Zamówienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pod nazwą „Modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2020” nr sprawy: PT.2370.6.2020"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pod nazwą „Modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2020” nr sprawy: PT.2370.6.2020"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pod nazwą „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2020” nr sprawy: PT.2370.5.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2020” nr sprawy: PT.2370.5.2020

Poniżej dokumenty do pobrania

Ogloszenie o wyborze oferty -
pt.2370.5.2020 - rozbudowa Jrg 8 etap I 2020