Zamówienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza postępowanie przetargowe pod nazwą "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4".
Numer sprawy PT.2370.6.2016.

Poniżej dokumenty do pobrania

Protokół otwarcia - zamieszczono 24 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - zamieszczono 15 lutego 2017 r.