Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe