Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji

Naczelnik

sekc. Radosław Araszkiewicz
nr 61 22 20 371
mail raraszkiewicz (at) kmpsp.poznan.pl