Telefony

SPIS TELEFONÓW

Komendant Miejski
bryg. Jacek Michalak
61 22 20 300

Zastępca Komendanta
mł. bryg. Rafał Kociemba
61 22 20 300

Kancelaria ogólna
Małgorzata Otłowska
61 22 20 300

Biuro podawcze
Joanna Szpilewicz
61 22 20 300

FAX
61 22 20 315

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału
61 22 20 360

Zastępca Naczelnika Wydziału
61 22 20 361

Pracownicy Wydziału
61 22 20 362-366

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału
61 22 20 330

Zastępca Naczelnika Wydziału
61 22 20 331

Pracownicy Wydziału
61 22 20 332-336

Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału
61 22 20 350

Zastępca Naczelnika Wydziału
61 22 20 351

Pracownicy Wydziału
61 22 20 352-355

Wydział Techniczny

Naczelnik Wydziału
61 22 20 340

Zastępca Naczelnika Wydziału
61 22 20 341

Pracownicy Wydziału
61 22 20 342-343

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału
61 22 20 320

Zastępca Naczelnika Wydziału
61 22 20 321

Pracownicy Wydziału
61 22 20 322-324

Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Naczelnik Wydziału
61 22 20 310

Zastępca Naczelnika Wydziału
61 22 20 311

Pracownicy Wydziału
61 22 20 312-313

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Informacji Niejawnych
61 22 20 308

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Łączności
61 22 20 370

Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Prawnej
61 22 20 309

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
61 22 20 371

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

Dowódca Jednostki
61 22 20 410

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 412

Punkt alarmowy
61 22 20 411

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Dowódca Jednostki
61 22 20 420

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 422

Punkt alarmowy
61 22 20 421

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3

Dowódca Jednostki
61 22 20 430

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 432

Punkt alarmowy
61 22 20 431

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

Dowódca Jednostki
61 22 20 440

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 442

Punkt alarmowy
61 22 20 441

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5

Dowódca Jednostki
61 22 20 450

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 452

Punkt alarmowy
61 22 20 451

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6

Dowódca Jednostki
61 22 20 460

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 462

Punkt alarmowy
61 22 20 461

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

Dowódca Jednostki
61 22 20 470

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 472

Punkt alarmowy
61 22 20 471

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8

Dowódca Jednostki
61 22 20 480

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 482

Punkt alarmowy
61 22 20 481

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9

Dowódca Jednostki
61 22 20 490

Zastępca Dowódcy Jednostki
61 22 20 492

Punkt alarmowy
61 22 20 491