Szkolenia

Ćwiczenia SGPR w Pile

Dzięki gościnności KP PSP oraz Komendanta Szkoły Policji w Pile w dniach w dniach 19-20 czerwca Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza odbyła ćwiczenia na obiektach w/w szkoły oraz powiatu pilskiego. Podczas szkolenia, przećwiczono stałe elementy takie jak organizacja oraz budowa obozowiska w ramach działań USAR. Głównym założeniem szkolenia były techniki zabezpieczenia wykopów podczas działań ratowniczych, a także stabilizacja naruszonych elementów konstrukcji budowlanych przy zastosowaniu podpór drewnianych .

JRG 5 - Nowi członkowie SGRW

W drugim tygodniu maja na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Poznaniu odbyło się szkolenie kandydatów na młodszych ratowników a następnie kurs młodszego ratownika wysokościowego.

Funkcjonariusze z „Piątki” przez blisko dwa tygodnie, łącznie z weekendami realizowali program niezbędny do realizacji w/w szkoleń na których musieli poznać oraz przyswoić m.in.:

- parametry techniczne sprzętu,
- dobierać i wiązać węzły,
- budowę stanowisk wykorzystywanych w ratownictwie wysokościowym,
- zasady asekuracji oraz autoasekuracji.

JRG 7 Dzień Bezpieczeństwa

W dniu 29 maja 2017 roku, w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru chronionego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną pt. "Dzień Bezpieczeństwa". Przedsięwzięcie odbyło się na terenie JRG 7 i miało na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu działań przeciwpożarowych, które na pewno będą przydatne w przypadku wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy ale i poza nim.

JRG-4 Sobotnie szkolenie OSP

W sobotę miało miejsce również szkolenie strażaków ochotników w ramach przygotowania do egzaminów. Realizacja owego szkolenia odbyła się na terenie nowej siedziby JRG 4 i obejmowała sprawianie drabin przystawnych oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na nich, rozwijanie lini gaśniczych i podawanie jednego lub dwóch prądów gaśniczych oraz zaznajomienie się ze sprzętem na wyposażeniu JRG-4 głównie sprawianie drabiny mechanicznej i montowanie działka gaśniczego na koszu. Kolejne szkolenie już za tydzień.

Konferencja z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska

W dniach 25 i 26 maja 2017 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowego
w Żerkowie odbyło się szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, policjantów Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu oraz strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

JRG 5 - Organizacja zaopatrzenia wodnego

W dniu 18.05.2017 r. na terenie piątkowskiej jednostki zm. III zrealizowała ćwiczenia z zakresu taktyki gaśniczej, której tematem było zaopatrzenie wodne podczas gaszenia pożarów lasów. W trakcie ćwiczeń porównano aspekty jak najszybszego tankowania pojazdów gaśniczych, organizację punktu czerpania wody, jak również zasięg i możliwości taktyczne pojazdów będących na wyposażeniu JRG5.
Opracowanie:
st. asp J. Błaszczak

JRG 4 - Ćwiczenia doskonalące dla OSP Buk.

W dniu 13.05.2017r strażacy z JRG-4 przeprowadzili ćwiczenia dla druhów z OSP Buk z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanych w ramach cyklicznych zajęć doskonalących dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Zadania realizowane były z tematyki nagłego zatrzymania krążenia oraz postępowaniu z osobą urazową. Szkolenie to miało na celu zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia druhów.

JRG 5 - Ratownictwo techniczne

W dniach od 08 do 10 maja 2017 r. przeprowadzono warsztaty doskonalące dla wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 , których tematem były techniki ratownictwa drogowego w wypadkach komunikacyjnych. Powyższe szkolenie przeprowadzone zostało na terenie zakładu Stena Recycling przy ul. Rabowickiej w Swarzędzu.

JRG 7 - Warsztaty z pożarów wewnętrznych

W dniu 29 kwietnia 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili warsztaty z pożarów wewnętrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo.
Po szkoleniu teoretycznym, w którym omówiono zasady BHP oraz taktykę działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznych przystąpiono do części praktycznej.
Ta część ćwiczeń została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na zaprezentowaniu poszczególnych technik operowania prądami gaśniczymi. Dużą uwagę poświęcono korzyściom wynikającym z oszczędnego podawania środka gaśniczego.

Czwórka prowadzi zajęcia w Lubuskiem

Na zaproszenie kolegów z województwa lubuskiego strażacy z JRG 4 SGPR Poznań przeprowadzili szkolenie w formie warsztatów praktycznych z zakresu zabezpieczania wykopów ziemnych podczas działań ratowniczych. Podczas dwudniowych warsztatów przeszkoliliśmy z tego zakresu czterdziestu strażaków w tym siedmiu z naszej jednostki. Szkolenie trwało dwa dni podczas których przećwiczono procedury zabezpieczania wykopów prostych, w kształcie "L" i w kształcie "T" wąsko przestrzennych o dużej głębokości.

JRG 7 - ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym cz. 2

W dniu 25 kwietnia br. zmiana I Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 brała udział w drugiej części ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego. Jako miejsce ćwiczeń wybrano teren w okolicach stawu Olszak. Starano się w ten sposób odtworzyć warunki terenowe ze szkolenia "liderów" ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym na poznańskiej Cytadeli (pozdrowienia dla kolegów z JRG-5, którzy owe szkolenie prowadzili).

Strony