Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Naczelnik

Naczelnik Wydziału: bryg. Edyta Kalak - Filipiak

mail: naczelnikrk(at)kmpsp.poznan.pl

tel. 61 22 20 310

Zastępca

Zastępca Naczelnika: st. kpt. Emilia Kuczkowska

mail: ekuczkowska (at) kmpsp.poznan.pl

tel. 61 22 20 311

Pracownicy Wydziału:

str. Roksana Sawicka - tel. 61 22 20 312

mgr Kinga Grządzielewska - tel. 61 22 20 313

mgr Małgorzata Otłowska - tel. 61 22 20 300

mgr Karolina Malarczyk - tel. 61 22 20 314

Joanna Szpilewicz - tel. 61 22 20 300