Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik

Naczelnik Wydziału: bryg. Bartosz Mańczak

mail: naczelnikrt (at) kmpsp.poznan.pl

tel. 61 22 20 350

Zastępca Naczelnika

Zastępca Naczelnika: kpt. Paweł Guzik

mail: pguzik (at) kmpsp.poznan.pl

tel. 61 22 20 351

Pracownicy Wydziału:

Paweł Górniak - tel.: 61 22 20 355
Renata Tomczak - tel.: 61 22 20 352
sekc. Przemysław Szymczak - tel.: 61 22 20 354
kpt. Kamil Kwas - tel.: 61 22 20 353