Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Łączności

1

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Łącznościkpt. Michał Kaczmarek

tel. 61 22 20 370

mail: mkaczmarek (at) kmpsp.poznan.pl