Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6

Naczelnik

Dowódca JRG: bryg. Arkadiusz Surdyk

mail: jrg6poznan (at) psp.wlkp
tel. 61 22 20 460

1
Zastępca Dowódcy: kpt. Paweł Zieliński

tel. 61 22 20 462

Adres:

ul. Rudzka 1
61-218 Poznań - Krzesiny

6

6

6