BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zlotow - odnowienie uprawnien kpp

8 grudnia 2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie przeprowadzony został egzamin teoretyczny i praktyczny w zakresie potwierdzenia posiadania tytułu ratownika realizującego procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do sprawdzenia posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przystąpili członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu złotowskiego, którzy po 3-letnim okresie od poprzedniego egzaminu podlegali odnowieniu wymaganych uprawnień. Komisja egzaminacyjna powołana przez wojewódzkiego konsultanta ds. medycyny ratunkowej w formie testu pisemnego oraz praktycznych założeń dokonała weryfikacji posiadanej wiedzy przez poszczególnych egzaminowanych a w konsekwencji łącznie 24 osoby uzyskały wynik pozytywny, zaliczając egzamin co w bezpośredni sposób przedkłada się na gotowość operacyjną jednostek OSP do realizacji działań ratowniczych w zakresie m.in. wspierania działań Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wszystkim członkom OSP, którzy w w/w formie egzaminacyjnej potwierdzili wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktyczne z zakresu medycznych działań ratowniczych składamy wyrazy szacunku i podziękowania za trud i wysiłek włożony w przygotowanie i przebieg egzaminu a uzyskany wynik będzie z pewnością procentować na przyszłość z pożytkiem dla tych, którzy oczekują pilnych działań ratunkowych.

 

Opracowanie: kpt. krzysztof Olczak

Zamieśił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów/st.asp. Kazimierz Wiebskowski

 

Powrót

(08-12-2019 20:29)