BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek - W akcj? „Szlachetna Paczka” zaanga?owali si? stra?acy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Turku.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności akcja dociera do rodzin wielodzietnych, niepełnych, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. Projekt Szlachetna Paczka jest organizowany także w Turku corocznie od roku 2010. Ideą akcji jest wsparcie rodzin potrzebujących. Finał akcji zaplanowany był na 7-8  grudnia 2019 r. , gdzie do Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Turku dostarczyli paczkę dla wybranej wcześniej rodziny z powiatu tureckiego . Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym tut. Komendy za dołożenie cegiełki , aby Szlachetna Paczka trafiła do osób potrzebujących.

 

Opracował: mł. kpt. Jacek Erkiert
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Turek , Centrum Wolontariatu .

 

Powrót

(09-12-2019 10:22)
(09-12-2019 10:24)