Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego

7 czerwca 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie iglicy odbył się Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt.„Bezpieczne powiaty Wielkopolski”. Komenda Miejska PSP w Poznaniu zaprezentowała się na konwencie wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Komendą Miejską Policji, deklarując  poparcie dla tworzenia lokalnego partnerstwa oraz współpracy.

Mistrzostwa Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym

 

W dniu 6 czerwca br. w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Dwuboju Pożarniczym. W zawodach wzięło udział 12 najlepszych drużyn z komend powiatowych/miejskich województwa wielkopolskiego wyłonionych podczas wcześniejszych zawodów eliminacyjnych.
Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w klasyfikacji drużynowej zajęła wysokie czwarte miejsce.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w klasyfikacji drużynowej konkurencji tor przeszkód 100 m po podliczeniu wyników sześciu najlepszych zawodników każdej z drużyn nasza reprezentacja sklasyfikowana została na drugim miejscu ulegając jedynie Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie o 0,34 sek.
Wyniki indywidualne drużyny KM PSP w Poznaniu przedstawiają się następująco:

Pożar supermarketu Albert w Poznaniu

 
4 czerwca 2006 r. w Poznaniu przy ul. os. Winiary 53 wystąpił duży pożar supermarketu Usługowo-Handlowego „Albert”. Spaleniu uległ cały obiekt - 900 m2 powierzchni. Pożar do MSK zgłoszono o godz. 19:39, po 6 minutach na miejscu zdarzenia pojawiła się JRG nr 1 z Poznania pod dowództwem asp. Krzysztofa Gindery. Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Miejski PSP bryg. Krzysztof Wiśniewski wraz z Zastepcą mł.bryg. Jerzym Raneckim. Udział w akcji wzięło: 59 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz 31 druhów z OSP miasta i powiatu poznańskiego. Na teren akcji zadysponowano 24 samochody gaśnicze. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji, ugaszeniu palącego się obiektu: podawano środki gaśnicze w natarciu oraz w obronie, schładzano urządzenia, prowadzono oddymianie. Działania prowadzono z wysokości za pomocą drabin mechanicznych i podnośników. Zdarzenie usunięto 5 czerwca 2006 r. o godz.11:20, po 16 godzinach walki z żywiołem. Pogorzelisko przekazano właścicielowi. Przyczynę zdarzenia i wielkość strat ustala Policja oraz powołana komisja.

Czerwoni Dzieciom

3 czerwca 2006 r. na terenie poznańskiej Areny w godz 11:00-14:00 Komenda Miejska PSP w Poznaniu we współpracy z Komenda Miejską Policji w Poznaniu wzięła udział w V Festynie Charytatywnym „ Niebiescy Dzieciom”. Imprezę zorganizowano z myślą o dzieciach i dla dzieci. Festyn organizowany jest dla wszystkich dzieci bez wyjątku a wszelki dochód jest przekazywany na konto Stowarzyszenia Chirurgów Dziecięcych, które to z zebranych środków udoskonala wyposażenie Oddziału Chirurgii i Traumatologii SPSK-5ul. Szpitalna. Do tej pory w trzech edycjach dzięki życzliwości darczyńców uzbierano kwotę ok. 90 000 zł. za które zakupiono pompy infuzyjne, doinstrumentowano salę operacyjną.

Maj - miesiącem otwartych strażnic

Tradycyjnie w maju, w ramach dni ochrony przeciwpożarowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu organizuje dni otwartych strażnic. Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych,przedszkoli, gimnazjów
a nawet uczelni wyższych z terenu miasta i powiatu poznańskiego do zwiedzania obiektów Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP Nr 1-9 w Poznaniu. W trakcie spotkań można się dowiedzieć: jakie są warunki pełnienia służby, rodzaje umundurowania używanego w czasie świąt i uroczystości oraz używanego w sytuacjach wywołanych różnymi zagrożeniami. Bedzie można oglądać umiejętności ratowników oraz możliwości techniczne i taktyczne sprzętu pożarniczego. Młodym sympatykom pożarnictwa zostanie przybliżona specyfika działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w tym najciekawsze i najtrudniejsze z akcji, w których brali udział.
Dziś odwiedziła nas liczna grupa przedszkolaków (80!) z Przedszkola nr 121 z Poznania oraz z Przedszkola nr 87 im. "Jacka i Agatki" również z Poznania. Dzieci wzieły
udział w warsztatach plastycznych. Zainspirowane wczesniejszymi opowiesciami strażaków oraz zwiedzaniem strażnicy odzwierciedliły własne wizje pracy strażaka. Zdjęcia możesz obejrzeć w galerii.

Dzień Dziecka u strażaków !

Dzień Dziecka - jest to święto wszystkich dzieci na całym świecie. W Polsce i w innych krajach jak Czechy, Słowacja obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. Nie we wszystkich krajach świata Dzień Dziecka obchodzony jest tego samego dnia. ONZ obchodzi Dzień Dziecka 20 listopada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku 1989.

Zakładamy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej

 Poznań, dnia 22 maja 2006r.
RK-078-15/2006
 
 
Funkcjonariusze
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży  Pożarnej 
w Poznaniu
 
Z uwagi na coraz większe zainteresowanie strażaków honorowym oddawaniem krwi oraz liczne zapytania ze strony funkcjonariuszy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i Wydziałów Komendy odnośnie zorganizowanych akcji krwiodawstwa, powstała inicjatywa utworzenia przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.
W związku z powyższym osoby zainteresowane przynależnością do Klubu HDK PCK, które przynajmniej raz w roku zamierzają honorowo oddać krew prosimy o zgłaszanie chęci współtworzenia Klubu HDK PCK.
Ponadto informujemy, że z Regulaminu Klubu Honorowych dawców Krwi PCK wynika, iż liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania Klubu HDK nie może być mniejsza niż 10 osób. Po zebraniu odpowiedniej liczby osób zostanie zorganizowane w siedzibie Komendy Miejskiej PSP spotkanie z pracownikiem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu w celu zalegalizowania Klubu HDK.
Osoby zdecydowane na przynależność do klubu HDK przy KM PSP w Poznaniu prosimy o zapisywanie się na listę do inicjatorów niniejszego przedsięwzięcia asp. Emilii Kuczkowskiej tel 821 54 86, lub kpt. Grzegorza Banaszaka tel. 821 54 61 w terminie do 15 czerwca 2006r.
Szczegółowe informacje odnośnie zasad funkcjonowania oraz statusu Honorowego Dawcy Krwi PCK można uzyskać na stronie internetowej www.pck.org.pl zakładka krwiodawstwo.
 
                                                                                                                              
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
Poznaniu
bryg. mgr inż. Krzysztof Wiśniewski

II Mistrzostwa Komendy Miejskiej w Dwuboju Pożarniczym

W dniu 18 maja 2006 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadziła II Mistrzostwa Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w Dwuboju Pożarniczym.  Zawody przeprowadzono w następujących konkurencjach:
1) Pożarniczy bieg na 100 m na stadionie Klubu Sportowego „Unia Swarzędz” przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu w godz.: 8:30 – 13:00.
2) Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu w godz.: 14:00 – 17:00.

Dzień Strażaka 2006 r.

Każdego roku 4 maja, Strażacy obchodzą swoje święto. Nie inaczej było w tym roku. Na placu przed budynkiem KM na ulicy Wolnica 1 odbyły się główne uroczystości. Obok przemówień Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Krzysztofa Wiśniewskiego, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jana Naranowicza, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Tomasza Kaysera zgromadzeni goście oraz pracownicy KM PSP w Poznaniu mogli obserwować nadanie wyższych stopni, wręczenie medali czy uhonorowanie tytułem Strażaka Roku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Brązowe Odznaki 
"Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" następującym funkcjonariuszom:

- st. asp. Krzysztof Chade

- asp. sztab. Stanisław Roszak

- asp. sztab. Jacek Grochowski

- mł. kpt. Waldemar Twardowski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał Dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych dwóm funkcjonariuszom:

- asp. Robertowi Mieczyńskiemu

- mł. kpt. Grzegorzowi Orłowskiemu

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym funkcjonariuszom:

Przekazanie pojazdów pożarniczych

21 kwietnia br. na placu strażnicy Komendy Miejskiej przy ul. Wolnica 1, z udziałem kierownictwa KW PSP w Poznaniu, Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, przedstawicieli władz państwowych szczebla wojewódzkiego, władz samorządowych oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie reprezentacyjnej grupy pojazdów pożarniczych zakupionych w 2005 r. przez wielkopolskie Komendy PSP. W grupie pojazdów znajdował się GCBA 5/32 MAN Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu będący na wyposażeniu JRG-2.
 
 
 
 

Promocja książki ks. prałata

21.04.2006r. o godz. 17.00 w sali narad KWPSP w Poznaniu zorganizowano uroczystość promocji publikacji ks. prałata Konrada Kaczmarka pt. „Echo roku jubileuszowego św. Floriana w Archidiecezji Poznańskiej”. Jest to kolejna publikacja ks. prałata dotycząca historii straży pożarnej.

Bezpieczna szkoła przy drodze

W dniu 26.04.2006 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wzięła udział w akcji organizowanej przez magazyn transportu drogowego "Transport Polski" pt. "Bezpieczna szkoła przy drodze". Organizator akcji postanowił uczulić dzieci na niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą nie tylko małe samochody osobowe, ale także uświadomić im ogrom i masę pojazdów ciężarowych.

Narada służbowa KM za I kwartał 2006r.

W dniu 14.04. 2006 r. w strażnicy Komendy  Miejskiej PSP w Poznaniu odbyła się narada służbowa podsumowująca I kwartał działalności Komendy Miejskiej. W naradzie wzięli udział Komendant Miejski bryg. Krzysztof Wiśniewski, Zastępcy Komendanta: mł.bryg. Jerzy Ranecki i  mł. bryg. Witold Rewers oraz kierownicy komórek organizacyjnych.

Strony

Interwencje w dniu: 2019-05-20
PoznańPowiat
Pożarów04
Miejscowych zagrożeń179
Alarmów fałszywych30
Razem2013

Ostatnie interwencje

2019-05-18 Śmiertelny wypadek w miejscowości Trzykolne Młyny. Do tragicznego zdarzenia doszło na łuku drogi w miejscowości Trzykolne Młyny. W godzinach popołudniowych, kobieta prowadząca pojazd osobowy w nieznanych okolicznościach wypadła na łuku drogi i... więcej
2019-05-17 Pożar chlewni w Więckowicach Dnia 13.05.2019 roku po godzinie 15:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Więckowice. Po przybyciu... więcej
2019-05-14 JRG 7 - SGRT w akcji 10 maja 2019 roku w godzinach popołudniowych Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "Poznań 7" z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 została zadysponowana do miejscowości Pianowo. Doszło tam... więcej
2019-05-09 JRG 8 - Pożar pustostanu po byłej stolarni!!! Dnia 06.05.2019r po godzinie 15:30 wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego zgłoszenie o pożarze budynku po byłej stolarni w Murowanej Goślinie przy ul. Raduszyńskiej. Do zdarzenia... więcej
2019-05-05 Nietypowe zdarzenie strażaków z JRG-3 Służba w szeregach PSP to przede wszystkim działanie dla bezpieczeństwa obywateli i ratowanie ich życia, jednak równie ważne jest dla Nas zdrowie zwierząt, które bywają nieraz bardzo zależne od... więcej
2019-05-05 Pożar w kamienicy na Starym Rynku 1 maja 2019 r. około godziny 16:17 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okien mieszkania na drugim piętrze kamienicy na poznańskim... więcej
2019-05-05 Pożar na balkonie apartamentowca 30 kwietnia 2019 r. około godziny 20:05 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o dymie wydobywającym się z apartamentowca przy ulicy Wenecjańskiej w Poznaniu. Po... więcej
2019-05-01 Wypadek samochodu osobowego Dnia 20.04.2019 roku Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu zadysponowało zastępy GCBA oraz GBA z JRG- 3 do wypadku samochodu osobowego, który miał miejsce przy ul. Darniowej w... więcej
2019-04-29 Wypadek pod Puszczykowem. Do niecodziennego wypadku doszło ostatnio na trasie Poznań – Mosina. Na wysokości Puszczykowa kierująca pojazdem Toyota Aygo, usiłowała wykonać manewr skrętu w lewo, została uderzona od tyłu przez... więcej
2019-04-28 Wypadek na DW 307 W dniu 25.04.2019 zastępy z JRG 4, OSP Niepruszewo oraz OSP Buk zostały zadysponowane do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 307 na wysokości Żegowa. Po dojeździe do miejsca zdarzenia zastano samochód... więcej
2019-04-26 Wypadek na autostradzie A2 W dniu 17 kwietnia ok. godz 10:00 na autostradzie A2 w kierunku Świecka doszło do zderzenia dwóch samochodów dostawczych. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy GBA-Rt , GCBA z JRG 2 oraz... więcej
2019-04-25 Wypadek - Rondo Śródka W dniu 22.04.2019 zastępy GCBA 5/32 z JRG 1 oraz GCBA z JRG 3 zostały zadysponowane do wypadku drogowego na Rondzie Śródka. Po przybyciu na miejsce zastano dwa samochody osobowe marki Nissan oraz... więcej
2019-04-25 JRG 5 - Pożar lasu w okolicach miejscowości Sobota W dniu 23 kwietnia około godziny 12 :08 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w okolicach miejscowości Sobota. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 13... więcej
2019-04-23 JRG -7 Smutne Święta mieszkanki bloku na osiedlu Armii Krajowej W dniu 20 kwietnia br. o godzinie 14.30 zastępy GCBA-Rt 5/32, GBA 2,5/25 oraz SCH-44 z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 7 zostały zadysponowane do pożaru mieszkania na os. Armii Krajowej. Po... więcej
2019-04-17 JRG 2 - Wypadek tramwaju z samochodem osobowym. W dniu 5 kwietnia 2019 na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Przypadek doszło do zderzenie tramwaju z samochodem osobowym. Na miejsce natychmiast zadysponowany został zastęp GBA-Rt oraz GCBA z JRG 2.... więcej
2019-04-15 Pożar samochodu w Puszczykowie W dniu 13 kwietnia br. ok. godz. 4.00 nad ranem Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na parkingu przy ul. Nowe Osiedle w... więcej
2019-04-10 Wypadek dwóch aut osobowych. W dniu dzisiejszym, zastępy z JRG 2 zostały zadysponowane na ul. Kowalewicką, na której doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Na miejscu zdarzenia, po przeprowadzeniu rozpoznania kierujący... więcej
2019-04-07 Wyciek paliwa W dniu 04.04.2019 w godzinach popołudniowych przy ulicy Poranek w Poznaniu, GBA 2,5/16 zostało zadysponowane do wycieku paliwa ze zbiornika. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że wyciek... więcej
2019-04-04 Wypadek w Puszczykowie Dnia 3 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.46 zastępy z JRG 9, OSP Mosina, OSP Puszczykowo oraz Szkoły Aspirantów PSP zadysponowane zostały do wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Puszczykowo... więcej
2019-04-02 Pożar auta w galerii handlowej W dniu 30 marca 2019r zostaliśmy zadysponowani do centrum handlowego „AVENIDA” znajdującego przy ul. Matyi w Poznaniu. Ze zgłoszenia wynikało, że na jednym z parkingów znajdującym się na pierwszym... więcej
2019-03-30 JRG 2 - ratowanie palca W dniu 26.03.2019 r. w godzinach wieczornych strażacy JRG 2 zostali zadysponowani na Szpitalny Oddział Ratunkowy do Szpitala HCP w Poznaniu na ulicy 28 czerwca 1956 r.. Naszym zadaniem było zdjęcie... więcej
2019-03-30 Zderzenie dwóch pojazdów na ul. Mickiewicza W niedzielę 24 marca zastępy GBA-Rt oraz GCBA z JRG 2 zostały zadysponowane do Poznania na skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Po... więcej
2019-03-29 JRG 5 - wypadek koło Chludowa 27 marca około godz. 14:30 na DK 11 doszło do wypadku, w którym udział brały 2 samochody ciężarowe, bus oraz samochód osobowy. Z nieustalonych przyczyn kierujący busem najpierw otarł się o jadący z... więcej
2019-03-26 Pożar kamienicy w Swarzędzu W dniu 22.03.2019 r. w godzinach wieczornych w Swarzędzu doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Zastępy JRG 3 i OSP Swarzędz zostały zadysponowane do pożaru kamienicy przy ulicy Wiankowej. Po... więcej
2019-03-25 Tragiczny wypadek na S-5 W dniu 18.03.2019 roku przed godziną 17 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze ekspresowej S-5 na wysokości miejscowości Nagradowice. Na... więcej
2019-03-22 JRG 7 Pożar piwnicy na os. Jagiellońskim 20 marca tuż po północy 5 zastępów PSP, w tym 3 z JRG 7 i 2 z JRG SA PSP zostały zadysponowane do pożaru piwnicy na os. Jagiellońskim w Poznaniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali... więcej
2019-03-19 JRG 2 - zderzenie dwóch pojazdów na ul. Sycowskiej W dniu 15.03.2019 r. w godzinach wieczornych zastęp GCBA z JRG 2 wraz z zastępami OSP Plewiska i OSP Luboń został zadysponowany do wypadku drogowego, do którego doszło w Poznaniu przy ulicy... więcej
2019-03-19 JRG 2 - wypadek Grochowska a Marcelińska W dniu 11.03.2019r. o godz. 22.56 zastępy z JRG-2: GBA 2,5/16 oraz GCBA 5/32 zostały zadysponowane do wypadku, który miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Po dojechaniu na... więcej
2019-03-19 Wypadek w Poznaniu przy ul. Szczepankowo W dniu 15.03.2019 roku po godzinie 15:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Poznaniu przy ul. Szczepankowo. Na miejsce zdarzenia zadysponowano... więcej
2019-03-17 Wypadek w Pobiedziskach W dni 12.03.2019 r.ok godziny 6 20 przy ul. Fabrycznej w Pobiedziskach doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 3 i OSP Pobiedziska. Po... więcej
2019-03-14 JRG 8 - usunięcie niebezpiecznych gałęzi Ósmego marca w godzinach porannych zastęp autodrabiny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 zadysponowany został do pomocy ochotnikom z Murowanej Gośliny. Przy Szkole Podstawowej nad chodnikiem... więcej
2019-03-12 Wypadek w Mosinie. W dniu 06.03.19. zastępy GBA i GCBA z JRG-9 zostały zadysponowane do wypadku na skrzyżowaniu ulic Śremskiej i Kolejowej w Mosinie. Na miejscu zastano rozbite dwa pojazdy osobowe marki OPEL i VW,... więcej