Samodzielne Stanowisko Ds.Pomocy Prawnej

Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Prawnej
r.pr. Agata Wiktorowska-Karpińska

mail: prawnik (at) kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 309 / 61 22 20 309

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Ds.Pomocy Prawnej należy:

1. Obsługa prawna Komendy Miejskiej
2. Koordynacja tworzenia wewnętrznych przepisów prawnych
3. Prowadzenie zbioru zewnętrznych aktów prawnych
4. Występowanie w charakterze pełnomocnika Komendanta Miejskiego PSP w postępowaniu sadowym, administracyjnym i przed organami orzekającymi
5. Wydawanie pisemnych opinii prawnych na polecenie Komendanta Miejskiego
6. Udzielanie kierującym komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej porad prawnych i wyjaśnień w zakresie