Szkolenia

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniach 20-22.11.2006 r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się bezpłatne szkolenie w ramach ogólnokrajowego szkolenia kadr bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzone w ramach Działania 3.1 SPO Transport – Wsparcie efektywnego zarządzania SPO-T. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy pomocy Ministerstwa Transportu.

Kurs w zakresie obsługi podnośników hydraulicznych

W pierwszej połowie października br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wzbogaci się o nowy specjalistyczny samochód ratownictwa wysokościowego – podnośnik z drabiną ratowniczą Bronto Skylift o wysokości ratowania 53 metry.
W związku z powyższym w dniach 26 – 28 września br. zorganizowano na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 w Poznaniu pierwszą (teoretyczną) część kursu w zakresie obsługi podnośników hydraulicznych.
Część teoretyczną kursu zakończono zaliczeniem. Do sprawdzianu przystąpiło 16 strażaków, do zadań których należeć będzie obsługa zakupionego samochodu.
Druga część kursu (praktyczna) przeprowadzona zostanie już na nowym podnośniku po jego odebraniu od producenta.

Ewakuacja szpitala

W dniu 14 września br. w 111 Szpitalu Wojskowym z Przychodnia przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu odbyły się ćwiczenia epizodyczno-zgrywające pod kryptonimem „Prowadzenie ewakuacji pacjentów ze szpitala w wypadku powstania zagrożenia”. Ćwiczenia zorganizowano zgodnie z harmonogramem Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

Kurs na patent sternika motorowodnego

W dniach 26 – 29 czerwca 2006 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowała kurs na patent sternika motorowodnego. W kursie wzięło udział 12 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, 6 i 7 oraz 8 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie Podgórnym, Swarzędzu, Pobiedziskach i Strykowie.

Szkolenie w zakresie obsługi sprężarek powietrznych

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym osoby odpowiedzialne za napełnianie zbiorników powietrznych powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania takiej czynności. W tym celu w dniach 24 – 26 czerwca br. na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu przeprowadzono instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi sprężarek powietrznych. W szkoleniu wzięło udział 26 strażaków z JRG Nr 2,4,5,6,8,9 oraz Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Szkolenie dla Dowódców Zmian Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w Poznaniu

W dniu 14 czerwca br. w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu odbyło się szkolenie dla Dowódców Zmian Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Otwarcia szkolenia dokonał st. kpt. Mirosław Soćko - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Spraw Obronnych KM PSP w Poznaniu.

Kurs pedagogiczny dla strażaków

W dniach 20 - 24 lutego 2006 roku na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu odbył się pięćdziesięciogodzinny kurs pedagogiczny w zakresie socjopsychologicznych mechanizmów procesu dydaktycznego oraz metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych. W kursie uczestniczyło 23 strażaków z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych oraz Wydziałów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Strony