Dzień Strażaka 2009

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
– nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych,
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej