Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi


Prezes – Grzegorz Banaszak
 

Skarbnik – Halina Dylańska

Sekretarz – Emilia Kuczkowska

Członek Zarządu - Adam Nowaczewski