Szkolenia

JRG 7 Kontrola gotowości operacyjnej SGRT i JRG

W dniu 18 października 2017 roku zespół kontrolny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod przewodnictwem st. kpt. Michała Kierzka przeprowadził w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 kontrolę gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego "Poznań 7" oraz Jednostki.
Ocenie podlegały następujące elementy:
- przygotowanie praktyczne ratowników do działań na poziomie podstawowym i specjalistycznym (ćwiczenie),
- przygotowanie teoretyczne ratowników (test wiedzy),

JRG 7 - Alarm "BURZA"

W dniu 04.10.2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 zgodnie z Rozkazem nr 7/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowano i przeprowadzono w celach ćwiczebnych Alarm "Burza".
Taki alarm zarządzany jest zawsze w przypadku konieczności szybkiego zebrania całego stanu osobowego JRG w miejscu pełnienia służby.
Alarmowanie odbyło się o godz. 8.00, natomiast w godz. 9.00 – 14.00 zrealizowano szkolenie całego stanu osobowego.
Szkolenie obejmowało następujące tematy:

JRG 7 - Warsztaty pn. "Technika 2017"

Zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 27 września 2017 roku odbyły się na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego „Technika'17”. W tegorocznych warsztatach udział wzięli Dowódcy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych z całej Wielkopolski.
Podczas ćwiczeń Dowódcy mogli zorientować się m. in. w możliwościach taktyczno - technicznych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Poznań 7” z ratajskiej JRG.

JRG 5 - Szkolenie z ratownictwa technicznego

W dniu 11.09.2017 r. zmiana II, dzięki uprzejmości firmy Ali-Woj-Trans z Poznania przeprowadziła ćwiczenia z ratownictwa technicznego na autokarze klasy turystycznej Bova. Ćwiczenia polegały na przećwiczeniu sposobu wydobycia kierowcy zza zniszczonej oraz cofniętej w wyniku zderzenia deski rozdzielczej. Ze względu na odmienną budowę autobusów w porównaniu do standardowych „osobówek” nie było to łatwe, jednak po przeprowadzonych ćwiczeniach w przypadku zaistnienia zdarzenia będzie to przeprowadzone dużo sprawniej.

Innowacyjne rozwiązania monitorowania i stabilizacji konstrukcji budowlanych i technologicznych.

Na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z innowacyjnych rozwiązań metod stabilizacji konstrukcji Budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej. W ramach szkolenia pokazano nowoczesny sprzęt do monitorowania stabilności konstrukcji budowlanych oraz zaprezentowano stanowiska do badań wytrzymałości podpór stosowanych w tego typu działaniach ratowniczych.

JRG 7 Ćwiczenia i rozpoznanie operacyjne NBP

W dniu 06.09.2017 r. odbył się kolejny dzień ćwiczeń na obiekcie Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Kaliskiej 20 w Poznaniu. Oddział tego banku jest niezwykle dobrze chroniony. Z tego powodu strażacy mogli zobaczyć większość pomieszczeń zagrożonych pożarowo, ale oczywiście nie wszystkie. Sprawdzono możliwości dojazdu oraz rozstawienia pojazdów pożarniczych. Dzięki takim ćwiczeniom, strażacy mogą poznać strukturę oraz zabezpieczenia charakterystycznych taktycznie obiektów w swoim sektorze chronionym.

Oprcowanie: mł. asp. Mariusz Firlej

JRG 7 Nocny pożar dachu budynku

Ok godziny 22.30 dwa wozy z naszej Jednostki zostały zadysponowane do zasymulowanego pożaru na dachu budynku JRG-7. Podczas realizacji założenia wykorzystano zarówno ciężki samochód gaśniczy jak i nieoceniony przy tego typu zdarzeniach podnośnik koszowy.
Pożar został ugaszony po kilku minutach z działka wodnego zamontowanego w koszu podnośnika. Dodatkowym utrudnieniem była pora nocna, co z kolei pozwoliło na zastosowanie różnych wariantów oświetlenia terenu objętego działaniami.
Po podsumowaniu ćwiczeń strażacy wrócili do Jednostki.

tekst/foto: Bartosz Smolarek

JRG 7 - 3-dniowe ćwiczenia SGRT "Poznań 7"

W dniach 8,9 i 10 sierpnia 2017 r. dzięki bardzo dobrej współpracy z firmą Eco Cars przeprowadzono na ratajskiej Jednostce kolejne 3-dniowe ćwiczenia dla strażaków ze Specjalistycznej Grypy Ratownictwa Technicznego "Poznań 7". Zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego tym razem dotyczyły przede wszystkim elementów związanych ze stabilizacją pojazdów. Ponadto przeprowadzono też ćwiczenie mające na celu wyrywanie słupka środkowego z wykorzystaniem rozpieraczy ramieniowych.

Ćwiczenia z HDS

W dniach 2-4.08.2017 r. odbyły się ćwiczenia dla wszystkich zmian służbowych z zakresu obsługi HDS. Doskonalono min. umiejętność posługiwania się trawersem. Trawers służy do podnoszenia i przemieszania samochodów. Przećwiczono różne warianty mocowań pojazdów jak i operowanie HDS przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Opracował: mł. kpt. Mikołaj Lewandowski

JRG 7 - Pneumatyka i hydraulika

Ostatniego dnia lipca br. strażacy ze zmiany II Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem pneumatycznych oraz hydraulicznych zestawów ratowniczych będących na wyposażeniu "siódemki". Po wprowadzeniu teoretycznym przypominającym m.in. zasady BHP przy pracy wspomnianym sprzętem odbyła się część praktyczna. Sprawdzono podczas niej umiejętność sprawienia gotowego zestawu hydraulicznego bądź pneumatycznego oraz posługiwania się nimi w czasie ewentualnej akcji.

JRG4- Ćwiczenia doskonalące z OSP

W dniu 22.07.2017r strażacy z JRG-4 zorganizowali wspólne ćwiczenia z druhami OSP Palędzie. Tematem ćwiczeń było powtórzenie wiadomości na temat sprawiania linii gaśniczych oraz podawania prądów gaśniczych stosowanych podczas pożarów wewnętrznych. Mamy nadzieję, że nabyta i utrwalona wiedza przyniesie efekty podczas działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Sporządził: mł. kpt. Robert Skubel
Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Spurtacz

JRG 7 - Nocne ćwiczenia

19 lipca 2017 roku w godzinach nocnych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 odbyły się ćwiczenia. Nocne ćwiczenia są na stałe wpisane w miesięczny plan doskonalenia zawodowego strażaków podziału bojowego. Tematem minionych zajęć były działania podczas zdarzeń, w których występuje duże promieniowanie cieplne. Po przypomnieniu zasad pracy w ubraniach żaroodpornych przećwiczono m.in. gaszenie symulowanego pożaru zbiornika z paliwem na stacji paliw. Oprócz przećwiczenia ubierania się oraz działania w ubraniu żaroodpornym doskonalono także sprawianie przenośnego działka wodno-pianowego.

JRG4- Ćwiczenia Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

W dniach 15 czerwca br. w Poznaniu na terenie JRG 4 strażacy przeprowadzili zajęcia specjalistyczne pt. „System globalnej lokalizacji satelitarnej GPS i podstawy topografii”. Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii oraz urządzeń GPS w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie). Do ćwiczeń wykorzystano nowo nabyty sprzęt ALPHA GARMIN który pozwala na śledzenie zespołu ratowniczego oraz analizę przebytego terenu.

Opracował: mł.asp. Krzysztof Biszczanik

Strony