Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi

1. Witold Rewers

2. Andrzej Wencka

3. Jerzy Rak

4. Zbigniew Sommerfeld

5. Jacek Orlikowski

6. Krzysztof Pertman

7. Romuald Ignaczak

8. Krzysztof Strykowski

9. Adam Nowaczewski

10. Elżbieta Sęczkowska

11. Piotr Kijak

12. Arkadiusz Luks

13. Halina Dylańska

14. Robert Stachowiak

15. Dawid Wieczorek

16. Sławomir Kurzawa

17. Mirosław Soćko

18. Daniel Przewoźniak

19. Dariusz Jezierski

20. Rafał Kominowski

21. Leszek Walczak

22. Kazimierz  Siwczak

23. Ryszard Pertman

24. Katarzyna Białek

25. Adam Topolski

26. Marek Mućko

27. Jarosław Bobyk

28. Jacek Wełnic

29. Grzegorz Banaszak

30. Emilia Kuczkowska

31. Beata Sternal

32. Wojciech Mazur

33. Edyta Nowak

34. Marek Geisler