Zamówienia

Postępowanie przetargowe "Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu dyspozytorskiego dla KM PSP w Poznaniu - nr sprawy PT.2370.5.2018"

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ogłoszenia wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu dyspozytorskiego dla KM PSP w Poznaniu - nr sprawy PT.2370.5.2018".

Poniżej dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II” nr sprawy PT.2370.4.2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II”, nr sprawy PT.2370.4.2018.

Poniżej dokumenty do pobrania.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II” nr sprawy PT.2370.3.2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II”, nr sprawy PT.2370.3.2018.
Poniżej dokumenty do pobrania.

Protokół z otwarcia ofert - 09.08 2018 r.