Zastępca Komendanta ds. Logistycznych

rk

mł. bryg. mgr inż. Rafał Kociemba

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu