Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6

6
Dowódca JRG: p.o. kpt. Tomasz Otłowski

mail: jrg6poznan (at) psp.wlkp
tel. 61 22 20 460
6
Zastępca Dowódcy: kpt. Paweł Zieliński

tel. 61 22 20 462

sgrchem-eko

Adres:

ul. Rudzka 1
61-323 Poznań - Krzesiny

6

6

6