłej JRG przeprowadzono zajęcia z tematyki ,,pożary wewnętrzne” - ćwiczenia różnych wariantów taktycznych podczas gaszenia pożarów wewnątrz obiektów. Budynki pozwalają na wytworzenie warunków panujących podczas prawdziwych pożarów, dzięki czemu ratownicy mogą ćwiczyć operowanie prądami gaśniczymi oraz skuteczne zastosowanie wentylacji. Zajęcia pozytywnie wpływają na zgranie ratowników oraz skuteczne wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Opracował: st.kpt. Tomasz Chróściel

JRG 7 - Ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym

Dnia 16 lutego 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Zajęcia prowadzili mł. kpt. Konrad Janeczko oraz st. sekc. Tomasz Jeger, którzy uczestniczyli w szkoleniu o wspomnianej tematyce organizowanym przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego "Poznań-5".

JRG 7 Ratownictwo wodno - lodowe na akwenach

Od dnia 14.02. do 16.02.2017 roku trwa cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Doskonalenie zawodowe prowadzą specjaliści w ratownictwie wodno – nurkowym z SGRW-N JRG Nr 1 Poznań. Rejony chronione JRG Nr 1 oraz JRG Nr 7 są w ścisłym sąsiedztwie, z tego tytułu pierwszy etap instruktażu polega na dopracowaniu zasad współdziałania między jednostkami. Standaryzacji podlegają między innymi gesty wykorzystywane nad wodą oraz zasady użytkowania sprzętu ratowniczego.

JRG 4 - SGPR i OSP GRS Poznań wspólne ćwiczenia

11.02.2017r Strażacy z SGPR Poznań wraz z OSP GRS Poznań ćwiczyli na terenie VI fortu w Poznaniu. Podczas treningu z psami ratowniczymi, przećwiczono prace psów w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach. Powyższe szkolenia pozwoliły przećwiczyć sytuacje z jakimi możemy się spotkać podczas działań ratowniczych .

Sporządził: mł.asp. Biszczanik Krzysztof

JRG Nr 7 - popołudnie z pilarką w ręku

Zajęcia praktyczne na dzisiejszej służbie w JRG Nr 7 rozpoczęły trzydniowy cykl szkoleń dla każdej zmiany służbowej z zakresu obsługi łańcuchowej pilarki spalinowej do cięcia drzewa. Po wcześniejszych zajęciach teoretycznych, na których przypomniano sobie budowę pilarki, techniki pracy oraz zasady BHP, udano się na tereny przyszłej strażnicy JRG Nr 4, gdzie przeprowadzono część praktyczną. Nad właściwą organizacją zajęć czuwali strażacy posiadający zawodowe kwalifikacje pilarza – drwala.

JRG 7 Badania nad wydolnością anaerobową ratajskich strażaków

Dnia 31 stycznia 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu zostały przeprowadzone specjalistyczne badania oceniające wydolność anaerobową ratajskich strażaków. Program badawczy składał się z dwóch etapów:
- pierwszy stanowił zmierzenie wysokości i masy ciała, następnie przy wykorzystaniu nieinwazyjnej metody opartej na bioimpedancji elektrycznej określono komponenty składu ciała profesjonalnym analizatorem firmy Tanita,

JRG 7 Doskonalenie zawodowe z urządzeń pomiarowych

W dniach od 01.02. do 03.02.2017 roku wszystkie trzy zmiany służbowe JRG Nr 7 uskuteczniały doskonalenie zawodowe w temacie aparatury pomiarowej. Zajęcia składały się z pionu teoretycznego oraz praktycznego. W pierwszym etapie, przy pomocy prezentacji multimedialnej zostały przypomniane wszystkie przyrządy pomiarowe, które są na stanie poznańskiej „Siódemki”. Zadania praktyczne polegały na utrwaleniu obsługi sprzętu. Odświeżeniu podlegały też przeliczenia ppm na mg/m^3 oraz odwrotnie. Usystematyzowaniu uległy też rodzaje gazów, którymi skalibrowane są eksplozymetry ratajskich strażaków.

Strony