Szkolenia

JRG 7 - Ćwiczenia na os. Orła Białego

Dnia 1 września 2016 roku zgodnie z planem doskonalenia zawodowego zmiana II z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 udała się na os. Orła Białego w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Tematyka obejmowała taktykę działań gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych, dlatego za obiekt ćwiczeń obrano 16 piętrowy blok mieszkalny na ww. osiedlu. Przećwiczono budowanie linii gaśniczej w tego typu budynkach w dwóch wariantach - prowadząc ją po elewacji oraz po klatce schodowej z wykorzystaniem noszaków wężowych.

JRG-7 Ćwiczenia nocne

W dniu 30-08-2016 w godzinach wieczornych na zmianie trzeciej odbyły się zaplanowane ćwiczenia nocne. Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego tematem ćwiczeń było powtórzenie zasad BHP przy obsłudze nośnika kontenerowego oraz zasady działania i sposoby obsługi podczas działań ratowniczych przy użyciu zestawu do transportu kontenerów. Strażacy po części teoretycznej przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Jednym etapów ćwiczenia było sprawienie kontenera na przyczepie oraz zabezpieczenie i przygotowanie do transportu.

JRG4-Ćwiczenia z wykorzystaniem SCD-37

Dnia 30.08.2016 na terenie przyszłej siedziby JRG-4 odbyły się ćwiczenia doskonalące z wykorzystaniem samochodów GBA 2,5/16 oraz SCD-37. Założenie taktyczne obejmowało prowadzenie działań w obiekcie w którym doszło do wybuchu pieca CO, które spowodowało zniszczenia na parterze uniemożliwiając dostanie się do wnętrza budynku wejściem głównym. W celu dostania się do budynku i ewakuowania osób poszkodowanych użyto drabiny mechanicznej. Osoby poszkodowane zabezpieczone zostały przy pomocy noszy typu deska w koszu SCD-37. Działania obejmowały również udzielanie KPP.

JRG 7 - Ćwiczenia na Stawie Browarnym

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Stawie Browarnym. Przypomniano zasady BHP oraz taktykę działań przy zdarzeniach na obszarach wodnych. Przećwiczono kilka scenariuszy z podejmowania poszkodowanych z akwenów oraz udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Omówiono oraz sprawdzono w praktyce zastosowanie dostępnego sprzętu ratownictwa wodnego będącego na wyposażeniu jednostki.

Współdziałanie na placu JRG 7

W dniu 26.06.2016r zmiana druga przeprowadziła ćwiczenia praktyczne na placu jednostki. Założeniem ćwiczeń był pożar mieszkania na drugim piętrze wspinalni. W działaniach brały udział dwa samochody GCBA 5/32 oraz SCH 44. Działania polegały na rozwinięciu linii gaśniczej po klatce schodowej i ewakuacji osoby poszkodowanej przy użyciu SCH-44. W ćwiczeniach udział brał zastępca dowódcy jednostki bryg. P. Koper.

Obóz MDP w Dymaczewie

Podczas służby 20.08.16r., Zmiana II JRG-9 w Mosinie odwiedziła grupę dzieci na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dymaczewie. Celem wizyty było omówienie oraz przećwiczenie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia przeprowadzono na kilku stanowiskach, gdzie przy użyciu fantomów ćwiczebnych pozorowano różne scenki medyczne. Uczestnicy obozu zapoznali się również ze sprzęt medyczny będącym na wyposażeniu JRG -9. Omówiono i przećwiczono praktycznie wykorzystanie automatycznego defibrylator „AED”.

Opracowanie: Zm. II

JRG-7 Ćwiczenia z SCH-44

W dniu 18 sierpnia 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Druga część zajęć dotyczyła podawania wody na 3 kondygnację wspinalni. W pierwszej fazie wykorzystano suchy pion z SCH-44 i wprowadzono jeden prąd gaśniczy do środka budynku. Następnie linię gaśniczą poprowadzono po elewacji i kontynuowano gaszenie pożaru.

JRG Nr 7 - ćwiczenia doskonalące SGRT

Tematem szkoleniowym ostatniej służby w JRG Nr 7 było ratownictwo techniczne, współdziałanie zastępów należących do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego POZNAŃ-7. Zajęcia przeprowadzone na terenie Jednostki dotyczyły stabilizacji, przemieszczania oraz podnoszenia elementów konstrukcji budowlanych. Przećwiczono kilka założeń, wykorzystując m. in. dostępne narzędzia hydrauliki siłowej, podkłady drewniane oraz żuraw przenośny i samojezdny. Porównano możliwości pracy urządzeń hydraulicznych oraz wypróbowano nowe, alternatywne metody ich wykorzystania.

JRG-7 Wykorzystanie kontenera oświetleniowego podczas działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w lipcu tematem głównym było ratownictwo wodne. Wszystkie zmiany służbowe realizowały w/w temat prowadząc zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Ćwiczenia poprzedziło szkolenie z KPP oraz BHP przy podtopieniach i wychłodzeniach. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na nadbrzeżach rzeki Warta gdzie sprawdzono możliwości oraz parametry taktyczno-techniczne kontenera oświetleniowego, który jest wykorzystywany podczas działań w porze nocnej.

JRG-7 Ćwiczenia nocne GCBA i SCRt

28 lipca 2016 roku zmiana III przeprowadziła ćwiczenia nocne. Miały one na celu doskonalenie współpracy GCBA i SCRt w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego. Sprawdzono sprzęt oświetleniowy, sprzęt hydrauliczny, a także przypomniano sobie zasady pracy urządzeniem HDS. Na zakończenie podsumowano ćwiczenia i wyciągnięto cenne wnioski.

JRG-7 Ćwiczenia z drabinami i SCH-44

W dniu 19 lipca 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Przy okazji sprawdzono maszt oświetleniowy. W drugiej części na plac wyjechało SCH-44, operatorzy sprzętu specjalnego sprawdzili zasięg wysięgnika oraz pole pracy. Podczas ćwiczeń mocne podmuchy wiatru nie pozwoliły na osiągnięcie maksymalnych parametrów urządzenia, co pozwoliło skonfrontować podnośnik z siłami natury.

Zrzut CO2 w Mondi

W dniu 18.07.2016r. w zakładzie „Mondi” produkującym opakowania do różnego rodzaju produktów, przeprowadzony został kontrolowany zrzut CO2 z instalacji ochrony ppoż.. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zrzutu oraz możliwość zobaczenia na własne oczy jak wygląda rozładowanie środka przebywając wewnątrz hali. Założenie polegało na wykonaniu 2 zrzutów środka, pierwszy gaśniczy trwał 120 sek. i uwolniono 6 ton CO2 natomiast drugi dogaszający trwał 60 sek., w którym uwolniono 3 tony.

JRG 7 Ćwiczenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu

8 Lipca 2016r. odbyły się ćwiczenia na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Scenariusz zakładał pożar na 7 piętrze w najwyższym budynku szpitala. Podczas ćwiczeń strażacy ewakuowali poszkodowanych z jednego ze skrzydeł szpitala, które objęte było pożarem. Dodatkowym zadaniem było ugaszenie pożaru, wykorzystując do tego celu suchy pion podnośnika SCH 44. Pomieszczenie zostało wcześniej specjalnie zadymione (dymem teatralnym), co pozwoliło zwiększyć realizm ćwiczeń. Całość działań została omówiona szczegółowo ze specjalistami ds. BHP i PPOŻ.

Podsumowanie ćwiczeń w komorze dymowej.

W dniu 10.07.2016r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 odwiedzili strażacy ochotnicy z powiatu obornickiego. Wizyta związana była z cyklem ćwiczeń w komorze dymowej. Ćwiczenia polegały na pokonaniu ścieżki w komorze dymowej w warunkach zadymienia i zaciemnienia. Przed pokonaniem labiryntu strażacy musieli zaliczyć ciąg ćwiczeń fizycznych na bieżni, drabinie mechanicznej i podciąganiu 20 kg młota. W szkoleniu uczestniczyło 21 strażaków ochotników.

JRG 7 - Pokaz sprzętu ratownictwa technicznego firmy "Resqtec"

Dnia 6 lipca 2016 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 odwiedzili przedstawiciele firmy SafeTech, która zajmuje się między innymi zabezpieczeniem firm i osób, które pracują w niebezpiecznych warunkach. Celem wizyty było przedstawienie oraz zapoznanie strażaków z wybranym sprzętem będącym w ofercie firmy, który może być przydatny w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Skupiono się głównie na sprzęcie holenderskiej firmy Resqtec, której SafeTech jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce.

Strony