Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Naczelnik bryg

Naczelnik Wydziału: bryg. Edyta Kalak - Filipiak

mail: naczelnikrk(at)kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 310 / 61 22 20 310

Zastępca mlbryg

Zastępca Naczelnika: mł. bryg. Emilia Kuczkowska

mail: ekuczkowska (at) kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 311 / 61 22 20 311

Pracownicy Wydziału:

st. str. Roksana Sawicka - tel. +48 47 77 16 312 / 61 22 20 312

mgr Kinga Grządzielewska - tel. +48 47 77 16 313 / 61 22 20 313

mgr Małgorzata Otłowska - tel. +48 47 77 16 300 / 61 22 20 300

mgr Karolina Malarczyk - tel.+48 47 77 16 314 / 61 22 20 314

Joanna Szpilewicz - tel. +48 47 77 16 300 / 61 22 20 300