BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Pila - Narada strazaków

5 grudnia 2019 roku w sali Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, odbyła się służbowa narada Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pilskiego.

Wójt gminy Szydłowo – Tobiasz Wiesiołek, jako gospodarz terenu przywitał wszystkich zebranych, dziękując za trud i wysiłek jaki strażacy oddają dla bezpieczeństwa innych. Głos zabrał również bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, który pokrótce omówił zagadnienia realizowane na przestrzeni ostatnich miesięcy. Aktualne sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych omówił Krzysztof Fojt – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pile.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania bieżącego roku oraz przedstawienia planów i priorytetów na kolejny. Omówiono także szereg spraw związanych z bieżącą działalnością jednostek, zwracając uwagę na proces rozliczenia dotacji finansowych oraz realizację szkoleń dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. W naradzie udział wzięli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pile, na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pile, nadkom. Mariuszem Wiśniewskim, który korzystając z okazji omówił zagadnienie umieszczania artykułów i zdjęć na stronach oraz portalach internetowych. Na zakończenie przedstawiono tematykę związaną z wdrożeniem w jednostkach OSP profilaktyki antyrakowej.

Powrót

(06-12-2019 15:22)
(06-12-2019 15:24)