Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej