Zastępca Komendanta ds. Logistycznych

rk mł bryg

mł. bryg. mgr inż. Rafał Kociemba

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu