Szkolenia

Trzydziestolecie służby/pracy

W dniu 27.09.2016r. Jubileusz trzydziestolecia pracy obchodził jeden z funkcjonariuszy KM PSP, st.ogn.Jarosław Bobyk, który pełni służbę w JRG-9.
Swoją karierę w SP rozpoczął w 1989r., jako Junak Zasadniczej Służby Wojskowej.
W 1990r. już jako funkcjonariusz rozpoczął służbę w Komedzie Rejonowej Poznań Nowe- Miasto a następnie w Komendzie Rejonowej Poznań Stare- Miasto.

JRG 7 - Metody ewakuacji osób poszkodowanych

Na jednej z ostatnich służb w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 przeprowadzono ciekawe zajęcia szkoleniowe dotyczące sposobów i metod ewakuacji oraz transportu osób poszkodowanych. Celem ćwiczeń było przypomnienie sobie różnych wariantów podjęcia poszkodowanego oraz wybór najlepszego w danych okolicznościach zdarzenia. Zaczęto od podstawowych metod niewymagających wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Wypróbowano między innymi chwyt kończynowy, huśtawkowy, ciągniony, popularne "krzesełko" oraz ewakuację grupy osób przy pomocy linki ratowniczej lub węża.

JRG-7 Szkolenie druhów OSP

17 września na terenie JRG-7 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu kursu podstawowego dla druhów OSP. W pierwszej części szkolenia przeprowadzono część teoretyczną, następnie udano się na zewnątrz i przystąpiono do ćwiczeń praktycznych. Strażacy doskonalili sprawianie drabin pożarniczych oraz obsługę sprzętu spalinowego.

Szkolenie z profilaktyki nowotworowej w życiu zawodowym i prywatnym strażaka

Komenda Miejska PSP w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu wychodząc naprzeciw zagrożeniom zdrowia jakie niosą za sobą warunki pełnienia służby oraz tryb codziennego życia, rozpoczęła w dniu 14.09.2016 cykl szkoleń pod nazwą "Profilaktyka nowotworów w życiu zawodowym i prywatnym strażaka".

JRG 7 - Ćwiczenia na os. Orła Białego

Dnia 1 września 2016 roku zgodnie z planem doskonalenia zawodowego zmiana II z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 udała się na os. Orła Białego w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Tematyka obejmowała taktykę działań gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych, dlatego za obiekt ćwiczeń obrano 16 piętrowy blok mieszkalny na ww. osiedlu. Przećwiczono budowanie linii gaśniczej w tego typu budynkach w dwóch wariantach - prowadząc ją po elewacji oraz po klatce schodowej z wykorzystaniem noszaków wężowych.

JRG-7 Ćwiczenia nocne

W dniu 30-08-2016 w godzinach wieczornych na zmianie trzeciej odbyły się zaplanowane ćwiczenia nocne. Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego tematem ćwiczeń było powtórzenie zasad BHP przy obsłudze nośnika kontenerowego oraz zasady działania i sposoby obsługi podczas działań ratowniczych przy użyciu zestawu do transportu kontenerów. Strażacy po części teoretycznej przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Jednym etapów ćwiczenia było sprawienie kontenera na przyczepie oraz zabezpieczenie i przygotowanie do transportu.

JRG4-Ćwiczenia z wykorzystaniem SCD-37

Dnia 30.08.2016 na terenie przyszłej siedziby JRG-4 odbyły się ćwiczenia doskonalące z wykorzystaniem samochodów GBA 2,5/16 oraz SCD-37. Założenie taktyczne obejmowało prowadzenie działań w obiekcie w którym doszło do wybuchu pieca CO, które spowodowało zniszczenia na parterze uniemożliwiając dostanie się do wnętrza budynku wejściem głównym. W celu dostania się do budynku i ewakuowania osób poszkodowanych użyto drabiny mechanicznej. Osoby poszkodowane zabezpieczone zostały przy pomocy noszy typu deska w koszu SCD-37. Działania obejmowały również udzielanie KPP.

JRG 7 - Ćwiczenia na Stawie Browarnym

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Stawie Browarnym. Przypomniano zasady BHP oraz taktykę działań przy zdarzeniach na obszarach wodnych. Przećwiczono kilka scenariuszy z podejmowania poszkodowanych z akwenów oraz udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Omówiono oraz sprawdzono w praktyce zastosowanie dostępnego sprzętu ratownictwa wodnego będącego na wyposażeniu jednostki.

Współdziałanie na placu JRG 7

W dniu 26.06.2016r zmiana druga przeprowadziła ćwiczenia praktyczne na placu jednostki. Założeniem ćwiczeń był pożar mieszkania na drugim piętrze wspinalni. W działaniach brały udział dwa samochody GCBA 5/32 oraz SCH 44. Działania polegały na rozwinięciu linii gaśniczej po klatce schodowej i ewakuacji osoby poszkodowanej przy użyciu SCH-44. W ćwiczeniach udział brał zastępca dowódcy jednostki bryg. P. Koper.

Obóz MDP w Dymaczewie

Podczas służby 20.08.16r., Zmiana II JRG-9 w Mosinie odwiedziła grupę dzieci na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dymaczewie. Celem wizyty było omówienie oraz przećwiczenie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia przeprowadzono na kilku stanowiskach, gdzie przy użyciu fantomów ćwiczebnych pozorowano różne scenki medyczne. Uczestnicy obozu zapoznali się również ze sprzęt medyczny będącym na wyposażeniu JRG -9. Omówiono i przećwiczono praktycznie wykorzystanie automatycznego defibrylator „AED”.

Opracowanie: Zm. II

JRG-7 Ćwiczenia z SCH-44

W dniu 18 sierpnia 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Druga część zajęć dotyczyła podawania wody na 3 kondygnację wspinalni. W pierwszej fazie wykorzystano suchy pion z SCH-44 i wprowadzono jeden prąd gaśniczy do środka budynku. Następnie linię gaśniczą poprowadzono po elewacji i kontynuowano gaszenie pożaru.

JRG Nr 7 - ćwiczenia doskonalące SGRT

Tematem szkoleniowym ostatniej służby w JRG Nr 7 było ratownictwo techniczne, współdziałanie zastępów należących do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego POZNAŃ-7. Zajęcia przeprowadzone na terenie Jednostki dotyczyły stabilizacji, przemieszczania oraz podnoszenia elementów konstrukcji budowlanych. Przećwiczono kilka założeń, wykorzystując m. in. dostępne narzędzia hydrauliki siłowej, podkłady drewniane oraz żuraw przenośny i samojezdny. Porównano możliwości pracy urządzeń hydraulicznych oraz wypróbowano nowe, alternatywne metody ich wykorzystania.

Strony