Szkolenia

JRG Nr 7 - ćwiczenia doskonalące SGRT

Tematem szkoleniowym ostatniej służby w JRG Nr 7 było ratownictwo techniczne, współdziałanie zastępów należących do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego POZNAŃ-7. Zajęcia przeprowadzone na terenie Jednostki dotyczyły stabilizacji, przemieszczania oraz podnoszenia elementów konstrukcji budowlanych. Przećwiczono kilka założeń, wykorzystując m. in. dostępne narzędzia hydrauliki siłowej, podkłady drewniane oraz żuraw przenośny i samojezdny. Porównano możliwości pracy urządzeń hydraulicznych oraz wypróbowano nowe, alternatywne metody ich wykorzystania.

JRG-7 Wykorzystanie kontenera oświetleniowego podczas działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w lipcu tematem głównym było ratownictwo wodne. Wszystkie zmiany służbowe realizowały w/w temat prowadząc zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Ćwiczenia poprzedziło szkolenie z KPP oraz BHP przy podtopieniach i wychłodzeniach. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na nadbrzeżach rzeki Warta gdzie sprawdzono możliwości oraz parametry taktyczno-techniczne kontenera oświetleniowego, który jest wykorzystywany podczas działań w porze nocnej.

JRG-7 Ćwiczenia nocne GCBA i SCRt

28 lipca 2016 roku zmiana III przeprowadziła ćwiczenia nocne. Miały one na celu doskonalenie współpracy GCBA i SCRt w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego. Sprawdzono sprzęt oświetleniowy, sprzęt hydrauliczny, a także przypomniano sobie zasady pracy urządzeniem HDS. Na zakończenie podsumowano ćwiczenia i wyciągnięto cenne wnioski.

JRG-7 Ćwiczenia z drabinami i SCH-44

W dniu 19 lipca 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Przy okazji sprawdzono maszt oświetleniowy. W drugiej części na plac wyjechało SCH-44, operatorzy sprzętu specjalnego sprawdzili zasięg wysięgnika oraz pole pracy. Podczas ćwiczeń mocne podmuchy wiatru nie pozwoliły na osiągnięcie maksymalnych parametrów urządzenia, co pozwoliło skonfrontować podnośnik z siłami natury.

Zrzut CO2 w Mondi

W dniu 18.07.2016r. w zakładzie „Mondi” produkującym opakowania do różnego rodzaju produktów, przeprowadzony został kontrolowany zrzut CO2 z instalacji ochrony ppoż.. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zrzutu oraz możliwość zobaczenia na własne oczy jak wygląda rozładowanie środka przebywając wewnątrz hali. Założenie polegało na wykonaniu 2 zrzutów środka, pierwszy gaśniczy trwał 120 sek. i uwolniono 6 ton CO2 natomiast drugi dogaszający trwał 60 sek., w którym uwolniono 3 tony.

JRG 7 Ćwiczenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu

8 Lipca 2016r. odbyły się ćwiczenia na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Scenariusz zakładał pożar na 7 piętrze w najwyższym budynku szpitala. Podczas ćwiczeń strażacy ewakuowali poszkodowanych z jednego ze skrzydeł szpitala, które objęte było pożarem. Dodatkowym zadaniem było ugaszenie pożaru, wykorzystując do tego celu suchy pion podnośnika SCH 44. Pomieszczenie zostało wcześniej specjalnie zadymione (dymem teatralnym), co pozwoliło zwiększyć realizm ćwiczeń. Całość działań została omówiona szczegółowo ze specjalistami ds. BHP i PPOŻ.

Podsumowanie ćwiczeń w komorze dymowej.

W dniu 10.07.2016r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 odwiedzili strażacy ochotnicy z powiatu obornickiego. Wizyta związana była z cyklem ćwiczeń w komorze dymowej. Ćwiczenia polegały na pokonaniu ścieżki w komorze dymowej w warunkach zadymienia i zaciemnienia. Przed pokonaniem labiryntu strażacy musieli zaliczyć ciąg ćwiczeń fizycznych na bieżni, drabinie mechanicznej i podciąganiu 20 kg młota. W szkoleniu uczestniczyło 21 strażaków ochotników.

JRG 7 - Pokaz sprzętu ratownictwa technicznego firmy "Resqtec"

Dnia 6 lipca 2016 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 odwiedzili przedstawiciele firmy SafeTech, która zajmuje się między innymi zabezpieczeniem firm i osób, które pracują w niebezpiecznych warunkach. Celem wizyty było przedstawienie oraz zapoznanie strażaków z wybranym sprzętem będącym w ofercie firmy, który może być przydatny w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Skupiono się głównie na sprzęcie holenderskiej firmy Resqtec, której SafeTech jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce.

JRG-7 Ćwiczenia na Warcie

4 lipca 2016 roku zmiana III z JRG-7 przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe na rzece Warcie. Scenariusz ćwiczeń praktycznych dotyczył samochodu osobowego, który wjechał do rzeki w godzinach nocnych. Działania polegały na oświetleniu terenu akcji i zabezpieczeniu logistycznym, podjęciu działań ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym oraz po dojeździe SGRW pomocy w działaniach specjalistycznych. W ćwiczeniach brały udział następujące zastępy z JRG-7 : GCBA-Rt 5/32, SCH-44, SCKn wraz z kontenerem oświetleniowym K-1.

Ćwiczenia SGRChem-Eko

21 czerwca 2016 roku zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego przeprowadzono zajęcia szkoleniowe pt. „Działania ratownicze podczas zdarzeń z substancjami niebezpiecznymi na cekach wodnych"”. Podczas zajęć urzyto min. separatora- OLSEP AWAS-H-200 B będącego na wyposażeniu JRG, który wykorzystywany jest podczas akcji ratowniczych związanych z likwidacją substancji ropopochodnych na akwenach. Omówiono zasadę działania, wyposażenie oraz przedstawiono charakterystykę techniczną separatora olejowego.

JRG-7 Ćwiczenia ECO-CARS

W dniu 10.06.2016r. 2 zastępy z ratajskiej siódemki udały się na ćwiczenia do ECO CARS. Strażacy mieli okazję przećwiczyć stabilizację pojazdu,odnalezienie i odłączenie akumulatorów oraz działanie sprzętem hydraulicznym. Ćwiczenia tego typu umożliwiają sprawniejsze działanie w czasie prawdziwych akcji ratowniczych.

JRG 7 Rozpoznanie operacyjne obiektu PKP Cargo

W dniu 7.06.2016 r. ratajscy strażacy w sile trzech zastępów udali się na operacyjne rozpoznanie obiektu PKP Cargo - nowa hala napraw wagonów.
Na miejscu sprawdzono m. in. drogi pożarowe, użyte systemy zabezpieczeń ppoż. oraz rozmieszczenie pobliskich hydrantów.
Strażacy mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z całym obiektu, co wpłynie na szybsze oraz skuteczniejsze działania w razie zaistniałej potrzeby.

Ćwiczenia w komorze dymowej.

W dniu 5 czerwca Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 odwiedzili strażacy ochotnicy z OSP Poznań Głuszyna. Wizyta związana była z cyklem szkoleń i ćwiczeń, w których uczestniczą strażacy ochotnicy z jednostek OSP miasta i powiatu poznańskiego. Ćwiczenia polegały na pokonaniu ścieżki w komorze dymowej w warunkach zadymienia i zaciemnienia. Przed pokonaniem labiryntu strażacy musieli zaliczyć ciąg ćwiczeń fizycznych na bieżni, drabinie mechanicznej i podciąganiu 20 kg młota. W szkoleniu uczestniczło 12 strażaków ochotników, wśród których były również panie.
Sporządziła: Zm. I

Strony