Wykaz książek księgozbioru Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

Kliknij tutaj aby zarezerwować daną pozycję

Lp.

Tytuł

Autor

Ilość sztuk

Numer książki

1

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Zbigniew Janowicz

1

PR-001/08

2

Toksykologia

Pod redakcją Witolda Śeńczuka

2

PR/002/08

PR/003/08

3

Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych

Tadeusz Derecki

2

PR/004/08

PR/005/08

4

Ratownictwo techniczne podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych

Cimolino, Heck, Linde, Springer, Sűdmersen

2

PR/006/08

PR/007/08

5

Osoby z dysfunkcjami a postępowanie ratownicze w czasie pożaru

Piotr P. Bielicki, Halina Wawrzynowicz

3

PR/008/08

PR/009/08

PR/010/08

6

Piany gaśnicze

Andrzej Mizerski, Mirosław Sobolewski, Bernard Król

2

PR/011/08

PR/012/08

7

Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej

Maciej Schroeder

3

PR/013/08

PR/014/08

PR/015/08

8

Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu

Wiktor Wiśniewski

2

PR/016/08

PR/017/08

9

Ocena zagrożenia wybuchem

Marek  Woliński, Grzegorz  Ogrodnik,  Jan Tomczuk

2

PR/018/08

PR/019/08

10

Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków

Praca zbiorowa

2

PR/020/08

PR/021/08

11

Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego

Andrzej Marciniak

2

PR/022/08

PR/023/08

12

Zwalczanie pożarów w wysokościowcach

Edward Gierski

2

PR/024/08

PR/025/08

13

Fizykochemia spalania i środki gaśnicze

Praca zbiorowa

2

PR/026/08

PR/027/08

14

Błędy w taktyce – duże straty

Markus Pulm

2

PR/028/08

PR/029/08

15

Podstawy ratownictwa medycznego

Praca zbiorowa

2

PR/030/08

PR/031/08

16

Ratownictwo chemiczno-medyczne

Jerzy Konieczny, Jerzy Ranecki

1

PR/032/08

17

Taktyka działań gaśniczych

Piotr P. Bielicki

1

PR/033/08

18

Teoria i technika wykonywania konkurencji sportu pożarniczego

Piotr Sokołowski

1

PR/034/08

 

19

Ubrania Ochrony Przeciwchemicznej

Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, Jerzy Ranecki

1

PR/035/08

20

Podstawy pedagogiki i psychologii

Praca zbiorowa

2

PR/036/08

PR/037/08

21

Ratownictwo Słownik polsko-angielsko-rosyjski

Praca zbiorowa

2

PR/038/08

PR/039/08

22

Medycyna katastrof chemicznych

Marek Kowalczyk, Sławomir Rump, Zbigniew Kołaciński

2

PR/040/08

PR/041/08

23

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

Pod redakcją Jerzego Strużyny

2

PR/042/08

PR/043/08

24

Medycyna wypadków w transporcie

Pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego

2

PR/044/08

PR/045/08

25

Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych

Pod redakcją Marka Janiaka i Andrzeja Wójcika

2

PR/046/08

PR/047/08

26

Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów handlowych

Marian Skaźnik

 

1

PR/048/08

 

27

Pojazdy pożarnicze

Dariusz Gil

1

 

PR/049/08

 

28

Stres zawodowy w służbach ratowniczych

Nina Ogińska-Bulik,Martyna Kaflik-Pieróg

1

PR/050/08

 

29

Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego

Józef Bednarek, Piotr P. Bielicki

1

PR/051/08

 

30

Techniki ratownictwa drogowego holmatro

B. Morris

1

PR/052/08

31

Gaśnice

Antoni Wolny

1

PR/053/08

 

32

Wypadek a psychika dziecka

Krzysztof Gerc

2

PR/054/08

PR/055/08

33

Jeżeli zginie pszczoła

Wiesław Bogdański

1

PR/056/08

 

34

Państwowa Straż Pożarna a ratownictwo zwierząt

Maciej Schroeder

1

PR/057/08

35

Służba operacyjna- Taktyka walki z pożarami

Wojciech Bagieński, Józef Dobosz

2

PR/058/08

PR/059/08

36

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Jan Lindner, Włodzimierz Struś

1

PR/060/08

37

BHP

Bohdan Makarewicz

1

PR/61/08

 

38

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków

Jan Lindner, Włodzimierz Struś

1

PR/62/08

 

39

Pompy i osprzęt stosowanie w ratownictwie chemiczno-ekologicznym

Jerzy Ranecki

1

PR/63/08

 

 

40

Sprzęt i technika w ratownictwie wysokościowym PSP

CNBOP

1

PR/064/08

41

Środki gaśnicze właściwości i zastosowanie

Zbigniew Grynczel

2

PR/065/08/

PR/066/08

42

Procedury postępowania w sytuacji ekstremalnego zagrożenia

Konferencja pod patronatem KG PSP

1

PR/067/08

43

Ogólne zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów produkcyjnych

Kazimierz Kosewski

1

PR/068/08

44

Teoria i doświadczenie w ratownictwie

Maciej Schroeder

1

PR/069/08

45

Taktyka gaszenia pożarów na terenach wsi

Adam Biedroń- Kalinowski

3

PR/070/08

PR/071/08

PR/072/08

46

Ćwiczenia w taktycznym wykorzystaniu sprzętu pożarniczego dla OSP

Zdzisław Zalewski

3

PR/073/08

PR/074/08

PR/075/08

47

Podstawowe materiały do ćwiczeń taktycznych jednostek straży pożarnych

Edward Burzyński

2

PR/076/08

PR/077/08

48

Drabiny mechaniczne i hydrauliczne

Zygmunt Stanowski

Henryk Szczesiul

1

PR/078/08

49

Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne

Jan Linder,

Włodzimierz  Struś

1

PR/079/08

50

Podejmowanie decyzji w działaniach taktycznych straży pożarnych

Edward Burzyński

6

PR/080/08

PR/081/08

PR/082/08

PR/083/08

PR/084/08

PR/085/08

PR/086/08

51

Środki ogniochronne

Jan Linder

3

PR/087/08

PR/088/08

PR/089/08

52

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

Jerzy Sawaszyński

2

PR/090/08

PR/091/08

53

Samochody gaśnicze proszkowe

Tadeusz  Ściebura, Jan Felbur

6

PR/092/08

PR/093/08

PR/094/08

PR/095/08

PR/096/08

PR/097/08

54

Podręcznik dla prądownica straży pożarnej

W. S. Glebow

2

PR/098/08

PR/099/08

55

Straże pożarne w akcjach ratownictwa technicznego

Leszek Smolak

6

PR/100/08

PR/101/08

PR/102/08

PR/103/08

PR/104/08

PR/105/08

56

Przepisy Budowy Urządzeń elektrycznych

Ministerstwo Górnictwa i energetyki

2

PR/106/08

PR/107/08

57

Budownictwo mieszkaniowe

KG PSP Warszawa

1

PR/108/08

 

58

Urządzenia tryskaczowe

KG PSP Warszawa

1

PR/109/08

 

59

Urządzenia zraszaczowe

KG PSP Warszawa

1

PR/110/08

 

60

Magazyny zbożowe

KG PSP Warszawa

1

PR/111/08

 

61

Taktyka działań ratowniczych – wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym

Krzysztof T. Kociołek

1

PR/112/08

62

Efektywność dowodzenia

Edward Gierski

1

PR/113/08

 

63

Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Sąd Gospodarczy

w Warszawie

1

PR/114/08

64

Ochrona przeciwpożarowa zbiór przepisów

Firex

1

PR/115/08

65

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Marek Małaczyński

1

PR/116/08

66

Dekontaminacja w działaniach ratownictwa chemicznego jednostek straży pożarnych

Piotr Guzowski, Roman Pawłowski

1

PR/117/08

67

Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe

Marian Skaźnik

1

PR/118/08

68

Problemy działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach kolejowych

Edward Gierski

1

PR/119/08

69

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładów i obiektów gospodarki rolnej

Stefan Antoniak, Paweł Borowski

1

PR/120/08

70

Ochrona dróg oddechowych

Marta Rozmarynowicz, Janina Horak, Krzysztof Jankowski

1

PR/121/08

71

Uszczelnienia w ratownictwie

Jerzy Ranecki, Maciej Schroeder

1

PR/122/08

72

Artykuły chemiczne

Praca zbiorowa

1

PR/123/08

 

73

Elektryczne urządzenia lokalnej sygnalizacji alarmowej straży pożarnej

Antoni Maciejczyk, Władysław Pilawski

1

PR/124/08

74

Instalacje elektryczne

w obiektach zagrożonych wybuchem projektowanie

Michał Świerżewski

1

PR/125/08

 

 

75

Strażnice pożarne

J. Pacocha, W. Struś

1

PR/126/08

 

76

Podręcznik szkolenia naczelników OSP typu M

Praca zbiorowa

1

PR/127/08

77

Organizacja BHP w Państwowej Straży Pożarnej

KG PSP Warszawa

1

PR/128/08

78

Kronika Palestry i Temidy

w Poznaniu

Sąd Okręgowy

w Poznaniu

1

PR/129/08

79

Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymieniem

Marian Skaźnik

1

PR/130/08

80

Obrona i sprzęt przeciwgazowy w pożarnictwie

Franciszek Kreid

1

PR/131/08

81

Vademecum animatora kultury fizycznej w jednostce straży pożarnej

Marek Łabaj, Leszek Opioła

1

PR/132/08

82

Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych

-

1

PR/133/08

83

Zasady przeciwpożarowej służby zapobiegawczej w warunkach wsi i miasteczek

Marian Ciesielski

1

PR/134/08

84

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu i rozprowadzaniu gazu

Leopold Nawara

1

PR/135/08

85

Ceremoniał pożarniczy

Komenda Główna Straży Pożarnej

2

PR/136/08

PR/137/08

86

Jak kwalifikować wypadki, którym ulegają pracownicy

Wiesław Kozieł

2

PR/138/08

PR/139/08

87

O ogniu – od starożytności do współczesności

Wojciech Jabłonowski

1

PR/140/08

88

Biuletyn statystyczny

Urząd Statystyczny

w Poznaniu

1

PR/141/08

89

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

1

PR/142/08

90

Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa

Edward Ura

1

PR/143/08

91

Nauka Administracji

Zbigniew Leoński

1

PR/144/08

 

92

Kronika Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

1

PR/145/08

93

Biurowość i korespondencja

Witold Jarzębowski

1

PR/146/08

 

94

Katalog podręczny HAWLE-  katalog wodny

Fabryka armatury

1

PR/147/08

95

Podręcznik strażaka kierowcy

Tadeusz Linder

1

PR/148/08

 

96

Nowoczesne biuro organizacja i technika

Witold Jarzębowski

1

PR/149/08

97

Integracja z Unią Europejską, powiat poznański

Przegląd wielkopolski

1

PR/150/08

98

Podręcznik strażaka ochotnika

Stanisław Golan

3

PR/151/08

PR/152/08

PR/153/08

99

Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy

Gazeta Prawna

1

PR/154/08

 

 

100

Podręcznik do szkolenia szeregowców OSP

 

Komenda Główna SP Warszawa

 

 

4

PR/155/08

PR/156/08

PR/157/08

PR/158/08

101

Podręcznik do szkolenia naczelników OSP Typu S

Komenda Głowna Straży Pożarnej

1

PR/159/08

102

Podręcznik do szkolenia naczelników OSP Typu M

Komenda Głowna Straży Pożarnej

1

PR/160/08

103

Ratownictwo chemiczne

Stanisław K. Jaroszyński

1

PR/161/08

104

Ochrona pracy w pytaniach i odpowiedziach

Bohdan Rasimowicz

1

PR/162/08

105

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładów i obiektów gospodarki rolnej

Związek OSP Warszawa

1

PR/163/08

106

Przełożony podwładny

Stanisław Kowalewski

1

PR/164/08

 

107

Podręcznik dla prądownika straży pożarnej

W.S.Glebow

1

PR/165/08

108

Regulamin służby bojowej OSP

Komenda Główna Straży Pożarnych Warszawa

1

PR/166/08

109

Podręcznik starszego podoficera pożarnictwa

Zdzisław Zalewski

1

PR/167/08

110

Prawna ochrona pracy

Zbiór przepisów ochrony pracy

1

PR/168/08

111

Ochrona przeciwpożarowa w systemie obrony cywilnej zakładu pracy

Wacław Karbowski

1

PR/169/08

112

Formacje obrony cywilnej w walce z klęskami żywiołowymi

Aleksander Ałtunin

1

PR/170/08

 

 

113

Instrukcja obsługi silnika wysokoprężnego

Wytwórnia sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu

1

PR/171/08

114

Dowodzenie akcjami gaśniczymi

Edward Burzyński

1

PR/172/08

 

 

115

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe

Michał Świerżewski

1

PR/173/08

116

Ratownictwo chemiczne

Stanisław K. Jałoszyński

1

PR/174/08

117

Zbiór zasad i sposobów prowadzenia prac ratownictwa technicznego w rejonie porażenia bronią jądrową

Ministerstwo Obrony Narodowej

1

PR/175/08

118

Wyciąg z przepisów korespondencji radiowej w sieciach i kierunkach UKF

Komenda Główna Straży Pożarnych Warszawa

1

PR/176/08

119

Podstawy BHP w pożarnictwie

Witold Ciemiński

1

PR/177/08

 

120

Ochrona przeciwpożarowa w systemie obrony cywilnej zakładu pracy

Wacław Karbowski, Henryk Ołdakowski

1

PR/178/08

121

Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów handlowych

Marian Skaźnik

1

PR/179/08

122

Zasady przeciwpożarowej służby zapobiegawczej w warunkach wsi i miasteczek

Marian Ciesielski

1

PR/180/08

123

Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem

Michał Świerżewski

1

PR/181/08

124

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej

-

1

PR/182/08

125

Systemy informatyczne dla jednostek i komend Państwowej Straży Pożarnej

Jarosław Kamiński

1

PR/183/08

126

Magazyn ratowniczy

Robert Wolański

1

PR/184/08

 

127

Technika usuwania awarii zagadnienia elektryczności udzielanie pierwszej pomocy

Dominik Paliwoda

1

PR/185/08

128

Podręcznik do szkolenia naczelników OSP typu M

Praca zbiorowa

1

PR/186/08

129

Poradnik społecznego inspektora pracy

Tadeusz Kępniak

1

PR/187/08

130

Co, czym i jak gasić

Henryk Ołdakowski

1

PR/188/08

 

131

Ochrona przeciwpożarowa

Henryk Ołdakowski

1

PR/189/08

 

132

Uprawnienia pracownika w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Albin Mirończuk

1

PR/190/08

133

Vademecum prawa pracy

Ludwik Krąkowski

1

PR/191/08

 

134

Łączność w strażach pożarnych

Ludwik Wargocki

1

PR/192/08

135

Uprawnienia urlopowe pracowników

Tadeusz Radziński

1

PR/193/08

136

Kurs spawania elektrycznego

Józef Pilarczyk

1

PR/194/08

 

137

Kurs spawania acetylenowego

Bolesław Szupp

1

PR/195/08

138

Łączność w strażach pożarnych

Ludwik Wargocki

1

PR/196/08

139

Kodeks wykroczeń

Wydawnictwo Prawnicze

1

PR/197/08

140

Pożarnicze ABC dla młodzieży

Paweł Borowski

1

PR/198/08

141

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

-

1

PR/199/08

142

Instrukcja o konserwacji sprzętu obrony cywilnej

Ministerstwo Obrony Narodowej

1

PR/200/08

143

Kodeks drogowy

Wydawnictwo Prawnicze

2

PR/201/08

PR/202/08

144

Elektryczność statyczna a pożary

Henryk Jaworski

1

PR/203/08

145

Instrukcja o likwidacji skażeń chemicznych odkażalnikami zastępczymi

Ministerstwo Obrony Narodowej

1

PR/204/08

146

Przewóz ludzi samochodami ciężarowymi

Jerzy Pomianowski

1

PR/205/08

147

Jak kwalifikować wypadki, którym ulegają pracownicy

Wiesław Kozieł

1

PR/206/08

148

Razem czy osobno - zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem

Irena Arctowa

1

PR/207/08

 

149

Mały słownik wyrazów obcych

Feliks Jakubowski

1

PR/208/08

 

150

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Wanda Sztander

1

PR/209/08

151

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym

Tadeusz Pusty

2

PR/210/08

PR/211/08

152

Laboratorium automatyki przemysłowej

Marian Dąbrowski

1

PR/212/08

153

Polska współczesna1944-1989

Roman Tusiewicz

 

PR/213/08

154

Matematyczno- komputerowy model kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

1

PR/214/08

155

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Praca zbiorowa

1

PR/215/08

156

Prawo Cywilne

Stefan Grzybowski

1

PR/216/08

 

157

Wytyczne w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną obiektów i instalacji produkcyjnych

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego

 i Lekkiego

1

PR/217/08

158

Prawo międzynarodowe publiczne

Remigiusz Bierzanek Janusz Symonides

1

PR/218/08

159

Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środków dydaktycznych w kształceniu kadr pożarniczych

Jan Frątczak, Paweł Tomasz Frątczak

1

PR/219/08

 

 

160

Sterowanie ewakuacją za pomocą nowoczesnych urządzeń technicznych

SITP

1

PR/220/08

161

Kodeks postępowania administracyjnego

-

1

PR/221/08

162

Kodeks postępowania administracyjnego

Zbigniew Janowicz

1

PR/222/08

163

Słowniczek ortograficzny z zasadami pisowni

St. Jodłowski

i W. Taszycki

1

PR/223/08

164

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Tadeusz Pusty

1

PR/224/08

165

Mały poradnik mechanika

Praca zbiorowa

1

PR/225/08

 

166

Przepisy eksploatacji urządzeń elektro- energetycznych

Seweryn Wojdat

1

PR/226/08

167

Program kształcenia dowódców młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Główna Straży Pożarnych

1

PR/227/08

168

Podstawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle

Mirosław Zdanowski

1

PR/228/08

169

Regulamin ochrony przeciwpożarowej Międzynarodowych Targów Poznańskich

Międzynarodowe Targi Poznańskie

1

PR/229/08

170

Przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów na wsi

Franciszek Kreid

1

PR/230/08

171

Przyczyny pożarów i wybuchów

Tadeusz Glazer

1

PR/231/08

172

Spalanie materiałów wybuchowych

Dionizy Smoleński

1

PR/232/08

173

Wentylacja w przemyśle chemicznym

Wiktor Michajłowicz Elterman

1

PR/233/08

174

Urządzenia elektryczne Profilaktyka pożarowa

Krystyna Pukacka

1

PR/234/08

175

Przeciwpożarowe zabezpieczenie budynków mieszkalnych

Tadeusz Osiński

1

PR/235/08

176

Kodeks postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

1

PR/236/08

177

Prewencja pożarowa w przemysłach drzewnych

Waldemar Kaliszuk

1

PR/237/08

178

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Janusz Andrzejewski Janusz Jędrzejczyk

1

PR/238/08

179

Prawo rodzinne

Jerzy Ignatowicz

1

PR/239/08

 

180

Kodeks handlowy z komentarzem

Józef Zejda

1

PR/240/08

181

Zapobieganie pożarom

Komenda Główna Straży Pożarnej

1

PR/241/08

182

Zarys psychologii

Tadeusz Nowacki

1

PR/242/08

 

183

Bezpieczeństwo i higiena pracy w pożarnictwie

Jerzy Lankajtes

1

PR/243/08

184

Kompendium bis śródlądowych patentów i licencji motorowodnych

Zygfryd Klimek

1

PR/244/08

185

Taktyka działań ratowniczo- gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowców

Edward Gierski

1

PR/245/08

186

Środki ogniochronne

Jan Lindner

1

PR/246/08

 

187

Prawie wszystko o ratownictwie wodnym

Praca zbiorowa

1

PR/247/08

188

Rocznik Archidiecezji Poznańskiej

Dr Juliusz Paetza

1

PR/248/08

189

Elektroniczne i chemiczne wykrywacze par i gazów

Bogusław Ulicki

2

PR/249/08

PR/250/08

190

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych i wentylacyjnych

Władysław Węgrzyn

4

PR/251/08

PR/252/08

PR/253/08

PR/254/08

191

Ochrona informacji niejawnych w systemie przygotowań obronnych

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

1

PR/255/08

192

Elektryczność statyczna

Jan Strojny

1

PR/256/08

 

193

Budownictwo mieszkaniowe

Jan Lindner Włodzimierz Struś

2

PR/257/08

PR/258/08

194

Wentylacja pomieszczeń pożarowo niebezpiecznych

Leszek Miegoń Andrzej Orłowski

3

PR/259/08

PR/260/08

PR/261/08

195

Środki ogniochronne

Jan Lindner

1

PR/262/08

 

196

Stałe pianowe urządzenia gaśnicze

Jadwiga Pacocha

1

PR/263/08

197

Garaże

Jan Lindner Włodzimierz Struś

1

PR/264/08

198

Budynki wysokie

Jan Lindner Włodzimierz Struś

1

PR/265/08

199

Zakłady elektronicznej techniki obliczeniowej

Jan Lindner

1

PR/266/08

200

Wentylacja pożarowa

Andrzej Safuta

1

PR/267/08

 

201

Środki zwilżające w działaniach gaśniczych

Stefan Wilczkowski

1

PR/268/08

202

Odpadki przemysłowe przyczyną pożarów- biuletyn informacyjny

Komenda Główna Straży Pożarnej

1

PR/269/08

203

Skuteczność gaśnicza gaśnic proszkowych i halonowych

Barbara Kucnerowicz- Polak Stefan Wilczkowski

1

PR/270/08

204

Przewodnik metodyczny dla realizujących szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych

Firex Warszawa 1996

1

PR/271/08

205

Korpusy i stopnie postępowanie dyscyplinarne przepisy końcowe

Firex Warszawa 1994

1

PR/272/08

206

Zbiornik agregatu proszkowego AP-250

Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”

1

PR/273/08

207

Urządzenia elektryczne

Tadeusz Strzelecki

1

PR/274/08

 

208

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle chemicznym

-

1

PR/275/08

209

Przyczepa samochodowa

Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA

1

PR/276/08

210

BHP przy rozprowadzaniu i użytkowaniu gazu

Leopolda Nawara

1

PR/277/08

211

Podręcznik do szkolenia Naczelników OSP typu M

Komenda Główna Straży Pożarnej

2

PR/278/08

PR/279/08

 

 

212

Zbiór zasad i sposobów prowadzenia prac ratownictwa technicznego w rejonie porażenia bronią jądrową

Ministerstwo Obrony Narodowej

1

PR/280/08

 

213

Motopompa M800- Instrukcja obsługi

Wytwórnia sprzętu mechanicznego Bielsko- Biała

1

PR/281/08

214

Sprzęt do wytwarzania piany gaśniczej

Tadeusz Derecki Wiktor Wawrzyński

1

PR/282/08

215

Skład osobowy Akademii ekonomicznej w Poznaniu

Akademia Ekonomiczna

1

PR/283/08

216

Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle

Eugeniusz Matula Marek Sych

1

PR/284/08

217

Działalność kontrolno- rozpoznawcza – zbiór przepisów

Firex Warszawa 1994

1

PR/285/08

218

Ratownictwo na wodzie

Ryszard Sajkowski

1

PR/286/08

219

Zabezpieczanie przeciwogniowe materiałów palnych

Roman Kaźmierczak Jan Lindner

2

PR/287/08

PR/288/08

220

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładów i obiektów gospodarki rolnej

Stefan Antoniak Paweł Borowski

1

PR/289/08

221

Co to jest pożar?

Edward Burzyński

1

PR/290/08

222

Operator żurawi samojezdnych

Maciej Jadłowski

3

PR/291/08

PR/292/08

PR/293/08

223

Żurawie przeładunkowe budowa i eksploatacja

Włodzimierz Skrzymowski

3

PR/294/08

PR/295/08

PR/296/08

224

Wyposażenie osobiste i ochronne strażaka

Dariusz Gil

3

PR/297/08

 

225

Sprzęt gaśniczy

Dariusz Gil

 

PR/298/08

 

226

Sprzęt ratowniczy

Dariusz Gil

 

PR/299/08

227

Piana jako środek gaśniczy

Zbigniew Grynczel

1

PR/300/08

228

Efektywność dowodzenia

Edward Gierski

1

PR/301/08

229

Sytuacje pożarowe, siły i środki niezbędne w działaniach taktycznych

Andrzej Kamiński

1

PR/302/08

230

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

CNBOP

2

PR/303/08

PR/304/08

231

Szkolenie kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

CNBOP

2

PR/305/08

PR/306/08

232

Szkolenie strażaków ratowników OSP- część I

CNBOP

2

PR/307/08

PR/308/08

233

Szkolenie strażaków ratowników OSP- część II

CNBOP

2

PR/309/08

PR/310/08

234

Ratownictwo chemiczno-medyczne

Jerzy Konieczny, Jerzy Ranecki

1

PR/310-1   /09

235

Wielkie katastrofy i anomalie klimatyczne w dziejach

Randy Cerveny

2

PR/311/09

PR/312/09

236

Ratownictwo Nurkowe z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Marcin Dąbrowski

2

PR/313/09

PR/314/09

237

Wypadki nurkowe Analiza gorzkich doświadczeń

Tomasz Strugalski

2

PR/315/09

PR/316/09

238

Palność polimerów i materiałów polimerowych

Grażyna Janowska

Władysław Przygocki

Andrzej Włochowicz

1

PR/317/09

239

Wypadek Drogowy- pierwsza pomoc

Jan Szumiał

2

PR/318/09

PR/319/09

240

Ratownictwo Medyczne w wypadkach masowych

Podręcznik pod redakcją Jana Ciećkiewicza

2

PR/320/09

PR/321/09

241

Prawo ratownicze

Józef Jan Skoczylas

2

PR/322/09

PR/323/09

242

Z Dziejów Lecznictwa w Inowrocławiu - część pierwsza do roku 1939

Piotr Strachanowski

1

PR/324/09

243

ABC Strażaka Ochotnika- gaszenie pożarów

Piotr P. Bielicki

3

PR/325/09

PR/326/09

PR/327/09

 

 

244

Szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

CNBOP

2

PR/328/09

PR/329/09

245

Szkolenie Dowódców OSP

CNBOP

2

PR/330/09

PR/331/09

246

Szkolenie Naczelników OSP

CNBOP

2

PR/332/09

PR/333/09

247

Szkolenie Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

CNBOP

2

PR/334/09

PR/335/09

248

Ratownictwo Zwierząt

Firex 2009

Janusz Andrzejewski

9

PR/336-344/09

 

249

Program Nauczania dla zawodu Technik Pożarnictwa

2000 rok

KG PSP Warszawa

1

PR/345/09

250

Techniki Awaryjnego Podnoszenia i Stabilizacji Holmatro

Brendon Morris

1

PR/346/09

251

Program Nauczania Kwalifikacyjnego Szeregowych PSP

2002 rok

KG PSP Warszawa

1

PR/347/09

252

Mały Słownik Chemiczny

1976 rok

Wiedza Powszechna Warszawa

1

PR/348/09

253

Wąglik u ludzi i zwierząt, zapobieganie oraz zwalczanie –przewodnik-

PCB Turnbull

1

PR/349/09

254

Samorząd Terytorialny- Od Społeczeństwa Ryzyka Do Społeczeństwa Bezpieczeństwa

Jerzy Konieczny

 i Karol Sroka

1

PR/350/09

255

Ratownictwo Chemiczno - Medyczne

Jerzy Konieczny

i Jerzy Ranecki

1

PR/351/09

256

Procedury Postępowania i Taktyka Działań Ratowniczych Przy Wykorzystaniu Samochodu Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego

Jerzy Ranecki

 

PR/352/09

257

Dzieje Walki z Pożarami 1253-2008

Andrzej Zarzycki

1

PR/353/09

258

Taktyka Działań Gaśniczych

Piotr P. Bielicki

2

PR/354/09

 PR/355/09

259

Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe 

 

Leksykon administracji bezpieczeństwa          

Jerzy Konieczny

1

PR/356/09

260

Zanieczyszczenie Środowiska Produktami Naftowymi, ich Monitoring i Usuwanie w Aspekcie Procesu Integracji z Unią Europejską

Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Andrzejewskiego

1

PR/357/09

261

Polichlorowane Bifenyle (PCB) w Urządzeniach

 i Odpadach Wytyczne postępowani

Ministerstwo Gospodarki

Warszawa 1999 rok

1

PR/358/09

262

ABC Strażaka Ochotnika

Paweł Rochala

3

PR/359/10

PR/360/10

PR/361/10

263

ABC Strażaka Ochotnika Gaszenie Pożarów

Piotr P. Bielicki

2

PR/362/10

PR/363/10

264

Ratownictwo przedszpitalne w urazach

pod redakcją Johna Emory’ego Campbella

2

PR/364/10

PR/365/10

265

Jak postępować w razie pożaru?

Jak zapobiegać pożarom?

KM PSP w Płocku

3

PR/366/10

PR/367/10

PR/368/10

266

Gaz Ziemny charakterystyka zagrożenia ratownictwo

KP PSP w Ostrowie Wlkp.

3

PR/369/10

PR/370/10

PR/371/10

267

Ogólnopolskie zawody sportowo-pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF

Bydgoszcz ‘2008

1

PR/372/10

268

Ratownictwo Medyczne- poradnik kieszonkowy

pod redakcją Jacka Smereki

Wydanie ‘2010

2

PR/373/10

PR/374/10

269

Ratownictwo Medyczne

w wypadkach masowych

Podręcznik pod redakcją Jana Ciećkiewicza

2

PR/375/10

PR/376/10

270

ABC postępowanie w urazach

pod redakcją Juliusza Jakubaszki

2

PR/377/10

PR/378/10

271

ABC resuscytacji

pod redakcją Juliusza Jakubaszki

2

PR/379/10

PR/380/10

272

Postępowanie ratownicze

w wypadkach masowych i katastrofach

Przemysław Guła

2

PR/381/10

PR/382/10

273

Procedury postępowania dla dyspozytorów

Praca zbiorowa

2

PR/383/10

PR/384/10

274

W ogniu faktów

Andrzej Stefanowski

1

PR/385/10

275

Administracja Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Wielkopolsce

Jerzy Konieczny

Poznań 2010

2

PR/386/12

PR/387/12

276

 Bezpieczeństwo Społeczności Lokalnych

Tomasz Serafin,

Sergiusz Parszowski

 Warszawa 2011

 1

PR/388/12 

277

 Zarządzanie Bezpieczeństwem
w Sytuacjach Kryzysowych

 Stanisław Kwiatkowski

Pułtusk 2011

 1

 PR/389/12

278

Samorząd Terytorialny od Społeczeństwa Ryzyka do Społeczeństwa Bezpieczeństwa

Jerzy Konieczny,

Karol Sroki

2006 

 PR/390/12

279

Bioterroryzm

Zasady postępowania lekarskiego 

Krzysztof Chomiczewski, Janusz Kocik, Marek Tomasz Szkoda 

PR/391/12 

280

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

 CNBOP

kwartalnik nr 1

 1

 PR/392/12

281

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

 CNBOP

kwartalnik nr 2

 1

 PR/393/12

282

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

CNBOP

kwartalnik nr 3

 1

PR/394/12 

283

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

 CNBOP

kwartalnik nr 4

 1

 PR/395/12

284

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

 CNBOP

17

 PR/396/12

285

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

CNBOP

18

 1

PR/397/12 

286

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 

CNBOP

19 

 PR/398/12

287

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

CNBOP

20

PR/399/12 

288

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

CNBOP

21

PR/400/12 

289

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

CNBOP

22 

 1

PR/401/12 

290

 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

CNBOP

24 

 1

PR/402/12 

291

 Bezpieczeństwo Dzieci
w Nagłych Stanach Zagrożenia Zdrowotnego - ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna
i pedagogiczna

 

Jerzy Konieczny

 1

 

PR/403/12

292

 Ratownictwo w Polsce -
lata 1990-2010

 Jerzy Konieczny

 1

 

PR/404/12

293

 Z Dziejów Lecznictwa
w Inowrocławiu –
część pierwsza do roku 1939

 Piotr Strachanowski

 1

 

PR/405/12

294

 Z Dziejów Lecznictwa
w Inowrocławiu – część druga Szpital w latach 1945-1987

 Piotr Strachanowski

 1

PR/406/12