Telefony

SPIS TELEFONÓW
Komendy Miejskiej PSP w PoznaniuKomendant Miejski bryg. Jacek Michalak 61 22 20 300
Z-ca Komendanta mł. bryg. Jarosław Zamelczyk 61 22 20 300
Z-ca Komendanta mł. bryg. Rafał Kociemba 61 22 20 300
Kancelaria ogólna Małgorzata Otłowska 61 22 20 300
Biuro podawcze Joanna Szpilewicz 61 22 20 300
FAX
61 22 20 315

WYDZIAŁ OPERACYJNO - SZKOLENIOWY
Kamil Witoszko 61 22 20 360
Adam Szyda 61 22 20 361
Michał Kucierski 61 22 20 366
Piotr Foremski 61 22 20 365
wakat 61 22 20 362
Małgorzata Stańdo 61 22 20 364
Konrad Szymkiewicz 61 22 20 363
STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Dyżurny SKKM 61 82 15 666

WYDZIAŁ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY
Rafał Brodziak 61 222 0 330
……(wakat)…... 61 222 0 331
Natalia Bartkowiak 61 22 20 332
Aleksandra Guzik 61 22 20 335
Dagmara Schroeder 61 222 0 336
Bartosz Kozłowski 61 222 0 334
Marcin Szulc 61 222 0 333
Bartosz Kwasiżur 61 222 0 337

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI
Bartosz Mańczak 61 22 20 350
Paweł Guzik 61 22 20 351
Renata Tomczak 61 22 20 352
Kamil Kwas 61 22 20 353
Paweł Górniak 61 22 20 355
Przemysław Szymczak 61 22 20 354

WYDZIAŁ TECHNICZNY
Przemysław Dorna 61 22 20 340
Robert Szczepaniak 61 22 20 341
Przemysław Kusal 61 22 20 342
Kamil Przybylski 61 22 20 343
Ireneusz Ratajczak 61 22 20 343
FAX

WYDZIAŁ FINANSOWY
Donata Botta 61 22 20 320
Anna Błachowiak, 61 22 20 321
Katarzyna Wolff 61 22 20 322
Grażyna Chrol 61 22 20 325
Agnieszka Łączyńska 61 22 20 323
Anna Kosobucka 61 22 20 324

WYDZIAŁ KADR, OGANIZACJI I ARCHIWIZACJI
Edyta Kalak-Filipiak 61 22 20 310
Emilia Kuczkowska 61 22 20 311
Małgorzata Kilewska 61 22 20 312
Karolina Typańska 61 22 20 314
Kinga Grządzielewska 61 22 20 313
Małgorzata Otłowska 61 22 20 300

SAMODZIELNE ST. DO SPRAW BHP i OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Łukasz Ostrowski 61 22 20 308

SAMODZIELNE ST. ds. INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI
Michał Kaczmarek 61 22 20 370
Radosław Araszkiewicz 61 22 20 371

SAMODZIELNE ST. DS.POMOCY PRAWNEJ
Agata Wiktorowska-Karpińska 61 22 20 309JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 1
Dowódca 61 22 20 410
Zastępca Dowódcy 61 22 20 412
Punkt alarmowy 61 22 20 411

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 2
Dowódca 61 22 20 420
Zastępca Dowódcy 61 22 20 422
Punkt alarmowy 61 22 20 421JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 3
Dowódca 61 22 20 430
Zastępca Dowódcy 61 22 20 432
Punkt alarmowy 61 22 20 431
FAXJEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 4
Dowódca 61 22 20 440
Zastępca Dowódcy 61 22 20 442
Punkt alarmowy 61 22 20 441
FAX /span>JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 5
Dowódca 61 22 20 450
Zastępca Dowódcy 61 22 20 452
Punkt alarmowy 61 22 20 451
FAXJEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 6
Dowódca 61 22 20 460
Zastępca Dowódcy 61 22 20 462
Punkt alarmowy 61 22 20 461
FAXJEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 7
Dowódca 61 22 20 470
Zastępca Dowódcy 61 22 20 472
Punkt alarmowy 61 22 20 471
FAXJEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 8
Dowódca 61 22 20 480
Zastępca Dowódcy 61 22 20 482
Punkt alarmowy 61 22 20 481
FAXJEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 9
Dowódca 61 22 20 490
Zastępca Dowódcy 61 22 20 492
Punkt alarmowy 61 22 20 491
FAX