Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu i rozprowadzaniu gazu