Zamówienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rok 2020"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rok 2020”

„Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II 2019” PT.2370.8.2019"

„Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II 2019” PT.2370.8.2019"

„Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – Etap II” nr sprawy: PT.2370.5.2019

„Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – Etap II”
nr sprawy: PT.2370.5.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2019” PT.2370.6.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2019” PT.2370.6.2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG 6 KM PSP w Poznaniu"

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ogłasza wynik postępowania przetargowego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 KM PSP w Poznaniu", nr sprawy PT.2370.4.2019.
Poniżej dokumenty do pobrania.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II” nr sprawy PT.2370.2.2019

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II”, nr sprawy PT.2370.2.2019.