Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3

as

Dowódca JRG: bryg. Mirosław Socko

mail: jrg3poznan (at) psp.wlkp.pl

tel. 61 22 20 430

Zastępca
Zastępca Dowódcy: kpt. Rafał Kominowski

tel. 61 22 20 432

3

Adres:

ul. Warszawska 349
61-057 Poznań

3