Zastępca Komendanta ds. Logistycznych

RK bryg

bryg. mgr inż. Rafał Kociemba

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu