BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Pamiętamy o tych, których nie ma już w¶ród nas

Zgodnie z coroczn± tradycj±, w tygodniu poprzedzaj±cym ¶więto Wszystkich ¦więtych poznańscy strażacy zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach ¶p. Piotra Lewandowskiego, ¶p. Roberta Stachowiaka i ¶p. Michała Tomiaka. W imieniu wielkopolskich strażaków hołd wiecznie czuwaj±cym złożyli zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusz Matczak, komendant miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak oraz wiceprzewodnicz±cy zarz±du wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa Dariusz Wojcieszak.

Również przedstawiciele Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu zapalili znicze na grobach strażaków i pracowników tutejszej komendy.

"¦pieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodz±"...

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP Poznań

Zdjęcia: Archiwum KW PSP

 

 

 

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (29-10-2019 15:04)
(07-11-2019 08:19)