Szkolenia

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniach 20-22.11.2006 r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się bezpłatne szkolenie w ramach ogólnokrajowego szkolenia kadr bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzone w ramach Działania 3.1 SPO Transport – Wsparcie efektywnego zarządzania SPO-T. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy pomocy Ministerstwa Transportu.

Kurs w zakresie obsługi podnośników hydraulicznych

W pierwszej połowie października br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wzbogaci się o nowy specjalistyczny samochód ratownictwa wysokościowego – podnośnik z drabiną ratowniczą Bronto Skylift o wysokości ratowania 53 metry.
W związku z powyższym w dniach 26 – 28 września br. zorganizowano na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 w Poznaniu pierwszą (teoretyczną) część kursu w zakresie obsługi podnośników hydraulicznych.
Część teoretyczną kursu zakończono zaliczeniem. Do sprawdzianu przystąpiło 16 strażaków, do zadań których należeć będzie obsługa zakupionego samochodu.
Druga część kursu (praktyczna) przeprowadzona zostanie już na nowym podnośniku po jego odebraniu od producenta.

Ewakuacja szpitala

W dniu 14 września br. w 111 Szpitalu Wojskowym z Przychodnia przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu odbyły się ćwiczenia epizodyczno-zgrywające pod kryptonimem „Prowadzenie ewakuacji pacjentów ze szpitala w wypadku powstania zagrożenia”. Ćwiczenia zorganizowano zgodnie z harmonogramem Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

Strony