Zastępca Komendanta ds. Logistycznych

zk2

bryg. mgr inż. Wojciech Mazur

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu