Szkolenia

JRG5 - Alarm BURZA

W dniu 6 grudnia 2017 roku na terenie obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 ogłoszono alarm BURZA, mający na celu zebranie całego stanu osobowego funkcjonariuszy.

JRG4- Akcja Burza

W dniu 02.12.2017 odbyły się ćwiczenia całego stanu osobowego JRG 4, poprzedzone przeprowadzeniem akcji ,,Burza”. Zastępy udały się do miejscowości Cieśle, gdzie wspólnie z jednostkami OSP z gminy Buk przeprowadzono zajęcia w dostarczaniu wody na znaczne odległości. Ćwiczenia poprzedzono omówieniem zadań dla poszczególnych zastępów, oraz zasad BHP. Podczas wykonywania założenia przećwiczono organizowanie łączności podczas dużych zdarzeń. Osiągnięto zamierzone cele oraz omówiono elementy, które można udoskonalić.

Opracował: st.kpt. Tomasz Chróściel.

JRG 7 - Prezentacja Symulatora Zagrożeń Pożarowych

27 i 28 listopada bieżącego roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 odbyła się prezentacja Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego m.in. dla strażaków odpowiedzialnych za obsługę urządzenia. Choć nazwa wydaje się być skomplikowana, to symulator wykorzystywany będzie głównie w nauce dzieci, które niedługo zaczną zajęcia w powstającej salce edukacyjnej "Ognik". Jest to bardzo dokładnie odwzorowany model domu, posiadający wiele pomieszczeń i pokoi, w których można zasymulować pożar.

Akcja "BURZA 2017" JRG-9

W dniu 22.11.2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 9 zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowano i przeprowadzono w celach ćwiczebnych akcję "Burza", która miała na celu zaalarmowanie całego stanu osobowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej do stawienia się w miejscu pełnienia służby.

Szkolenie druhów z powiatu poznańskiego- część 2

W dniu 19.11.2017 zastęp GCBA-Rt brał udział w szkoleniu praktycznym druhów OSP z powiatu poznańskiego.
Tematem zajęć były:
- pilarki spalinowe
- agregaty oddymiające
-agregaty prądotwórcze
Część praktyczna prowadzona była na placu przy OSP Plewiska. Na wstępie zostały omówione zagadnienia BHP podczas pracy takie jak: odpowiedni ubiór operatora, bezpieczne uruchamianie i operowanie w trakcie pracy.

Ćwiczenia ratownictwa technicznego na JRG 2

W dniu 17.11.2017 odbyły się kolejne zajęcia doskonalące dotyczące z technik wykonywania dostępu oraz uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Do ćwiczeń wykorzystano plac JRG 2 oraz wraki pojazdów z firmy ECO-cars sp. z o.o. W pierwszej części ćwiczeń sprawdzono znajomość sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego pod kątem obsługi przez ratowników. Następnie po ustabilizowaniu pojazdów i użyciu sprzętu hydraulicznego oraz pneumatycznego przećwiczono kilka założeń związanych z uwalnianiem osób uwięzionych w rozbitych pojazdach.

Ćwiczenia stabilizacji pojazdów z przedstawicielami OSP Mosina

W dniu 13.11.2017 na terenie JRG 2 odbyły się ćwiczenia dotyczące stabilizacji pojazdów osobowych i ciężarowych.
W ćwiczeniach brała udział zmiana II z JRG 2 oraz przedstawiciele OSP Mosina. Całość rozpoczęto wprowadzeniem oraz omówieniem zasad BHP.
Ćwiczyliśmy stabilizację samochodu osobowego w dwóch wariantach - samochód na boku oraz samochód na dachu. Do stabilizacji używaliśmy podpór ratowniczych i rozpieracza kolumnowego, następnie przy pomocy nożyc hydraulicznych został odcięty dach pojazdu, na którym według założenia znajdowała się osoba poszkodowana.

Szkolenie z działań poszukiwawczo - ratowniczych z zakresu podstawowego

W dniu 25 października zakończył się pierwszy etap szkoleń przewidziany na rok 2017 z działań poszukiwawczo - ratowniczych z zakresu podstawowego, przeznaczonych dla strażaków – liderów poszczególnych jednostek ratowniczo - gaśniczych województwa wielkopolskiego. Instruktorami szkolenia byli ratownicy SGPR oraz przedstawicie KW PSP w Poznaniu. Łącznie przeszkolono 140 osób. Dwudniowe szkolenie prowadzone było w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych.

JRG 7 Kontrola gotowości operacyjnej SGRT i JRG

W dniu 18 października 2017 roku zespół kontrolny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod przewodnictwem st. kpt. Michała Kierzka przeprowadził w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 kontrolę gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego "Poznań 7" oraz Jednostki.
Ocenie podlegały następujące elementy:
- przygotowanie praktyczne ratowników do działań na poziomie podstawowym i specjalistycznym (ćwiczenie),
- przygotowanie teoretyczne ratowników (test wiedzy),

JRG 7 - Alarm "BURZA"

W dniu 04.10.2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 zgodnie z Rozkazem nr 7/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowano i przeprowadzono w celach ćwiczebnych Alarm "Burza".
Taki alarm zarządzany jest zawsze w przypadku konieczności szybkiego zebrania całego stanu osobowego JRG w miejscu pełnienia służby.
Alarmowanie odbyło się o godz. 8.00, natomiast w godz. 9.00 – 14.00 zrealizowano szkolenie całego stanu osobowego.
Szkolenie obejmowało następujące tematy:

JRG 7 - Warsztaty pn. "Technika 2017"

Zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 27 września 2017 roku odbyły się na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego „Technika'17”. W tegorocznych warsztatach udział wzięli Dowódcy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych z całej Wielkopolski.
Podczas ćwiczeń Dowódcy mogli zorientować się m. in. w możliwościach taktyczno - technicznych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Poznań 7” z ratajskiej JRG.

JRG 5 - Szkolenie z ratownictwa technicznego

W dniu 11.09.2017 r. zmiana II, dzięki uprzejmości firmy Ali-Woj-Trans z Poznania przeprowadziła ćwiczenia z ratownictwa technicznego na autokarze klasy turystycznej Bova. Ćwiczenia polegały na przećwiczeniu sposobu wydobycia kierowcy zza zniszczonej oraz cofniętej w wyniku zderzenia deski rozdzielczej. Ze względu na odmienną budowę autobusów w porównaniu do standardowych „osobówek” nie było to łatwe, jednak po przeprowadzonych ćwiczeniach w przypadku zaistnienia zdarzenia będzie to przeprowadzone dużo sprawniej.

Innowacyjne rozwiązania monitorowania i stabilizacji konstrukcji budowlanych i technologicznych.

Na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z innowacyjnych rozwiązań metod stabilizacji konstrukcji Budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej. W ramach szkolenia pokazano nowoczesny sprzęt do monitorowania stabilności konstrukcji budowlanych oraz zaprezentowano stanowiska do badań wytrzymałości podpór stosowanych w tego typu działaniach ratowniczych.

JRG 7 Ćwiczenia i rozpoznanie operacyjne NBP

W dniu 06.09.2017 r. odbył się kolejny dzień ćwiczeń na obiekcie Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Kaliskiej 20 w Poznaniu. Oddział tego banku jest niezwykle dobrze chroniony. Z tego powodu strażacy mogli zobaczyć większość pomieszczeń zagrożonych pożarowo, ale oczywiście nie wszystkie. Sprawdzono możliwości dojazdu oraz rozstawienia pojazdów pożarniczych. Dzięki takim ćwiczeniom, strażacy mogą poznać strukturę oraz zabezpieczenia charakterystycznych taktycznie obiektów w swoim sektorze chronionym.

Oprcowanie: mł. asp. Mariusz Firlej

Strony