Budowa SAPZ

Budowa obiektu Stanowiska do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń

                W dniu 23 grudnia 2010 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Wojciech Mendelak oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dr Przemysław Gonera, podpisali umowę o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą: „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Podpisanie umowy było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac przygotowawczych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO (Zarząd Województwa Wielkopolskiego), Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) oraz Beneficjenta Końcowego (Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu).
                 Projekt polega na budowie sześciu stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi w pięciu lokalizacjach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań – 2 stanowiska). W ramach projektu zostanie utworzona Wojewódzka Sieć Teleinformatyczna, która zapewni szerokopasmowe połączenie pomiędzy jednostkami PSP w Wielkopolsce. Zakupiony zostanie też specjalistyczny sprzęt ratowniczy przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego, w tym również służący zabezpieczeniu organizacji dużych imprez masowych, takich jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W ramach cross-financingu zorganizowane zostaną szkolenia specjalistyczne dla ratowników. Nowatorskim elementem projektu będzie jego promocja, w ramach której bezpośrednio do domów Wielkopolan będą dostarczane informacje o przedsięwzięciach projektowych umieszczone na… czujkach dymu i tlenku węgla.
                 Projekt realizowany będzie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na terenie całego województwa wielkopolskiego, a jego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 42 365 000 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli 33 892 000 PLN.
Opracował: mł. bryg. Robert Klonowski (Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu)

25 PAŹDZIERNIK 2011r.

29 LISTOPAD 2011r.

8 GRUDZIEŃ 2011r.

 

 

 

19 GRUDZIEŃ 2011r.

31 GRUDZIEŃ 2011r.

 

18 STYCZEŃ 2012r.

9 MARZEC 2012r.

 

 12 KWIECIEŃ 2012r.

 

20 LIPIEC 2012r.