Telefony

SPIS TELEFONÓW

Komendant Miejski
bryg. Jacek Michalak
+48 47 77 16 300 / 61 22 20 300

Zastępca Komendanta

+48 47 77 16 300 / 61 22 20 300

Zastępca Komendanta
st. kpt. Radosław Hurnik
+48 47 77 16 300 / 61 22 20 300

Kancelaria ogólna
Małgorzata Otłowska
+48 47 77 16 300 / 61 22 20 300

Biuro podawcze
Joanna Szpilewicz
+48 47 77 16 300 / 61 22 20 300

FAX
61 22 20 315

mail
strazpozarna @ kmpsp.poznan.pl

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału
+48 47 77 16 360 / 61 22 20 360

Zastępca Naczelnika Wydziału
+48 47 77 16 361 / 61 22 20 361

Pracownicy Wydziału
+48 47 77 16 362-366 / 61 22 20 362-366

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału
+48 47 77 16 330 / 61 22 20 330

Zastępca Naczelnika Wydziału
+48 47 77 16 331 / 61 22 20 331

Pracownicy Wydziału
+48 47 77 16 332-336 / 61 22 20 332-336

Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału
+48 47 77 16 350 / 61 22 20 350

Zastępca Naczelnika Wydziału
+48 47 77 16 351 / 61 22 20 351

Pracownicy Wydziału
+48 47 77 16 352-355 / 61 22 20 352-355

Wydział Techniczny

Naczelnik Wydziału
+48 47 77 16 340 / 61 22 20 340

Zastępca Naczelnika Wydziału
+48 47 77 16 341 / 61 22 20 341

Pracownicy Wydziału
+48 47 77 16 342-343 / 61 22 20 342-343

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału
+48 47 77 16 320 / 61 22 20 320

Zastępca Naczelnika Wydziału
+48 47 77 16 321 / 61 22 20 321

Pracownicy Wydziału
+48 47 77 16 322-324 / 61 22 20 322-324

Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Naczelnik Wydziału
+48 47 77 16 310 / 61 22 20 310

Zastępca Naczelnika Wydziału
+48 47 77 16 311 / 61 22 20 311

Pracownicy Wydziału
+48 47 77 16 312-314 / 61 22 20 312-314

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Informacji Niejawnych
+48 47 77 16 308 / 61 22 20 308

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Łączności
+48 47 77 16 370 / 61 22 20 370

Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Prawnej
+48 47 77 16 309 / 61 22 20 309

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
+48 47 77 16 371 / 61 22 20 371

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 410 / 61 22 20 410

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 412 / 61 22 20 412

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 411 / 61 22 20 411

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 420 / 61 22 20 420

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 422 / 61 22 20 422

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 421 / 61 22 20 421

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 340 / 61 22 20 430

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 432 / 61 22 20 432

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 431 / 61 22 20 431

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 440 / 61 22 20 440

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 442 / 61 22 20 442

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 441 / 61 22 20 441

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 450 / 61 22 20 450

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 452 / 61 22 20 452

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 451 / 61 22 20 451

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 460 / 61 22 20 460

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 462 / 61 22 20 462

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 461 / 61 22 20 461

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 470 / 61 22 20 470

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 472 / 61 22 20 472

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 471 / 61 22 20 471

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 480 / 61 22 20 480

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 482 / 61 22 20 482

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 481 / 61 22 20 481

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9

Dowódca Jednostki
+48 47 77 16 490 / 61 22 20 490

Zastępca Dowódcy Jednostki
+48 47 77 16 492 / 61 22 20 492

Punkt alarmowy
+48 47 77 16 491 / 61 22 20 491