Zamówienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń JRG 8 w Bolechowie, etap 1, nr PT.2370.3.2017

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Modernizacja obiektu i terenu do ćwiczeń JRG 8 w Bolechowie, etap I 2017". Numer sprawy PT.2370.3.2017.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza postępowanie przetargowe pod nazwą "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4".
Numer sprawy PT.2370.6.2016.

Poniżej dokumenty do pobrania

Protokół otwarcia - zamieszczono 24 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - zamieszczono 15 lutego 2017 r.