Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych

jz

mł. bryg. mgr inż. Jarosław Zamelczyk

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu